Όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εγκύκλιο εισαγωγής και ειδικά τα χρονικά όρια αποστολής δικαιολογητικών, προκειμένου να αποφευχθούν αποκλεισμοί υποψηφίων για εκπρόθεσμη υποβολή τους. Προσοχή σε αυτούς που έχουν δηλώσει Στρατιωτική Σχολή σαν πρώτη της επιλογή θα πρέπει να ενημερώνονται για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα από τη Σχολή εκείνη την οποία και δήλωσαν σαν Σχολή 1ης προτίμησης.


2 0 1 8

(ΕΓΚΥΚΛΙΟI - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ2 0 1 7

(ΕΓΚΥΚΛΙΟI - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ2 0 1 6

(ΕΓΚΥΚΛΙΟI - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
2 0 1 5

(ΕΓΚΥΚΛΙΟI - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ


2 0 1 4

(ΕΓΚΥΚΛΙΟI - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ


2 0 1 3

(ΕΓΚΥΚΛΙΟI - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

 

2012

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2012 [20/06/12]
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακ. Έτους 2012-13
[29-05-2012]

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Σχετικά Αρχεία

 

2011
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2011

  

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2011 (ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

Προκήρυξη ΑΕΝ 2011

Πινάκιο με θέσεις εισακτέων 2011

Υπόδειγμα αίτησης ΓΕΛ -ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) (Α1) 2011

 

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2011 (ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

Προκήρυξη Εισαγωγής στις Α.Ε.Ν. 2011-2012 (Αποφοίτων Λυκείων)

Πινάκιο με θέσεις2011-12 (Αποφοίτων Λυκείων)

Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφίου (Α) 2011

Υπόδειγμα Αίτησης Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας (Παράρτημα Γ)