Sakramenty

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia
Sakramentów Świętych
 
Chrzest
• akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego (do wglądu);
• dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia i dokładny adres zamieszkania);
• zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.

Bierzmowanie
• metryka chrztu (osoby ochrzczone w innej parafii);
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej
    lub ostatnie świadectwo katechizacji;
• w przypadku osób starszych -
    - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej;
• zaświadczenie o ukończeniu przygotowania
    do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania;
• zaświadczenie o zdanym egzaminie z Katechizmu.

Pierwsza Komunia Święta
• metryka chrztu dziecka;
• zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia
    Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.

Małżeństwo
• należy przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się
do kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, ustalenia dnia
i godziny ślubu;
• aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu;
• dowody osobiste;
• ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły;
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
• zaświadczenie z Poradni Rodzinnej;
• zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
• data i miejsce Pierwszej Komunii Św. i bierzmowania

Namaszczenie chorych
udzielane jest w kościele 11 lutego we wspomnienie NMP z Lourdes
oraz w nagłych potrzebach w domu chorego.
Comments