Βάσεις Στρατιωτικών Σχολών 2017


Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)

Σχολή

Είδος Θέσης

2017

 2016

Διαφορά

ΙΑΤΡΙΚΟ

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

19.141

19.088

 53

ΙΑΤΡΙΚΟ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

18.629

18.944

 -315

ΙΑΤΡΙΚΟ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β

18.712

15.941

 2771

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

18.816

18.827

 -11

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

18.968

18.992

-24

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β

14.705

15.354

-649

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

17.568

18.326

-758

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

17.029

17.906

 -877

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β

3.913

13.835

 -9922

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ.

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

18.785

 19.146

 -361

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ.

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

18.196

18.398

 -202

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ.

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β

16.106ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

18.828

18.913

 -85

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β

14.735

11.388

3.347

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

19.063

19.043

 20

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β

11.713

18.895

-7182

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε)

Σχολή

Είδος Θέσης

2017

 2016

Διαφορά

ΟΠΛΑ

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

16.001

16.095

-94

ΟΠΛΑ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

15.038

15.012

26

ΟΠΛΑ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β

 6.303ΣΩΜΑΤΑ

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

17.411

 17.642

-231

ΣΩΜΑΤΑ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

16.717

17.231

-514

ΣΩΜΑΤΑ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β

12.165

12.084

81

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)

Σχολή

Είδος Θέσης

2017

 2016

Διαφορά

ΟΠΛΑ

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

14.562

14.532

30

ΟΠΛΑ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

13.760

13.356

 404

ΣΩΜΑΤΑ

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

15.345

 15.678

-333

ΣΩΜΑΤΑ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

14.614

14.660

 -46

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)

Είδος Θέσης

2017

 2016

Διαφορά

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

18.293

18.355

 -62

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

17.910

18.282

-372

Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

Σχολή

Είδος Θέσης

2017

 2016

Διαφορά

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

17.127

17.786

 -659

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

16.081

16.354

-273

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β

7.976ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

18.948

18.625

323

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

18.841

18.235

606

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β

7.936

9.014

-1.078

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Είδος Θέσης

2017

 2016

Διαφορά

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

15.921

16.348

-427

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

14.983Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Είδος Θέσης

2017

 2016

Διαφορά

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

16.42390% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

15.724Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Είδος Θέσης

2017

 2016

Διαφορά

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

17.596

16.669

927

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

15.931 

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.)

Σχολή

Είδος Θέσης

2017

 2016

Διαφορά

ΜΑΧΗΜΟΙ

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

17.262

17.662

-400

ΜΑΧΗΜΟΙ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

16.975

16.717

258

ΜΑΧΗΜΟΙ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β

11.624

6.581

5.043

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

17.723

17.838

-115

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

17.385

16.883

 502

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Είδος Θέσης

2017

 2016

Διαφορά

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

14.802

14.790

12

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α

13.655

12.152

 1503

90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β

 4.425

8.759

 -4.334

Βάσεις Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2017

Σχολή Ανθυποπυραγών

Είδος Θέσης

2017

 2016

Διαφορά

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

 18.040

 17.929

111

 

Σχολή Πυροσβεστών

Είδος Θέσης

2016

 2015

Διαφορά

90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.

 16.838

16689

 149Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 2017

 

2017

2016

Διαφορά

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

18.113

17.896

217

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10%

17.926

17.679

247

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4%

18.042

17.805

237

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί)

16.134

16.650

-516

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Πολύτεκνοι 10%

15.553

15.837

-284

Σχολή
 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Τρίτεκνοι 4%

16.063

16.565

-502Συγκριτικό βάσεων Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας 2015-2016ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2015

Οι βάσεις εισαγωγής (Γενική Σειρά) των Στρατιωτικών Σχολών κατά τα έτη 2014 και 2015.

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2014  2015Διαφορά
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ19.18718.983-204
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ19.33018.994-336
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ19.14418.735-409
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ19.12119.223102
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ18.90818.721

-187

ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ18.98718.632-355
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ19.050

18.551

-499
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ17.87517.189

-686

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)19.22518.904-321
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ---
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ(ΣΙΡ)---
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ)18.25617.681-575
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ16.89016.064-826
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ18.53617.355-1.181
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)18.51218.345-167
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ18.14317.389-754
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ18.42517.685-740
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)17.15216.477-675
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ15.67414.817-857
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ16.45515.576-879
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν)16.05415.426-628

Δείτε τις βάσεις 2015 ΑΕΙ-ΤΕΙ

Στα ΑΕΙ, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα ΤΕΙ, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού εισήχθησαν φέτος 70.988 υποψήφιοι. 

Δείτε τα αποτελέσματα των βάσεων όπως ανακοινώθηκαν από το υπ. Παιδείας:

Βάσεις εισαγωγής για ημερήσια Λύκεια

Βάσει;ς εισαγωγής για εσπερινά Λύκεια

Βάσεις εισαγωγής Αλλογενών-Αλλοδαπών εκτός Ε.Ε.Δείτε τις βάσεις 2014

Βάσεις Εισαγωγής για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και Πυροσβεστική Ακαδημία
-Οι επιτυχόντες στις στρατιωτικές σχολές ανέρχονται σε 1.913
- Εκπλήξεις λόγω των μηχανογραφικών
- Εκτίναξη των βάσεων έως και 1410 μόρια για τους αξιωματικούς και 1734 για τους αστυφύλακες!
- Στα ύψη σχολές υψηλής ζήτησης και πολλά τμήματα της επαρχίας
 


Δείτε τα αποτελέσματα  (ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛ Β-ΗΜΕΡΗΣΙΑ) για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Ακαδημίες  Εμπορικού Ναυτικού και Πυροσβεστική Ακαδημία


(ΠΑΤΉΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ)
Δείτε τα αποτελέσματα (ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛ Β-ΗΜΕΡΗΣΙΑ) για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και Πυροσβεστική Ακαδημία

(ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ)


Δείτε τις βάσεις 2013
Οι φετινές βάσεις εισαγωγής έκρυβαν ανατροπές και στις στρατιωτικές σχολές. Παρά το γεγονός της μείωσης των εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές κατά 30% στο σύνολό τους, οι βάσεις σε αρκετές περιπτώσεις σημείωσαν πτώση. Να θυμίσουμε ότι οι στρατιωτικές σχολές λόγω και της τεράστιας ανεργίας που πλήττει τους νέους είναι περιζήτητες καθώς είναι οι μόνες που εξασφαλίζουν εργασία σε όσους αποφοιτήσουν.


Τμήμα

Βάση εισαγωγής

Διαφορά με το 2012

Ποσοστό Πτώσης ή Αύξησης

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΣΣΕ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

16.105

-45

-0.3%

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΣΣΕ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

14.877

-352

-2.3%

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΣΕ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

17608

-163

-0,9%

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΣΕ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

17.176

1

0

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

16.819

-369

-2.1%

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

16.140

190

1.2%

826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΣΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19.058

-7

0%

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΣΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

13.050

-4.196

-24.3%

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΝΔ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

17.052

154

0.9%

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΝΔ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

16.688

483

3%

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΝΔ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

17.817

225

1.3%

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΝΔ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

17.128

282

1,7%

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ ΣΜΥ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

14.804

432

3%

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ ΣΜΥ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

14.005

653

4.9%

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΜΥ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

15.655

229

1.5%

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΜΥ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

14.647

-8

-0,1%

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΜΥΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

15.150

407

2.8%

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΜΥΝ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

14.237

704

5.2%

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19.207

-9

0%

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

18.968

-27

-0.1%

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β

17.346

-933

-5.1%

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

17.668

-199

-1.1%

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΑΝ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

17.495

89

0.5%

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18.889

-104

-0.5%

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18.524

-392

-2.1%

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18.860

-310

-1.6%

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β

10.333

-6.100

-37.1%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18.828

-424

-2.2%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

18.326

-554

-2.9%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β

16.573

4718

39.8%

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18.180

-169

-0.9%

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

17.297

-675

-3.8%

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β

13.743

-

-

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) ΣΤΥΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

16.258

-47

-0.3%

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) ΣΤΥΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

15.319

-10

-0.1%

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) ΣΤΥΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β

4.732

-

-