1. Structura repetitiva conditionata anterior


 Cât-timp "expresie" executã
    instructiune;


        Pasi       

        Pas 1: se evalueazã expresia;
        Pas 2: dacã valoarea expresiei este fals, se iese din instructiunea "cât-timp";                                                                                                                                                                                 dacã valoarea expresiei este adevãrat, se executã instructiunea, apoi se revine la Pas 1.        Definitie

        Structura repetitiva conditionata anterior testeaza conditia de terminare a ciclului inainte de executarea corpului ciclului. Acest tip de structura poate fi descris prin        rationamentul cat timp...executa... sfarsit (while... do..endwhile) pe care il putem folosi in pseudocod pentru descrierea structurii.
        Cuvantul cat timp (while) marcheaza inceputul structurii,iar cuvantul sfarsit_cat_timp (endwhile), marcheaza sfarsitul structurii. Cuvintele cat timp (while) si executa     (do) delimiteaza expresia logica ce se evalueaza pentru a tasta conditia de terminare a ciclului,iar cuvantul executa (do) marcheaza inceputul secventei de pasi care se        vor executa repetat.

          

        Observatii:

        1. Instructiunea se executã repetat, cât timp valoarea expresiei este
    adevãrat. Pentru ca ciclul sã nu fie infinit, este obligatoriu ca
    instructiunea care se executã sã modifice cel putin una din
    variabilele care intervin în expresie, astfel încât aceasta sã poatã
    lua valoarea fals.
        2. Dacã expresia are de la început valoarea fals, instructiunea nu se
    repetã nici mãcar o datã.


        Exemplu:

        Sã se realizeze un algoritm ce calculeazã suma cifrelor unui numar natural.

    intreg n;
    citeste n;
    S ← 0
    I- Cât-timp n != 0 executã
    I   S S + n%10
    I   n ← n/10
    I
-•
    scrie S