2018

Η εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιείται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το ν. 4504/2017 (ΦΕΚ A΄ 184/2017) που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. 

Ωστόσο, για να γίνει η ένταξη των σχολών αυτών στο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 θα πρέπει να εκδοθεί το απαιτούμενο προεδρικό διάταγμα για τη ρύθμιση των όρων και των προϋποθέσεων των σχολών στην ανώτερη και ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η σχετική προθεσμία (για την ένταξη των Σχολών στα Μ.Δ. 2018) για την έκδοση του Π.Δ. έληγε στις 31/1/2018 και πλέον αναμένουμε τυχόν εξελίξεις πέραν της προθεσμίας που είχε οριστεί.

Α. Σύμφωνα με το ν. 4504/2017 (ΦΕΚ A΄ 184/2017), η εισαγωγή στις Σχολές 

- Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και

- Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

πραγματοποιείται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Β. Η ένταξη των σχολών αυτών στο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 θα πραγματοποιηθεί εφόσον έχει εκδοθεί το απαιτούμενο προεδρικό διάταγμα για τη ρύθμιση των όρων και των προϋποθέσεων των σχολών στην ανώτερη και ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως τις 31/1/2018.

Γ.  Αν το ανωτέρω διάταγμα εκδοθεί μετά τις 31/1/2018, η ένταξη των σχολών αυτών στο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος.

23/12/14 Σαράντα εννέα θέσεις στο Λιμενικό Σώμα - Από τις 7 Ιανουαρίου η κατάθεση των αιτήσεων

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή σαράντα εννέα (49) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών- γυναικών).
H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 20/23-12-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΩΙΘ8ΟΠ-69Θ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.
Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.
Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο)(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00), από την 07-01-2015, ημέρα Τετάρτη μέχρι και την 30-01-2015, ημέρα Παρασκευή στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510).
Σχετικά αρχεία:

 Προκήρυξη Λ/Φ 2014 (ΑΔΑ:ΩΙΘ8ΟΠ-69Θ)

 ΦΕΚ 20/23-12-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2014

45 θέσεις για το διαγωνισμό του 2014.

Υπουργική απόφαση για το διαγωνισμο των Αξιωματικών Λιμενικού 2014 διαβάστε την απόφαση εδώ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι πτυχιούχοι των παρακάτω σχολών:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ

Τμήμα Νομικής
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Νομικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τμήμα Στατιστικής
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
Τμήμα Διοίκησης, Τεχνολογίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Οικονομικών

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα Νομικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Πολιτικής Επιστήμης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα επιστημών της θάλασσας
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Μαθηματικών / Εισαγωγική κατεύθυνση Στα−
τιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μα−
θηματικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης (μετα−
φέρθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα Πληροφορικής

Το ποσοστό που ορίζει το υποεδάφιο γγ του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3079/2002, καταλαμβάνεται από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Πολυτεχνείων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών Μεταλλίων Μεταλλουργών
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

.Κατά τον καθορισμό του αριθμού των προς κατανομή θέσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανά
κατηγορία ποσοστά του άρθρου 1 του N. 3079/2002, εφόσον παρουσιαστούν κλασματικά υπόλοιπα, τότε
αυτά αθροίζονται στο σύνολό τους και το άθροισμά τους προστίθεται στις θέσεις Διπλωματούχων Πλοιάρχων προέλευσης ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ του υποεδαφίου ββ του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 1 του N. 3079/2002. Άρθρο 2


Λοιπά προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1.α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

β Να είναι οι άνδρες στρατολογικά εντάξει, δηλαδή να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι), ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία [αρθ. 5965 του Ν. 3421/2005 (Α ́ 302) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

γ Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

δ Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
1) επεξεργασία κειμένων, 2) υπολογιστικά φύλλα, 3) υπηρεσίες διαδικτύου.

ε. Να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας. Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες το ελάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα

στ Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.
2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχομένης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
3)για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
ζ. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
η. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
θ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

2. Οι συμμετέχοντες ως υποψήφιοι εν ενεργεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.Υπαξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα τμημάτων Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης, ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ν ή πρώην ΑΔΣΕΝ, πρέπει επιπλέον:
α. Στις εκθέσεις αξιολόγησης όλης της σταδιοδρομίας τους να έχουν λάβει, χαρακτηρισμό ʽΕΞΑΙΡΕΤΟΣʼ με τη δυνατότητα του χαρακτηρισμού ʽΕΠΑΡΚΗΣʼ μέχρι σε δυο (02) από αυτές στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ή 8,5 και άνω στην περίπτωση αξιολόγησης με κλίμακα βαθμολογίας 1-10.
β. Κατά την υπηρεσία τους στο Σώμα, να μην έχουν τιμωρηθεί, με καταστατική ποινή αργίας με προσωρινή απόλυση ή αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή με συνήθη πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από δέκα(10) ημέρες ή με συνήθη πειθαρχική ποινή φυλάκισης, ή να μην τελούν σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα.
γ. Να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε βαθμό για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

3. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της περ. στ της παρ. 1, ή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα , μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ , δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.  Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος
Π.Δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα. Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99104 του Ποινικού Κώδικα.

4. Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα, πρέπει να συντρέχουν  κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Όριο ηλικίας διαγωνισμού

Να μην έχουν υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας τους οι προερχόμενοι από ιδιώτες (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1987 και μετά) ή το 36ο έτος οι εν ενεργεία μόνιμοι Ανθ/στές Λ.Σ., Υπαξ/κοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και λιμενοφύλακες που υπηρετούσαν την 19-7-2001 (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1978 και μετά)
ή το τριακοστό έτος της ηλικίας τους οι ονομαζόμενοι μετά την 19-7-2001 ως Κελευστές ΛΣ και Λιμενοφύλακες (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1984 και μετά)
Τα προαναφερθέντα όρια ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνονται την 31 Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 


α Αίτηση συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση

β Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (ειδικά για τους προερχόμενους από το Σώμα, με στολή).

γ.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας (ή της στρατιωτικής τους ταυτότητας προκειμένου αποκλειστικά και μόνο για στρατεύσιμους ή του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας αποκλειστικά και μόνο για τους εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές Λ.Σ. Υπαξιωματικούς  Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες).

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 όπως ισχύει στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έχει όλα τα νόμιμα προσόντα-προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα και θα αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη, και ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτησή του είναι αληθή.

ε. Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις κατηγορίες των Ευεργετικών Διατάξεων του οικείου διαγωνισμού κατάταξης, εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος, υποβάλουν απαραιτήτως και τα κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην  προκήρυξη του διαγωνισμού.

στ. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο τίτλου σπουδών: (ή βεβαίωση από τη Γραμματεία της σχολής)
Οι κάτοχοι  ομώνυμου πτυχίου Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής, με κάποιον εκ των ονομαστικά αναφερόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας τίτλο Α.Ε.Ι., πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν και βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΑΕΙ ή ΕΑΠ στο οποίο ανήκει το τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο.

Οι διπλωματούχοι του Ε.Ν.: διπλώματος Αξιωματικού Ε.Ν. (Γ ́ Τάξης) και πτυχίου ΑΕΝ,συνοδευόμενο από βεβαίωση  εξάμηνης θαλάσσιας υπηρεσίαςτης αρμόδιας Υπηρεσίας Υ.Ν.Α.,μετά τηνημερομηνία απόκτησης του Διπλώματος Γ ́ τάξης ότι υπηρέτησαν ως Αξιωματικοί ΕΝ ή ότι έχουνυπηρετήσει σε πλωτά σκάφη Λ.Σ. κατηγορίας Α1 ή Α2 ή Β1 ή Γ1, με ειδικότητες κυβερνήτη ή μηχανικού

ζ. Τίτλος ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν επικυρωμένους τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ της προκήρυξης.

η. Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης Η/Υ ή Δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού
(Γ ́ τάξης) συνοδευόμενο από πτυχίο ΑΕΝ. Επίσης η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
(1 επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́ της προκήρυξης.

Παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου.

2. Οι προερχόμενοι από το Σώμα θα πρέπει να υποβάλουν επιπροσθέτως και βεβαίωση της Διεύθυνσης Προσωπικού από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 - 14.00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, που ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και έχει ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά, από την 27/6/14 ως και την 1/8/14, τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου Χατζηκυριάκειο  Τ.Κ 18510.

Αθλητικές δοκιμασίες
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται στις κάτωθι αθλητικές δοκιμασίες:
α. Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). Όσοι δεν παρουσιασθούν ή κολυμπήσουν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
Η Επιτροπή μετά το πέρας της δοκιμασίας της κολύμβησης συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με αυτούς που επέτυχαν στην κολύμβηση καθώς και Πίνακα με τους υποψηφίους οι οποίοι απέτυχαν αναγράφοντας την πλήρη αιτιολογία.
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
β. Οι υποψήφιοι που επέτυχαν στην κολύμβηση υποβάλλονται σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υπο−
χρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης και στα πέντε:
(1) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
(2) Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
(3) Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
(4) Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
(5) Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).
Όσοι δεν παρουσιασθούν ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με το πρόγραμμα σε όλα
τα αγωνίσματα των αθλητικών δοκιμασιών, αποκλείονται του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή μετά το πέρας των αγωνισμάτων συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με αυτούς που επέτυχαν στα αγωνίσματα καθώς και Πίνακα με τους υποψηφίους που απέτυχαν αναγράφοντας την πλήρη αιτιολογία.
Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων επιτύχουν στα αγωνίσματα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
27/5/14 Πρόσληψη 110 υπαξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα

Διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή 110 συνολικά δοκίμων Υπαξιωματικών προκηρύσσει το Αρχηγείο του Σώματος. Όπως αναφέρεται στην νέα απόφαση που υπογράφεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού κ.Αθανάσιο Αθανασόπουλο η πλήρωση των θέσεων θα γίνει:
 
«α. Ποσοστό 30%, δηλαδή 33 θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής
 
β. Ποσοστό 20%, δηλαδή 22 θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής
 
γ. Ποσοστό 30%, δηλαδή 33 θέσεις, από πτυχιούχους Πλοιάρχους προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
 
δ. Ποσοστό 20%, δηλαδή 22 θέσεις, από πτυχιούχους Μηχανικούς προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)»
 
Επίσης τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα.
 
Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, ενώ οι προερχόμενοι εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα να μην υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.
 
Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία.
 
Επιπλέον, μεταξύ άλλων, να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας και πρέπει οι άνδρες να έχουν τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ. χωρίς τα παπούτσια.
 
Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά «αυτοπροσώπως  (ή νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00 ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία απευθείας σε Επιτροπή/ ες Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης, που ορίζεται/ ονται με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων) και έχει/ουν ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά από τις 2 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα μέχρι και την 20 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή.» ΕΔΩ


3/5/14
Νέες προσλήψεις λιμενοφυλάκων, υπαξιωματικών, αξιωματικών τεχνικού και υγειονομικού στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή φέρνει ο νέος νόμος «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στη Βουλή και η ισχύς του αρχίζει με τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ αυτή την εβδομάδα.

Προβάδισμα στους διαγωνισμούς για υπαξιωματικούς και λιμενοφύλακες δίνει το υπουργείο, ενώ θα προκηρύξει και θέσεις ανθυποπλοιάρχων Τεχνικού και Κελευστών Υγειονομικού.

Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας προτίθεται να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες των σχετικών διαγωνισμών. Μέσα στον Μάιο αναμένονται να υπογραφούν κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου οι υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή των διατάξεων, που επιβάλλουν νέους όρους για τη διαγωνιστική διαδικασία. Αμέσως μετά θα εκδοθούν οι προκηρύξεις από τον αρχηγό ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς όλα είναι έτοιμα από καιρό.

Μετά την ψήφιση του νόμου όλα πια είναι δεδομένα και το μόνο που μένει να οριστεί είναι η κατανομή των θέσεων.

Ήδη έχει αποφασιστεί η εισαγωγή στις Σχολές Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων 200 πτυχιούχων και αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο νέος νόμος ανοίγει τον δρόμο και για την κατάταξη απευθείας στο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. διπλωματούχων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ με τον βαθμό του αρχιπλοιάρχου ειδικότητας τεχνικού.

Για τον σκοπό αυτό αναμένεται ξεχωριστή υπουργική απόφαση, ενώ ο αριθμός των θέσεων που θα προκηρυχθούν αναμένεται να είναι διψήφιος.

Ταυτόχρονα, θα οριστεί και ένας αριθμός θέσεων που θα καλυφθούν εκτός Σχολής από υπαξιωματικούς ειδικότητας Υγειονομικού.

Ολοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

• Βεβαίωση καλής γνώσης μίας ξένης γλώσσας

• Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ

• Το όριο ηλικίας για τους προερχομένους εξ ιδιωτών θα είναι το 28ο και για τους προερχομένους εκ μονίμων λιμενοφυλάκων το 32ο. Το σύστημα προσλήψεων θα είναι μεικτό. Δηλαδή, η μοριοδότηση θα προέρχεται για πρώτη φορά από γραπτές εξετάσεις και από τη βαθμολόγηση των προσόντων. zougla.grΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2013

Προκήρυξη Δοκίμων Σημαιοφόρων 2013 κατεβάστε εδώ