FAQ Συχνές Ερωτήσεις

Πως διεκδικούνται οι θέσεις των ειδικών κατηγοριών στο Στρατό και την Αστυνομία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην Αστυνομία , στο Στρατό και σε κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ οι ειδικές κατηγορίες διεκδικούν πρώτα τις θέσεις της γενικής σειρά και αν δεν περάσουν με τη Γενική Σειρά διεκδικούν ΚΑΙ τις αντίστοιχες θέσεις της ειδικής κατηγορίας. Όπως αναφέρει η προκήρυξη της Αστυνομίας:

“Όσοι υποψήφιοι έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. III παρ.1) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι – τρίτεκνοι κ.λπ.),κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία”.

Είναι δυνατή η εισαγωγή επιλαχόντων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επισημαίνεται ότι στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009, βάσει του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ 38/Α΄, δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Υπάρχουν έξοδα για τη φοίτηση στις Σχολές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όλα τα έξοδα φοίτησης στις Σχολές (διαμονή, διατροφή κτλ) βαρύνουν το Δημόσιο. Επιπλέον οι μαθητές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Πώς μπορώ να εισαχθώ σε Σχολή της Αεροπορίας ΣΤΥΑ ΣΥΔ ή ΣΙΡ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εισαγωγή μπορεί να γίνει μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους αποφοίτους Λυκείου. Μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ψυχοτεχνικά τεστ, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Κατατακτήριες και σχολές αστυνομίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μόνο όσοι είναι πχ αστυφύλακες μπορούν να δώσουν κάποια μαθήματα σαν κατατακτήριες για να μπουν στην σχολή αστυνόμων. Όλοι οι υπόλοιποι ή με πανελλήνιες ξανά ή εισαγωγή με το 10% όσο αυτό υφίσταται.

Βρίσκομαι στο 3 έτος ενος τμήματος ΑΕΙ και σκέφτομαι να κάνω αναστολή σπουδών για να δώσω για αστυφυλάκων. Μπορώ να κάνω αναστολή να περάσω Αστυφυλάκων και να συνεχίσω την σχολή απο το εξάμηνο που σταμάτησα? έχω ακούσει αρκετούς στο σώμα της αστυνομίας που έχουν κάνει κάτι παρεμφερεί χωρίς κυρώσεις η επιπλοκές. Ισχύει κάτι τέτοιο ? η σχολή θα μου δώσει αναστολή 3 ετών η επειδή έχω αλλο ένα χρόνο τυπικά για να τελειώσω δεν θα με αφήσει ? στην υπεύθυνη δήλωση που γράφεις πως δεν είσαι φοιτητής αλλου τμήματος τι παίζει ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Υπογράφεις δήλωση ότι δεν είσαι γραμμένος σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή προσκομίζεις δήλωση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από την σχολή σου, υποχρεωτικά μετά την επιτυχία σου στην ΕΛ.ΑΣ. Δεν μπορείς να σπουδάζεις στην Αστυφυλάκων και να είσαι εγγεγραμμένος (έστω και υπό αναστολή σπουδών) σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Πως είναι τα πράγματα μέσα στην ΣΣΕ: εννοώ εκπαίδευση, συνθήκες, κλπ;

Αν διεκδικείς την είσοδό σου σε στρατιωτική σχολή μόνο για τη μονιμότητα είσαι καταδικασμένος. Αν σ'αρέσει πραγματικά ο στρατός μόνο τότε προτείνεται να μπείς.Τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στις σχολές ειναι άτομα τα οποία εχουν κοπιάσει για να πετύχουν αυτό που αγαπάνε.

Μπορεί υποψήφιος να λάβει μέρος στο διαγωνισμό εαν παραπεφθεί σε δίκη;

Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

Καταργήθηκαν οι ειδικές κατηγορίες στις στρατιωτικές σχολές;

Οι ειδικές κατηγορίες δεν καταργήθηκαν στις στρατιωτικές σχολές οπότε πολύτεκνοι και τρίτεκνοι θα πρέπει να προσκομίσουν και μια σειρά επιπρόσθετων δικαιολογητικών για να εισαχθούν με λιγότερα μόρια.

Αριθμός εισακτέων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

Ο αριθμός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων, ανακοινώνεται κάθε χρόνο μετά την υπογραφή και δημοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.

Εκτός οι δυσλεκτικοί μαθητές ισχύει από 2014-2015;

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας .ΣτΕ: Οι δυσλεκτικοί σπουδαστές μπορούν να δίνουν μόνο προφορικές εξετάσεις στις Στρατιωτικές Σχολές

Ειδικότερα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε:

«Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος (π.δ.) 60/2006, οι οποίες αποτελούν ειδικότερη εκδήλωση της επιβαλλόμενης από το άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος υποχρέωσης του νομοθέτη να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άσκησης από τα άτομα με αναπηρία των ατομικών τους δικαιωμάτων, θεσπίζεται δυνατότητα των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, των οποίων η επίδοση στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας), να εξετάζονται προφορικά τόσο στις ενδοσχολικές εξετάσεις όσο και στις εξετάσεις, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις οποίες υποβάλλονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 2226/1994, και οι υποψήφιοι για εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων».

Δεδομένου μάλιστα, συνεχίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι η ειδική διαταραχή του λόγου (δυσλεξία) δεν αποτελεί, κατά την κείμενη νομοθεσία, κώλυμα για την εισαγωγή υποψηφίων στη Σχολή Αστυφυλάκων, πρέπει -ενόψει της συνταγματικής αρχής της ισότητας, της απορρέουσας από το προαναφερόμενο άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος κρατικής μέριμνας για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και της επιβαλλόμενης με το άρθρο 25 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ του Συντάγματος υποχρέωσης του κράτους να διευκολύνει την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των ατομικών τους δικαιωμάτων, στα οποία συγκαταλέγεται και η κατοχυρούμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος ελευθερία επιλογής και άσκησης επαγγέλματος- να τύχουν ανάλογης εφαρμογής και κατά τη διάρκεια φοίτησης των δόκιμων αστυφυλάκων με ειδική διαταραχή του λόγου (δυσλεξία) στη Σχολή Αστυφυλάκων, οι διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ. 60/2006, που προβλέπουν την εισαγωγή των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου με ειδική διαταραχή του λόγου (δυσλεξία) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον ειδικό τρόπο των προφορικών εξετάσεων».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείο για τους υποψηφίους του 2015 δεν θα ισχύσει το παλιό ΠΔ 133/2002 (ΦΕΚ 109 Α΄) αλλά το νέο ΠΔ του 2014 που φέρνει μερικές αλλαγές.

Από τις σπουδαιότερες αλλαγές είναι ότι οι διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία κ.α που επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον χαρακτηρίζουν έναν υποψήφιο ως Ι3-Ι4 που σημαίνει ότι κρίνεται ακατάλληλος για τις στρατιωτικές σχολές.

Όσοι μαθητές εξετάζονται προφορικά δεν θα μπορέσουν να κριθούν ικανοί για φοίτηση στις στρατιωτικές σχολές.

Σύμφωνα με τελευταίο Προεδρικό Διάταγμα οι υποψήφιοι καθώς και οι μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών κρίνονται κατάλληλοι ή ακατάλληλοι. Οι προϋποθέσεις για να κριθεί κάποιος υποψήφιος είναι αρκετά αυστηρές και ακόμα και αν πάσχουν από νοσήματα με ένδειξη Ι2 κρίνονται ακατάλληλοι.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε μια των ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, τότε οι κενές θέσεις πως καλύπτονται;

τότε οι κενές θέσεις καλύπτονται:

α. Των περιπτώσεων παρ. 1 α και 1β του άρθρου 11 Ν.3648/08 συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς.

β. Σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενα κενά θέσεων, των υποψηφίων της περίπτωσης παρ. 1γ του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008 (Έλληνες -ίδες Εξωτερικού), δε μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψηφίους οιασδήποτε κατηγορίας.

Υπάρχουν έξοδα για τη φοίτηση στις Σχολές;

Όλα τα έξοδα φοίτησης στη Σχολή (διαμονή, διατροφή κτλ) βαρύνουν το Δημόσιο. Επιπλέον οι μαθητές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Ελληνική ιθαγένεια και Στρατιωτικές Αστυνομικές Σχολές.

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι -ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α').

νέο Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 3317/2014 απόφασή της έκρινε ότι μπορούν να εισέρχονται στις Στρατιωτικές Σχολές και υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν Ελληνική καταγωγή (Έλληνες το γένος) αλλά έχουν μόνο την Ελληνική ιθαγένεια και απέρριψε την προσφυγή απόστρατων αξιωματικών και Έλληνα πολίτη. Η Ολομέλεια του ΣτΕ ερμηνεύοντας το άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών έκρινε ότι οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες θεσπίζεται «ως προσόν για την πρόσβαση στις δημόσιες λειτουργίες εκτός από την Ελληνική ιθαγένεια και η Ελληνική καταγωγή», είναι αντίθετες στο επίμαχο άρθρο 4 του Συντάγματος.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας σημειώνουν ότι το άρθρο 4 του Συντάγματος «εγγυάται την ίση πρόσβαση όλων των Ελλήνων στις δημόσιες λειτουργίες» και δεν επιτρέπει διάκριση των Ελλήνων πολιτών ανάλογα με την εθνική τους καταγωγή.

Ποια είναι η Ελάχιστη σχολική Διαγωγή στον τίτλο σπουδών;

Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

Νομικά κωλύματα υποψηφίων.

1) Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα

ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

(2) Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.

(3) Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμιά Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ) για λόγους υγείας και πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής.

(4) Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος-α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών και ενδεχομένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να είναι υποψήφιοι Σχολών;

Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις υποψήφιοι να υποβάλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Μονάδες - Σχολές τους (και μόνο σε αυτές), για να περιέλθουν στην αντίστοιχη Υπηρεσία της παραγράφου 10 με μέριμνα των Μονάδων τους, όπως ορίζεται και για τους ιδιώτες. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στις παραγράφους της εγκυκλίου.

Ισχύουν οι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) προηγούμενων ετών;

Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν είτε στην ίδια είτε σε άλλη Σχολή.

Παίζει ρόλο η σειρά δήλωσης των σχολών ή σειρά στο μηχανογραφικό;

Δεν μετρά η σειρά δήλωσης των σχολών στην αίτηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτό που μετρά είναι η σειρά των σχολών στο μηχανογραφικό. Δηλαδή αν βάλετε πρώτη προτίμηση τη ΣΣΑΣ Νομική στην αίτηση και τελικά διαπιστώσετε ότι το τμήμα που θέλετε να εισαχθείτε είναι το ΣΣΑΣ Ψυχολογίας που το είχατε 2ο θα δηλώσετε πρώτη προτίμηση στο μηχανογραφικό σας τη ΣΣΑΣ Ψυχολογία.

Αν δε δηλώσω ένα τμήμα στην αίτηση των στρατιωτικών σχολών;

Προσοχή! Αν δεν δηλώσετε ένα τμήμα στην αίτηση των στρατιωτικών σχολών ακόμα και αν έχετε τα μόρια και το δηλώσετε στο μηχανογραφικό σας δελτίο δεν θα εισαχθείτε σε αυτό γιατί δεν το είχατε τσεκάρει στην αίτηση των στρατιωτικών σχολών. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό αλλά δεν μπορείτε να δηλώσετε τμήμα που δεν το έχετε δηλώσει στην αίτηση. Καλό λοιπόν είναι να συμπληρώσετε όλα τα τμήματα σε αυτή τη φάση και ακολούθως να αποφασίσετε στο μηχανογραφικό σας αν θα τα επιλέξετε και με ποια σειρά.

Άλλαξαν τα κριτήρια του ύψους ή του βάρους;

Όχι δεν είχαμε αλλαγές ούτε στο ύψος, ούτε στο βάρος. 1.70 το ύψος για τα αγόρια, 1.60 για τα κορίτσια. Όσον αφορά το ΔΜΣ θα πρέπει να είναι 18-25 για τις κοπέλες και 19-27 για τους άνδρες.

Είμαι απο Θεσσαλονίκη αλλά πρώτη μου επιλογή είναι η σχολή Ικάρων. Που θα περάσω αγωνίσματα;

Καλό να είναι να δηλώσετε ένα τμήμα της ΣΣΑΣ ώστε να αποφύγετε την ταλαιπωρία μετάβασης στην Αθήνα για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Άλλωστε τονίστηκε ότι δεν μετρά η σειρά στην αίτηση αλλά η σειρά στο μηχανογραφικό.

Ποια δικαιολογητικά θα στείλω;

α. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ – Ι∆ΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγµα «7».

(2) Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου, εφόσον έχουν αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι µαθητές της Γ” Λυκείου και ότι η διαγωγή τους µέχρι την ηµεροµηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον «ΚΟΣΜΙΑ». (Υπόδειγµα «5»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την

έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική µέριµνα ή επιτροπεία θεωρούµενου του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.

(3) Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια.

(4) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου.

(5) ∆ελτίο υγειονοµικής εξέτασης υποψηφίου ( θα προσκοµιστεί στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης την 1η ηµέρα των ΠΚΕ).

(6) Οι υποψήφιοι -ες της ΣΙ (όλων των τµηµάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού

Πλαισίου Γλωσσοµάθειας.

(7) Επισηµαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισµό ή Ίδρυµα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειµένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική ∆ιπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

(8)Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε µια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτηµα «Β».

Θα στείλω και το δελτίο υγειονομικές εξέτασης;

Όχι! Το δελτίο υγειονομικής εξέτασης θα το έχετε μαζί σας όταν παρουσιαστείτε για τις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Χρειάζεται να έχω κάποια φωτοτυπία της αίτησης;

Ναι. Μη ξεχάσετε να βγάλετε μια φωτοτυπία την αίτηση και να την κρατήσετε. Είναι απαραίτητη όταν θα παρουσιάστείτε για τις Προκαταρκτικές εξετάσεις. Εκτός από τη φωτοτυπία της αίτησης την πρώτη μέρα θα έχετε μαζί σας την αστυνοµική ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και φωτοτυπία (Φ/Α) της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συµµετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Έχω να δώσω και ειδικά μαθήματα. Αν συμπέσουν οι ημερομηνίες των εξετάσεων στις στρατιωτικές σχολές;

Μην ανησυχείτε. Υποψήφιοι -ες που θα διαγωνισθούν σε ειδικά µαθήµατα του ΥΠΑΙΘ,

θα τα δηλώσουν στην Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους για να προγραµµατιστούν ανάλογα. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συµµετοχή τους στις εξετάσεις των αναφεροµένων ειδικών µαθηµάτων.

Που στέλνω τα δικαιολογητικά και μέχρι πότε πρέπει να τα στείλω

Τα στέλνετε στη σχολή που δηλώσατε πρώτη στην αίτηση σας. Προσχή η τελευταία μέρα αποστολής είναι 12/5.

Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω για κάποια σχολή;

Ναι. Όσοι επιθυμείτε να είστε υποψήφιοι για τη ΣΜΥΝ καλό είναι να δηλώσετε και τη σειρά προτίμησης στις ειδικότητες Α, Γ, Δ. Αν ξεχάσετε η σειρά θα θεωρηθεί ότι είναι Α-Γ-Δ αυτόματα.

Πεδίο Α΄:Διοίκησης και Διαχείρισης:

Διαχειριστής

Πεδίο Γ΄:Ναυτικών Όπλων:

Τεχνικός Όπλων.

Πεδίο Δ΄:Τεχνολογικών Εφαρμογών:

Ηλεκτρολόγος,Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων,

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων.

Οι Σχολές έχουν δικαίωμα να κάνουν επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών;

Οι Σχολές έχουν δικαίωμα να κάνουν επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των εισαγομένων σπουδαστών -τριών. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί, ότι εισήχθηκαν με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά θα αποβάλλονται από τις Σχολές και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Όριο ηλικίας στρατιωτικών σχολών

Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών δεν έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις (εκτός εάν αναφέρεται στην προκήρυξη διαφορετικά)

Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες γίνονται δεκτές ενστάσεις;

Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δε γίνονται δεκτές ενστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999). Όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψηφίους τους, τηρουμένων των διατάξεων –περιορισμών που θέτει ο Ν. 2472/1997 (Περί προσωπικών δεδομένων).

Οι υποψήφιοι που καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την περίοδο της διαδικασίας των ΠΚΕ τι πρέπει να κάνουν;

Οι υποψήφιοι που καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την περίοδο της διαδικασίας των ΠΚΕ, να απευθύνονται στη Στρατολογική Υπηρεσία που ανήκουν, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα χορηγήσεως αναβολής κατατάξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

Θρησκευτικές πεποιθήσεις

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος-α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών και ενδεχομένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

Ποσόστωση γυναικών ανδρών

Υποψήφιοι, είτε άνδρες είτε γυναίκες, για τις πιο πάνω Σχολές, μπορούν να γίνουν δεκτοί αν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, οι οποίες γνωστοποιούνται στους υποψηφίους με την ανακοίνωση για συμμετοχή στις εξετάσεις. Συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν σύμφωνα με τον περί ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση με Νόμο, άνδρες και γυναίκες σε όλες τις Σχολές και Τμήματα, η δε εισαγωγή των επιτυχόντων υποψηφίων θα γίνει ανεξάρτητα φύλου και ποσοστού θέσεων γυναικών ή ανδρών. Περ. στο http://www.greeklaws.com/pubs/uploads/220.pdf

Τατουάζ και στρατιωτικές σχολές

Σύμφωνα με τα σωματικά προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν τατουάζ σε ευδιάκριτα σημεία του σώματος τους που δεν καλύπτονται από τη θερινή στολή εξόδου.

Θεωρητική Κατεύθυνση και Στρατιωτικές Σχολές

Από θεωρητική κατεύθυνση η εισαγωγή έχει την ιδιαιτερότητα ότι πρέπει να γράψεις αρκετά καλά για να «πιάσεις» τα μόρια που χρειάζονται γιατί σύμφωνα με το σύστημα των εξετάσεων επιλέγοντας σχολές από διαφορετικά πεδία «χάνεις» περίπου 1400 - 1600 μόρια. Βέβαια σημαντικό λόγο παίζουν και οι Βάσεις που θα έχει και η Σχολή τη χρονιά που δηλώσετε.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι την πρώτα ημέρα των ΠΚΕ;

Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στη Σχολή πρώτης προτίμησής τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί –ες έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά, την αστυνομική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και φωτοτυπία (Φ/Α) της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

19. Υποψήφιοι -ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δε θα γίνονται δεκτοί, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου ΥΠΑΙΘΠΑ – Αστυνομική) είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και για την είσοδο στους χώρους που αυτές διεξάγονται.

Τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις μπορούν να τα πάρουν οι μη εισαγόμενοι;

Οι μη εισαγόμενοι υποψήφιοι -ες μπορούν με αίτησή τους, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με δική τους ευθύνη. Τα δικαιολογητικά θα καταστρέφονται μετά την παρέλευση 2 ετών (δεν επιστρέφονται η αίτηση, η βεβαίωση Λυκείου, το φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου και οι φωτογραφίες).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θα ήθελα να σας ρωτήσω είμαι δεύτερα λυκείου τεχνολογική κατεύθυνση μένω θεσνικη . για να δώσω στρατιωτικές σχόλες και να δώσω τα αθλήματα άδω στην θεσνικη ξέρω ότι πρέπει να δηλώσω την ΣΣΑΣ, όμως αν δεν πάρω έβδομο μάθημα ΑΟΘ δεν μπορώ να δώσω για σας , άρα πρέπει να πάω Αθήνα η Τρίκαλα για τις ΠΚΕ; δηλαδή μπορώ να δηλώσω ΣΣΑΣ στην αίτηση για τις στρατιωτικές χωρίς να επιλέξω ΑΟΘ και μαθηματικά γενικής; ελπίζω να έγινα κατανοητή και να μου απαντήσετε . Ευχαριστώ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μόνο για το Οικονομικό ΣΣΑΣ απαιτείται το 7ο Μάθημα (Α.Ο.Θ.) και όχι για τις υπόλοιπες ειδικότητες ΣΣΑΣ. Από Τεχνολογική Κατεύθυνση μπορείς να διεκδικήσεις τις Σχολές ΣΣΑΣ του 3ου Πεδίου, επιλέγοντας σαν 6ο μάθημα Γενικής Παιδείας τη Βιολογία (θα έχεις μια απώλεια μορίων 7%).Στα χαρτιά που στέλνεις την Άνοιξη, δηλώνεις σαν 1η επιλογή, όχι απαραίτητα αυτή την οποία και θα δηλώσεις πραγματικά πρώτη στο Μηχανογραφικό, αλλά αυτήν στην έδρα της οποίας επιθυμείς να συμμετάσχεις στις αθλητικές, ψυχομετρικές και υγειονομικές εξετάσεις. Η δήλωση αυτή γίνεται καθαρά για οργανωτικούς σκοπούς και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων, για τα οποία μετρά ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ. Εάν δηλώσεις στην αίτηση της Άνοιξης, κάποια Στρατιωτική που δεν σκέφτεσαι (ή δεν δικαιούσαι) να τη βάλεις στο Μηχανογραφικό δεν υπάρχει πρόβλημα, αντίθετα δεν μπορείς να βάλεις στο Μηχανογραφικό Σχολή που δεν τη δήλωσες.

Άρα, πρακτικά στην αίτηση που θα υποβάλλεις την Άνοιξη θα δηλώσεις σαν 1η προτίμηση τη ΣΣΑΣ, ανεξάρτητα από το αν τη δηλώσεις ή όχι, αργότερα στο Μηχανογραφικό, για να διασφαλίσεις που θα δώσεις αγωνίσματα στη Θεσ/νίκη.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θα ήθελα να μας πείτε καμία συμβουλή σε εμάς τους υποψηφίους των στρατιωτικών σχολών, που δεν έχουμε ασχοληθεί με το στίβο πως να ρίξουμε το χρόνο στα 1000 μέτρα. Υπάρχει κάποια τακτική που θα μας βοηθήσει αν την ακολουθήσουμε; Πως να κάνουμε την κατανομή δυνάμεων; Μήπως είναι τελικά απλά θέμα αντοχής και προπόνησης αποκλειστικά; Να υπενθυμίσω ότι το όριο είναι 4.20 για κάποιες σχολές και 4.30 για τις υπόλοιπες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι θέμα προπόνησης. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σε μέσους όρους. Βέβαια αν δεν έχει τρέξει ποτέ κάποιος στην ζωή του, όπως συνήθως γίνεται με τους υποψηφίους των σχολών αυτών, υπάρχει περίπτωση να δυσκολευτεί αρκετά. Σε άλλους είναι πιο εύκολο σε άλλους πιο δύσκολο ανάλογα την προδιάθεση του στην αντοχή. Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη τακτική είναι να υπολογίσεις τον μέσο ρυθμό που χρειάζεσαι για να πετύχεις το 4.20 (πχ 26''/100μέτρα, ή 52'' /200 κ.ο.κ.) και να το διατηρήσεις σταθερό, από την αρχή μέχρι το τέλος της δοκιμασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως των

υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΟΧΙ. Βάσει του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ 38/Α', δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιος είναι ο αριθμός των υποψήφιων που θα εισάγονται στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο αριθμός των υποψήφιων που εισάγονται στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι σταθερός, ανακοινώνεται μετά την υπογραφή και δημοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Άμυνας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε μια των ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, τι γίνεται με τις κενές θέσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Των περιπτώσεων παρ. 1 α και 1β του άρθρου 11 Ν. 3648/08 συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής σειράς ενώ σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενα κενά θέσεων, των υποψηφίων της περίπτωσης παρ. 1γ του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008 (Έλληνες –ίδες Εξωτερικού), δε μεταφέρονται και δεν καλύπτονται.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος/α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων τι γίνεται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τυγχάνουν εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών και ενδεχομένως του Ποινικού Κώδικα και του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι γίνεται σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος -α, προκύψει πρόβλημα υγείας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος -α, προκύψει πρόβλημα υγείας( ή γυναικολογικής φύσης και μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό, μόνο πριν τη διεξαγωγή κάποιου αθλήματος, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης σε νέα ημερομηνία. Υποψήφιος -α που αγωνίστηκε σε κάποιο άθλημα, μπορεί να επανεξεταστεί μόνο σε περίπτωση τραυματισμού του, ο οποίος επιτόπου θα βεβαιωθεί από τον ιατρό. Σε κάθε περίπτωση, η επανεξέταση θα λάβει χώρα σε ημερομηνία εντός του χρονοδιαγράμματος των ΠΚΕ και στο σύνολο των αθλητικών δοκιμασιών;

Τα όρια θα είναι αυτά της σχολής πρώτης προτίμησης. Δηλ όποια σχολή δηλώσεις πρώτη στη δήλωση που θα κάνεις για τις στρατιωτικές σχολές (πριν το μηχανογραφικό) σε αυτή τη σχολή θα δώσεις τα αθλήματα, με βάση τα όριά της. Προσοχή. Μπορείς να δώσεις αθλήματα για στρατιωτικές σχολές και ΕΛΑΣ σε στρατιωτική σχολή, αλλά όχι σε ΕΛΑΣ για στρατιωτική. Αν περάσεις τα όρια της στρατιωτικής σχολής κρίνεσαι ικανός και για την ΕΛΑΣ, το αντίθετο δεν ισχύει.

Στο μηχανογραφικό μου θέλω να βάλω πρώτη επιλογή οικονομικό ΣΣΑΣ, έπειτα τη σχολή ΣΥΔ, μετά ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (σώματα και όπλα) ΣΤΥΑ και τελικά ΣΜΥ (σώματα και όπλα). Με άλλα λόγια θα δηλώσω και σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών ξεκινώντας απ' αυτή με την υψηλότερη βάση αλλά ως γνωστόν οι χρόνοι στα αθλήματα διαφέρουν π. Χ. Χρόνοι αθλημάτων ΣΤΥΑ και ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ. Το θέμα είναι ότι αθλήματα θέλω να δώσω στη ΣΤΥΑ και τα ερωτήμά μου είναι το εξής. Οι χρόνοι θα είναι αυτοί που είναι για τη ΣΤΥΑ ή επειδή θέλω και ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ θα δώσω τους χρόνους της ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ παρ' οτι θα είμαι στη ΣΤΥΑ ;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν, Δείκτη Μάζας Σώματος, (δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους τους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα), μεταξύ 19 – 27, Για τις γυναίκες ο Δείκτης Μάζας Σώματος πρέπει να είναι μεταξύ 18 – 25. (Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ 74/(1,75 χ 1,75) =24,16

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι γίνεται εάν υποψήφιοι/ιες παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας, θα παραπέμπονται στις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, ως έχοντες παρεκκλίσεις του φυσιολογικού. Θα πρέπει δε υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους και ειδική βεβαίωση από Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ.Δ.Α.Υ., στο οποίο θα φαίνεται το είδος και το επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας.

Στο Δικαστήριο είχε προσφύγει υποψήφιος των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών το έτος 2008, ο οποίος με γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής κρίθηκε ακατάλληλος λόγω δυσλεξίας. Οι διοικητικοί δικαστές έκριναν ότι η απόφαση αποκλεισμού δεν είναι «προσηκόντως αιτιολογημένη». Υπογραμμίζουν ότι η γνωμάτευση δεν στηρίζεται σε κρίση ειδικού διαγνωστικού κέντρου ή ψυχιάτρου ή σε ειδική εξέταση νοσοκομείου και ότι η δυσλεξία δεν αναφέρεται στον γενικό πίνακα νοσημάτων τα οποία δεν επιτρέπουν την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στις αθλητικές δοκιμασίες πόσα άτομα δίνουν μαζί σε κάθε αγώνισμα (πχ 1000m ,100m);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στα 100m αγωνίζονται 7-8 υποψήφιοι και στα 1000m περίπου 15 υποψήφιοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ