hand- & inleiding

Deze site is bedoeld als bondige introductie in manieren om de vormelijke aspecten van strips (comic strips, comic books, bande dessinée, manga, graphic novels, enz.) te analyseren. Elk 'hoofdstuk' gaat op een belangrijk aspect van het stripmedium en kan apart gelezen worden, maar het basisidee is dat de interactie tussen al deze vormelijke aspecten samen een geheel vormen dat meer is dan de som van de delen.

Na enige algemene informatie over hoe achtergrondsinformatie vinden en de rol van de publication formats, worden de verschillende vormelijke aspecten in elk hoofdstuk op een gelijkaardige manier behandeld:

  • eerst enkele concrete vragen (in de groene kleur) die je kunnen helpen bij de analyse van een beeldverhaal  
  • gevolgd door enkele theoriën over een bepaald thema (hyperlinks leiden je naar illustraties of verdere info)
  • aan het eind een selectieve lijst van academische literatuur (in het purper).

Subpagina's van deze hoofdstuken bieden voorts nog:

  • concrete toepassingen van de theoretische concepten en analysemethoden in diverse case studies; twee beeldverhalen, de beroemde Wandelend Bed episode (1908) van Winsor McCay's Little Nemo in Slumberland en een korte manga Kuchizuke (1994, Kisses) van Kiriko Nananan, komen aan bod doorheen al de hoofdstukken.
  • enige historische achtergrond

Ik maak een onderscheid tussen: 

1) de vormelijke aspecten van stijl, waaronder

2) de vormelijke organisatie van het plot (of sjuzhet), de manier waarop de gebeurtenissen geschikt en verteld worden. 

Een lezer heeft geen rechtstreeks toegang tot een verhaal, maar hij dient de lijnen en kleuren op het papier te interpreteren als betekenisvolle beelden of letters die woorden en zinnen vormen. In een volgende fase kan de lezer pas de onderdelen van het plot begrijpen.

Deze Hulpmiddelen voor stripanalyse pretenderen niet alle mogelijke vormelijke aspecten van het stripmedium te behandelen, noch een definitieve beschrijving of analyse daarvan te geven, maar wil in de eerste plaats een praktische gids zijn voor hen die met wat meer aandacht het functioneren van het medium willen onderzoeken. Men kan beeldverhalen trouwens ook vanuit een meer globale manier bekijken.

Nog niet alle pagina's zijn vertaald naar het Nederlands, sommige zijn voorlopig nog in het Engels.

Deze site vindt haar oorsprong in mijn onderwijservaringen (sinds 1998 in Vlaamse kunsthogescholen (tegenwoordig LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas Brussels) en brengt ideeën en analyses van mijn vorige publicaties en presentaties over deze onderwerpen.


Pascal Lefèvre, 2014