Nieuwsbrieven‎ > ‎2009, december‎ > ‎

StreamShare

Discussie-oproep

Tijdens het SURG-event en de daaropvolgende klantendag presenteerde CEO Dennis Ladd ‘StreamShare’, ook wel bekend onder de naam ‘Galaxy’ of ‘StreamServe Community’. Het wordt een website voor kennisuitwisseling en onderling contact.

Visie StreamServe

Meer informatie over de plannen staat in het verslag van het SURG-event. De SURG heeft Dennis Ladd een aantal vragen gesteld over zijn visie op de rol van de gebruikersgroepen in relatie tot StreamShare. De antwoorden kwamen van Peter Gorman, senior director corporate communications. Hieronder een samenvatting.

StreamShare is een ‘open’ online community. We moedigen alle geregistreerde deelnemers aan, inclusief leden van de User Groups, om hun ideeën en best practices met andere forumleden te delen. StreamShare wil de communicatie met klanten en partners verbeteren en uitbreiden via open discussie over problemen, oplossingen en resultaten.

StreamServe zal de bijdragen op StreamShare wel modereren, maar het wordt geen ‘gecontroleerde’ omgeving. Vertegenwoordigers uit de verschillende StreamServe-regio’s zullen de conversaties monitoren en zorgen voor snelle reacties in de eigen taal. De deelnemers zetten de toon, en we verwachten dat het forum zowel positieve als negatieve bijdragen zal bevatten. StreamServe en de partners zullen echter proberen om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen en ‘best case’-scenario’s van andere klanten te bieden. We verwachten dat StreamShare een forum wordt waar iedereen van elkaar kan leren.

StreamShare is nu nog volop in ontwikkeling, maar we zullen deelname zo laagdrempelig mogelijk maken. We hebben nu nog geen plannen voor RSS-feeds of links met anders social networking sites. Klanten, partners en medewerkers van StreamServe kunnen in ieder geval gratis aan StreamShare deelnemen, maar dit open forum zal in geen geval de meerwaarde van het lidmaatschap van de User Groups vervangen.

Overlappende doelstellingen

Tot zover de visie van StreamServe. We zijn benieuwd hoe onze eigen leden tegen deze ontwikkeling aankijken, en dan met name wat betreft de toekomstige rol van onze gebruikersgroep. Een deel van de SURG-doelstellingen (kennisuitwisseling en contact met andere gebruikers) overlapt immers met die van StreamShare. StreamServe zelf ziet het als een mogelijk communicatiekanaal voor de gebruikersgroepen. Maar hoe moet de SURG haar onafhankelijke en vertegenwoordigende rol blijven waarmaken binnen een forum dat door StreamServe wordt beheerst?

Mail je reactie!

Vandaar dat we hieronder een aantal stellingen hebben gezet. Mail naar Derk Ederveen en laat weten waarom je het er al dan niet mee eens bent! In de volgende nieuwsbrief vatten we alle reacties samen en formuleert het bestuur een visie.

  1. De SURG moet zich richten op persoonlijke contacten en kennisuitwisseling via evenementen. StreamShare is prima voor de digitale contacten.
  2. De SURG moet zich als faciliterende organisatie binnen StreamShare profileren.
  3. De SURG moet een eigen website opzetten en onafhankelijk van StreamShare opereren.

StreamShare nu al uitproberen?

StreamServe nodigt de leden van de SURG van harte uit om StreamShare te testen en om deel te nemen aan de officiële lancering. Neem voor meer informatie contact op met Aranka Aarsman, StreamServe Benelux Regional Marketing Manager.