Nieuwsbrieven‎ > ‎

2007, februari

De kop is er af! Als bestuur zijn we blij met dit nieuwe jaar. Een jaar vol nieuwe ontwikkelingen. Een jaar waarop we onze toegevoegde waarde richting leden, sponsors en StreamServe gaan bewijzen!

De afgelopen periode stond nog in het teken van regelen. Van oprichtingsvergadering tot statuten, huishoudelijk reglement en inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Belangrijk was natuurlijk het beschrijven van onze doelstellingen, het beleid en alle activiteiten voor 2007. Ook komt nu de profielinformatie retour. Dat maakt het mogelijk leden gericht met elkaar in contact te brengen. In februari start een wervingscampagne voor nieuwe leden en als bestuur zijn we aan het nadenken over de inrichting van het feedback proces richting StreamServe.

Qua evenementen en activiteiten wordt het een mooi jaar. Het jaarlijkse evenement tezamen met StreamServe is gepland op 24 mei, er zijn diverse Special Interest Groups, zoals Content Management, e-Invoicing, Implementatie Richtlijnen, etc. Daarnaast organiseren we enkele bedrijfsbezoeken en zijn we bezig met de StreamServe Implementation Days, een tweedaagse workshop voor mensen die dagelijks met StreamServe bezig zijn. Als voorbereiding daarop hebben we al een brainteaser in de vorm van een prijsvraag voor de specialisten!

Kortom: be ready and join the club!
Bertjan Teunissen, voorzitter

Agenda

  • 21 februari: Meeting SIG Content Mgnt
  • 22/29 maart: Digitale Acceptgiro
  • medio april: Bedrijfsbezoek bij Xerox over personalisatie en nieuwe printtechnieken
  • 24 mei: Klantenevenement StreamServe i.s.m. SURG

Feedback richting StreamServe

Een belangrijke doelstelling is het leveren van feedback richting StreamServe. Dit om de software én de organisatie van StreamServe te verbeteren. Het gaat hierbij niet om de bits-en-bytes, maar om generieke zaken rondom het gebruik en beheer van StreamServe EDP. Het moet wel opbouwende kritiek zijn. Waar mogelijk willen we ook oplossingen aandragen. Of zoals Chris Stone het bij de oprichting van SURG verwoordde: It shouldn't be StreamServe bashing: you should make us better!. Feedback kan variëren van productinnovatie, verbeteren van guidelines en manuals, tot verbetering van service en opleidingen. Daarom wordt nu samen met StreamServe gewerkt aan het inrichten van het feedbackproces. We houden u op de hoogte.

ABP vereerd met bezoek User Group

Vorig jaar hebben we StreamServe aangeschaft en geïmplementeerd voor de bulkprocessen. Ik was projectleider en het was een hele klus. Er komt meer bij kijken dan je vooraf denkt. Graag zou ik eens van andere User Group leden horen hoe zij dat doen. Aan het woord is Barry Kuipers, projectleider StreamServe bij ABP. Lees verder>>

Bedrijfsbezoek Cendris succes!

30 leden bezochten in januari Cendris. Het was het eerste SURG bedrijfsbezoek, dit keer met een nieuwjaarsborrel. Egbert Jan Botter verzorgde een presentatie over het productenpakket van Cendris en vertelde hoe daarbij StreamServe ingezet wordt. Daarna volgde een rondleiding in de fabriek. Het SURG bestuur presenteerde de plannen voor het komende jaar en besprak haar ideeën uitvoerig met de leden.

Special Interest Group Content Management van start!

In januari is de kick-off vergadering gehouden van de SIG Content Management bij Agis, samen met SNS Reaal, MN-Services, DSW en Swets. Het doel van het project is om verbetervoorstellen richting StreamServe te genereren, zodat:

  • beheer van tekstblokken en documentmodellen eenvoudiger wordt
  • dit een standaard onderdeel uitmaakt van de propositie
  • de business zelf zijn content kan beheren
  • meer dynamische content wordt ondersteund.

Daarnaast bouwen de leden van de SIG CM kennis op over diverse nieuwe producten van andere leveranciers d.m.v. proof of concepts. Geïnteresseerde leden, die mee willen doen in een proef kunnen zich nog melden bij Bertjan Teunissen. Lees verder>>

Prijsvraag en wervingscampagne nieuwe leden!

Momenteel zijn er zo'n 30 klanten lid en er zijn 5 sponsors. Mede met deze wervingscampagne willen we snel verder groeien. Onderdeel van deze campagne is een prijsvraag voor programmeurs met kennis van StreamServe. Iedereen kan deelnemen. Dus leden en nietleden. De winnaar kan een IPOD met 80G winnen! Lees verder>>

Ins- en outs van elektronisch factureren

De voordelen van elektronisch factureren zijn overduidelijk voor de verzenders en de ontvangers. Ook de techniek is er klaar voor. In de volgende online presentatie bent u binnen no-time op de hoogte.

SURG present in Zweden bij de jaarlijkse StreamServe meeting

In januari vond de jaarlijkse StreamServe sales conference plaats in Stockholm. Hierbij waren zo'n 125 medewerkers vanuit de hele wereld afgereisd naar Zweden. Bertjan Teunissen presenteerde de plannen en zijn wensen voor SURG Benelux. Veel goede reacties en discussies volgden op de initiatieven vanuit diverse onderdelen van de organisatie. Daar gaan we zeker ons voordeel mee doen.

Voorbereiding klantendag StreamServe en SURG

Vorig jaar hield StreamServe het jaarlijkse congres in Rosmalen, er waren maar liefst 170 bezoekers en het werd bijzonder gewaardeerd. Dit jaar zal dit evenement door StreamServe samen met SURG worden georganiseerd. Reserveer vast 24 mei in uw agenda! Het idee is dat het bestuur haar leden de avond van te voren uitnodigt voor een meeting met executives van StreamServe, een diner en een overnachting. De programmacommissie bestaat uit: Elwin Herrebout (Codast), Joop Nijhof (Menzis), Harold van der Horst (StreamServe) en Bertjan Teunissen (SURG). Wensen en ideeën zijn van harte welkom!