Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Parafia pw. św. Stanisława B.M. w Białymstoku
Adres: ul. Wiadukt 2B, 15-327 Białystok, Tel.: 85 663 29 32, 
Konto parafii: 30 1240 5211 1111 0000 4926 9361


«Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo»
(Łk 10, 2)