Student conference FBFS / Študentská konferencia FBP

Slovak University of Agriculture
in Nitra

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

invites you to participate at the

XVI. International scientific conference of bachelor´s and master´s degree students

which is being held under the auspices of

prof. Ján Tomáš

dean of the Faculty of Biotechnology and Food Sciences

25th April 2018

at FBFS SUA in Nitra
XI. International scientific conference of PhD. students
will be held
November 2018Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

si Vás dovoľuje pozvať na 

XVI. Vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou,

ktorá sa bude konať pod záštitou

prof. Ing. Jána Tomáša, CSc.

dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva

25. apríla 2018

na FBP SPU v Nitre
XI. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou
sa uskutoční v
Novembri 2018

Comments