Σε περίπτωση απόλυσης, αποβολής ή παραίτησης τι γίνεται;

Post date: Nov 27, 2014 12:11:1 PM

Σε περίπτωση απόλυσης, αποβολής ή παραίτησης από την Ελληνική Αστυνομία ή στις στρατιωτικές σχολές, εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄-302) «Στρατολογία των Ελλήνων».