Δείτε τις βάσεις 2013

 

Οι φετινές βάσεις εισαγωγής έκρυβαν ανατροπές και στις στρατιωτικές σχολές άλλα και τις σχολές της Αστυνομίας.

Το γεγονός ότι η εισαγωγή των επιτυχόντων θα γίνει μετά από δυο χρόνια (δηλ 2015) ίσως λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας για πολλούς.

 

Τμήμα

Βάση εισαγωγής

Διαφορά με το 2012

Ποσοστό Πτώσης ή Αύξησης

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

16.609

-1.532

-8.3%

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10%

16.325

-1694

-9.4%

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4%

16.848

-1541

-8.4%

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

14.176

-1700

-10.7%

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10%

12.148

-2.262

-15.7%

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4%

13.778

-1805

-11.6%