Δυσλεξία και στρατιωτικές σχολές


25/5/17

Σας υπενθυμίζουμε ότι από το 2014, μαθητές με δυσλεξία που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις προφορικά, μπορούν μεν να κάνουν αίτηση για τις στρατιωτικές σχολές, πυροσβεστική, αστυνομία, αλλά δυστυχώς στην υγειονομική επιτροπή θα απορριφθούν....

Παρακάτω, σας παραθέτουμε το σχετικό προεδρικό διάταγμα ΠΔ11 Κρίση σωματικής ικανότητας, βάσει του οποίου οι υποψήφιοι με δυσλεξία και μερικές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αξιολογούνται ως Ι3 ή Ι4 ή Ι5 συνεπώς δεν έχουν το Ι1 για να μπορούν να γίνουν δεχθεί στις συγκεκριμένες σχολές. 

Βλέπετε σελίδα 228 στην επισυναπτόμενη εφημερίδα της κυβερνήσεως. 

Σχετικά αρχεία:

- ΦΕΚ 11-2014.pdf
- stratiotiks_sholes 2017-2018.pdf
9/5/14


Υπενθυμίζεται ότι αιτία αποκλεισμού υποψήφιων σπουδαστών από τις στρατιωτικές σχολές, θεωρείται πλέον η δυσλεξία και οι λοιπές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει την προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών έτους 2014-2015 που στηρίζεται σε προεδρικό διάταγμα του 2014. (ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ο νόμος του 2014)ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ – ΝΟΣΗΜΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Παρέκκλιση από το φυσιολογικό χαρακτηρίζονταν μέχρι πέρσι - Εξετάσεις των φυσικώς αδυνάτων χαρακτηρίζονται οι προφορικές πανελλήνιες μέχρι και σήμερα και όχι εξετάσεις μαθητών που αποδίδουν με διαφορετικό τρόπο τις γνώσεις τους - Νόσημα χαρακτηρίζεται για τις εξετάσεις εισαγωγής στρατιωτικών σχολών αλλά δεν καλύπτεται η παρέμβαση ειδικής αγωγής από τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω ότι δεν είναι νόσημα, - Νόσημα και όχι διαφορετικότητα; -Νόσημα που αποκαθίσταται και όχι μια δια βίου νευροβιολογική διαφορετικότητα που χρήζει αντιμετώπισης των εξατομικευμένων δυσκολιών των ατόμων που την βιώνουν. Περισσότερες πληροφορίες, σχόλια, υποστήριξη στο  www.dyslexia-goneis.grΑπό την Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας η οποία μας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

"Πρέπει όλοι οι υποψήφιοι και φοιτητές των στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών να γνωρίζουν την ύπαρξη του νόμου 3699/2008 ο οποίος εξασφαλίζει την στον οποίο ρητώς αναφέρεται ότι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση παρέχεται και στην τριτοβάθµια, τη µη τυπική και τη δια βίου εκπαίδευση (άρθρο 2, εδ.4).

Μάλιστα επειδή υπήρχαν προβλήματα παλιότερα με αρκετούς σπουδαστές και υποψήφιους απόφοιτους στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, είχε προσφύγει υποψήφιος των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών το έτος 2008, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο και έκρινε παράνομο τον σχετικό αποκλεισμό.

Αναλυτικότερα ο συγκεκριμένος υποψήφιος με γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής κρίθηκε ακατάλληλος λόγω δυσλεξίας. Οι διοικητικοί δικαστές έκριναν ότι η απόφαση αποκλεισμού δεν είναι «προσηκόντως αιτιολογημένη». Υπογραμμίζουν ότι η γνωμάτευση δεν στηρίζεται σε κρίση ειδικού διαγνωστικού κέντρου ή ψυχιάτρου ή σε ειδική εξέταση νοσοκομείου και ότι η δυσλεξία δεν αναφέρεται στον γενικό πίνακα νοσημάτων τα οποία δεν επιτρέπουν την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές. Αναλυτικότερα η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου έκρινε ότι η γνωμάτευση που έκρινε ακατάλληλο τον δυσλεκτικό υποψήφιο δεν είναι προσηκόντως αιτιολογημένη και αυτό γιατί:

«Πρώτον, διότι η γνωμάτευση αυτή δεν προκύπτει ότι στηρίζεται σε κρίση, είτε ειδικού διαγνωστικού κέντρου δυσλεξίας, είτε ειδικού ιατρού (ψυχιάτρου), είτε σε άλλη ειδική εξέταση σε νοσοκομείο, ή άλλο ειδικό κέντρο, αλλά μόνον στην προφορική δήλωση του αιτούντος ενώπιον της Επιτροπής ότι είναι δυσλεξικός, καθώς και στην αυτοπρόσωπη από την Επιτροπή εξέτασή του, ενώ κανένα μέλος της Επιτροπής δεν προκύπτει ότι είναι αντίστοιχης ειδικότητας προς ιατρική διάγνωση της μαθησιακής δυσκολίας, που εμφανίζει ο αιτών (ψυχίατρος).

Δεύτερον, διότι δεν περιγράφεται στην 736/2008 γνωμάτευση η συγκεκριμένη μορφή δυσλεξίας (μαθησιακής δυσκολίας), που εμφανίζει ο αιτών, δι' αναφοράς των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων αυτής - παρεκκλίσεων από του φυσιολογικού, (π.χ. δυσκολία στην εκφορά του προφορικού λόγου, στην αντίληψη του προφορικού λόγου, στην ανάγνωση γραπτού κειμένου, στην ορθογραφία κ.λπ.), ώστε να προκύπτει η έκταση και η βαρύτητα αυτής και η επίδραση αυτής στη σωματική ικανότητα του αιτούντος.

Τρίτον, διότι δεν αναφέρεται για ποιον συγκεκριμένο λόγο η ανωτέρω πάθηση, ή παρέκκλιση από το φυσιολογικό, που εμφανίζει ο αιτών, υπό την συγκεκριμένη μορφή, που την διαπίστωσε η Επιτροπή, επιδρά στη σωματική ικανότητα του αιτούντος, κατά τρόπο που αποκλείει την υπηρεσία του στις Ένοπλες Δυνάμεις ως μαθητή των Σχολών Υπαξιωματικών και ως Υπαξιωματικού και τον καθιστά ακατάλληλο για εισαγωγή στις Σχολές αυτές».

Ακόμη, αναφέρεται στην απόφαση ότι «η γνωμάτευση της επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένη, να αναφέρει τη συγκεκριμένη πάθηση, ή βλάβη, ή παρέκκλιση από το φυσιολογικό, που εμφανίζει ο υποψήφιος, με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα αυτής και τη βαρύτητα αυτής, καθώς και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους η διαπιστούμενη σωματική διαταραχή αποκλείει την εισαγωγή του υποψηφίου στην οικεία Σχολή και την υπηρεσία αυτού στις Ένοπλες Δυνάμεις ως μονίμου υπαξιωματικού».

Παράλληλα η Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας σας καλεί να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί της για οποιαδήποτε σχετική καταγγελία ή διευκρίνηση μέσα από τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό της τόπο.  ΠΗΓΗ