Apel pentru lucrări


UNIVERSITATEA DIN ORADEA

DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

și 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE SOCIOLOGIE

în parteneriat cu 

UNIVERSITATEA DIN DEBRECEN 

și 

Asociaţia CHARIS


organizează

 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A STUDENŢILOR ȘI DOCTORANZILOR DIN SOCIOLOGIE, ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI RESURSE UMANE

“ACTUALITATE ÎN CERCETAREA STUDENŢEASCĂ”

ORADEA, 24-25 mai 2018

Dragi studenți,

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea, vă invită să participaţi la Conferinţa Internațională Studenţească care va avea loc în zilele de 24-25 mai 2018 la sediul Universităţii din Oradea.

Conferinţa oferă studenţilor interesaţi, de la nivel licenţă, masterat și doctorat, indiferent de programul de studii, oportunitatea de a împărtăşi rezultatele cercetărilor proprii în domeniile sociologie, asistenţă socială şi resurse umane.

Joi, 24 mai 2018

Secţiunile conferinţei:
1. Procese sociale în România actuală
2. Asistenţa socială în societatea contemporană
3. Perspective în domeniul resurselor umane

Vineri, 25 mai 2018

Secțiunea conferinței:
4. Aspecte teoretice și practice în cercetarea sociologică (secțiune doctoranzi)
Workshop-uri:
1. Metodologia cercetării sociologice
2. Modalități de intervenție în asistarea persoanelor vulnerabile
3. Mentoring și coaching în domeniul resurselor umane.
4. Cercetare avansată în științele sociale: doctoranzi și viitori doctoranzi în dialog

Înregistrarea participanţilor. Formularul de înregistrare poate fi accesat la AICI. Vă invităm să vă înregistraţi până la data de 14 mai 2018. Rezumatul lucrării, redactat în limba română, maxim 300 cuvinte, trebuie să includă o prezentare succintă a temei abordate, a scopului şi obiectivelor studiului, a metodologiei folosite, a rezultatelor obţinute şi implicaţiilor cercetării. Se vor indica 4-6 cuvinte-cheie. Participanţii vor fi notificaţi online cu privire la acceptarea lucrărilor până la data de 27 aprilie 2018 (termen prelungit 16 mai 2018). Prezentările lucrărilor vor fi transmise până la data de 21 mai 2018 la adresa
: fssu.soc.as@gmail.com

IMPORTANT! Termenul de înscriere s-a prelungit până în data de 14 mai 2018.

Nu se percepe taxă de participare.

Cheltuielile de transport vor fi decontate de organizatori în limita a 30 de lei de participant. Se asigură cazare şi masă. 

Participanţilor li se vor acorda diplome de participare.

Contact. Vă invităm să consultaţi pagina web a conferinţei https://sites.google.com/site/studconforadea2018sau să trimiteţi întrebări la adresa electronică fssu.soc.as@gmail.com

Lansare de carte


The Department of Sociology and Social Work, Faculty of Social Sciences, University of Oradea, in collaboration with University of Debrecen and CHARIS Association, is pleased to invite you to the International Students Conference which will be held from May 24 to 25, 2018 at University of Oradea.   

The Conference aims to provide to all interested students, at BA, MA or PhD level, the opportunity to exchange and share their research results in Sociology, Social Work and Human Resources.

Thursday, May 24, 2018:

Paper sessions:

1. Social processes in contemporary Romania

2. Social Work in contemporary society

3. Perspectives in human resource studies

Friday, May 25, 2018:

Paper session:

4. Theoretical and practical aspects in sociological research (for PhD. students)

Workshops:

1. Methodology of sociological research

2. Intervention methods in assisting vulnerable people

3. Mentoring and coaching in HR

4. Advanced research in social sciences: PhD students and future doctoral students in dialogue

 Registration

The registration form can be accessed at:

https://sites.google.com/site/studconforadea2018/inscriere.

 Your participation should be registered by May 14, 2018. The Abstract, no longer than 300 words, should be submitted in English, and should encompass a synthetic presentation of the topic, research aim and objectives, research methodology, results and research implications. No more than 4-6 keywords should be outlined. Participants will get an online notification of acceptance by April 21, 2018.

The electronic presentation of the paper should be submitted by May 21, 2018 at: fssu.soc.as@gmail.com  

 There is no fee for the conference. Transport costs, up to 30 lei/participant, will be supported by the conference organizers. Accommodation and meals are included.

All participants will receive a Certificate of Attendance.

For additional information, please visit the conference webpage https://sites.google.com/site/studconforadea2018/

or send your inquiry at: fssu.soc.as@gmail.com