About Me

Od 2005 do 2018 roku pracowałem na stanowisku profesora w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Byłem kierownikiem studiów doktoranckich z pedagogiki. Prowadziłem wykłady i ćwiczenia z historycznych kontekstów edukacji oraz doktryn pedagogicznych, a także seminarium doktorskie, seminarium magisterskie i ćwiczenia z metod badań pedagogicznych.
W 1999 otrzymałem doktorat na Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem, a w 2003 - habilitację w dyscyplinie pedagogika na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jestem autorem pięciu książek (w tym doktoratu napisanego po niemiecku), współautorem dwóch. Napisałem kilkadziesiąt artykułów z zakresu pedagogiki i historii wychowania, przełożyłem na język polski dziesięć książek. Znam języki: angielski, niemiecki, włoski i hiszpański, głównie dlatego, że przez 9 lat mieszkałem za granicą (Niemcy, Włochy, Stany Zjednoczone). 
Od 1 stycznia 2019 roku pracuję na stanowisku profesora na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB.