ΑΡΧΕΙΟ 9

Post date: Aug 29, 2014 10:16:12 AM

21/8/14

Ανακοίνωση έγκρισης ή των αιτήσεων - μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων: α) αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και β) αποφοίτων λυκείων ή αντιστοιχών σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων φακέλων των υποψηφίων: α) αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και β) αποφοίτων λυκείων ή αντιστοιχών σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής για εισαγωγή στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ανακοινώνει την έγκριση ή μη των αιτήσεων - μηχανογραφικών δελτίων έτους 2014 των ανωτέρω υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 15 έως 21 Ιουλίου 2014.

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., http://moreresults.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται αν η αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο έγινε δεκτή, καθώς και τον κωδικό και τα προσωπικά τους στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός), εφόσον πληκτρολογήσουν χωρίς κενά, τον αριθμό ή/και τα γράμματα του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που εισήγαγαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου.

Με νεότερη ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα εισαγωγής τους.

20/8/14

Πρόγραμμα και εξεταστικά κέντρα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό. Επίσης, ανακοινώνονται τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα εξεταστούν οι ανωτέρω υποψήφιοι.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου 2014 σε εξεταστικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων:

Α΄ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Β΄ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΜΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

8-9-2014

Νεοελληνική Γλώσσα

23/7/14

- Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 15.30 μ.μ.

- Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

- Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Β΄ ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι εξετάσεις σ’ όλα τα μαθήματα, διενεργούνται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τη δήλωση του κάθε υποψηφίου.

Τα εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών θα λειτουργήσουν :

1) Στην Αθήνα και συγκεκριμένα:

α) στο 7ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Πρατίνου 19, είσοδος από Σπύρου Μερκούρη, Τ.Κ. 11634, Παγκράτι, Αθήνα, τηλ.: 210-7217885, fax.: 210-7217889) θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Α μέχρι και Λ και

β) στο 9ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Τρώων 2, Τ.Κ.11851, Θησείο τηλ.: 210-3474157 και 210-3468766 fax: 210-3411548), θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Μ μέχρι και Ω.

2) Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα:

α) στο 14ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης (Γ. Παπανδρέου – Θ. Σοφούλη 16, Τ.Κ. 54655 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-412090 και 2310-413976 fax: 2310-412090), θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Α μέχρι και Λ και

β) στο 18ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης (Παπάφη 130Α, Τ.Κ. 54453 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-910655 και 2310-941414, fax.: 2310-941414,) θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Μ μέχρι και Ω.

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το Δελτίο Εξεταζομένου τους, από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα προσέλθουν για εξετάσεις, την ημέρα έναρξης των εξετάσεων.

19/8/14

Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2014

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του υπουργείου (δείτε εδώ) από σήμερα, 19/08/2014, αναρτώνται τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς ή των Ειδικών Κατηγοριών μπορούν να ενημερωθούν για την καταλληλότητα – ικανότητά τους πληκτρολογώντας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο) με κεφαλαία.

Διευκρινίζεται ότι για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κλπ).

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα αναφερόμενα στοιχεία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-3443557, 210-3443056, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014.

31/7/14 Εισαγωγή αποφοίτων ημερήσιων ΕΠΑΛ για το 10% των θέσεων στη σχολή αστυφυλάκων

Από το σχολικό έτος 2013−2014 και εφεξής το ποσοστό 3% επί του συνολικού αριθμού εισαγομένων κατ’ έτος στη Σχολή Αστυφυλάκων, κατόχων απολυτηρίου ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), κατανέμεται σε ποσοστό 90% εισαγομένων ύστερα από συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις και σε ποσοστό 10% εισαγομένων χωρίς νέα εξέταση

Κατά των καθορισμό του αριθμού των εισαγομένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό 3% της προηγούμενης παραγράφου.

Τα παραπάνω ορίζει τροποποιητική απόφαση επί της αρχικής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ με την τροποποίηση

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ με την αρχική απόφαση

23/7/14

Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις αστυνομικές σχολές. Στη σχετική διαταγή "το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχοτεχνικών, υγειονομικών και αθλητικών), στις οποίες θα υποβληθούν οι υποψήφιοι για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αξιωματικών- Αστυφυλάκων) περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι εγκαταστάσεις στις οποίες οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν για μια θέση στην οικογένεια της αστυνομίας.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Κατατέθηκε , προς ψήφιση στη Βουλή , η αναμενόμενη τροπολογία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης που ορίζει ότι οι φετινοί επιτυχόντες θα εισαχθούν στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομίας το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Ειδικότερα η τροπολογία ορίζει τα εξής:

Α. Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στις σχολές Αστυνομίας του σχολικού έτους 2012-2013 θα εγγραφούν στις οικείες σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Β. Κατά τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2016-201

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

10/7/14 H Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

Δείτε εδώ την προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014.

- Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιοι πενήντα (250).

- Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε σαράντα (40).

- Oι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

- Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 21-07-2014. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

9/7/14 Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών -τριών ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ 2014-2015

Πατήστε εδώ για να δείτε την συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών -τριών ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ 2014-2015 με τον αναλυτικό αριθμό εισακτέων ανά Στρατιωτική Σχολή και κατηγορία.

8/7/14 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων Α.Ε.Ν Πρώτης Γενικής Κατηγορίας – Συμπλήρωση παραρτήματος πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας | Ανακοίνωση Παράτασης | Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων Α.Ε.Ν Πρώτης Γενικής Κατηγορίας

Αποτελέσματα ΠΚΕ για τις Στρατιωτικές Σχολές 2014

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΣΕ ΣΝΔ

ΣΣΑΣ

Ανακοινώνονται οι καταστάσεις απορριπτέων - διακοψάντων που εξετάστηκαν έως 21/07/2014:

1. Κατάσταση Απορριπτέων (ψυχομετρικά)

2. Κατάσταση Απορριπτέων (ιατρικά)

3. Κατάσταση Απορριπτέων (αθλητικά)

4. Κατάσταση Διακοψάντων

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Με την αριθμ. 3621/32/14/13-06-14 Προκήρυξη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου προκηρύσσεται η εισαγωγή 1192 σπουδαστών (694 Πλοίαρχων και 498 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2014-2015

Απόφαση καθορισμού του αριθμού των σπουδαστών έτους 2014-2015

Σε 1192 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός όσον θα εισαχθούν στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Εμπορικό Ναυτικό μπορεί κάποιος να εισαχθεί εκτός από τις Πανελλαδικές εξετάσεις και με το απολυτήριο του λυκείου. Το 60% των θέσεων δίνεται στους υποψηφίους της Πρώτης Γενικής Σειράς (Πανελλαδικές) και το 40% σε υποψηφίους της Δεύτερης Γενικής Σειράς (Απολυτήριο Λυκείου). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση μιας θέσης στις ΑΕΝ είναι η κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης.

Το www.stratiotikes.gr παρουσιάζει πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και τα χρονοδιαγράμματα των υποψηφίων των ΑΕΝ.

Κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης

Όλοι οι υποψήφιοι/ες για τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, από τις 13 Ιουνίου, ηλεκτρονικά ως εξής:

(α) Μέσω της ιστοσελίδας, του ΥΝΑ https://regusr.hcg.gr χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικό της επιλογής τους κάνουν εγγραφή ως χρήστες στην Υπηρεσία ΧΡΗΣΤΩΝ του ΥΝΑ.

(β) Αφού πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εγγραφή αποστέλλεται από την Υπηρεσία, e-mail, το οποίο θα περιέχει σύνδεση προς συγκεκριμένη, διεύθυνση η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός.

(γ) Στη συνέχεια και με τη χρήση του ενεργού πλέον λογαριασμού τους από την πιο πάνω

διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΝΑ https://eisaen.hcg.gr, συνδέονται , προκειμένου απότην επιλογή «Νέα αίτηση» υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

(δ) Μετά την εισαγωγή στη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και την καταχώρηση όλων των

στοιχείων αυτής παρέχονται οι εξής επιλογές:

1. Προσωρινή αποθήκευση: Όπου επιτρέπεται η μεταβολή των καταχωρηθέντων στοιχείων

2. Υποβολή: Μέσω αυτής της επιλογής, ο υποψήφιος/ια υποβάλει την αίτηση του. Μετά την «ΥΠΟΒΟΛΗ» δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση/μεταβολή στοιχείων από τον υποψήφιο.

3. Ακύρωση: Δίδει τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης (μόνο πριν το στάδιο τηςΥΠΟΒΟΛΗΣ).

4. Εκτύπωση Αποδεικτικού υποβολής: Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται ενεργή μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης και μέσω αυτής ο υποψήφιος δύναται να εκτυπώσει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησης.

Μετά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Όλοι οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους προκειμένου γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείο Παιδείας, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την 13.06.2014 . και μέχρι την 10.07.2014 ημέρα Πέμπτη.

- Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής

- Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.

- Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου στις Πανελλαδικές εξετάσεις

- Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου τους/της αστυνομικής ταυτότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εν λόγω υποψήφιοι σε περίπτωση που επιθυμούν, για την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ να συμμετέχουν και στη Δεύτερη Γενική Κατηγορία, υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα αναφερόμενα (και για τις δύο Γενικές κατηγορίες) δικαιολογητικά μία φορά και εντός της προθεσμίας που ισχύει για την Πρώτη Γενική κατηγορία. Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά για οποιοδήποτε λόγο. Εξαίρεση αποτελεί η υποβολή του απολυτήριου τίτλου,το οποίο μπορεί να κατατεθεί όταν αυτό εκδοθεί και τους χορηγηθεί και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την 14.08.2014 ημέρα Πέμπτη και μόνο στην ΑΕΝ στην οποία αρχικώς έχει γίνει αποδεκτή η σχετική αίτηση.

Δικαιολογητικά Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας

Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει, έχοντας μαζί τους το

αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ε, να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την 13.06.2014 και μέχρι την 14.08.2014 ημέρα Πέμπτη.

- Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής

- Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.

- Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου του/της αστυνομικής ταυτότητας

- Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας

- Τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (εφ’ όσον υπάρχει).

Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες καταθέτουν πρόσθετα δικαιολογητικά υποψήφιων ειδικών κατηγοριών όλων των γενικών κατηγοριών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην προκήρυξη

17/6/14 update ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΚΕ

ΣΑΝ

Οι υποψήφιοι με πρώτη προτίμηση τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής ξεκινούν τις προκαταρκτικές εξετάσεις στις 15 Ιουλίου εάν είναι από την Αττική και όσοι είναι εκτός Αττικής στις 16 Ιουλίου σύμφωνα με το πρόγραμμα.

- Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων

- Κατάσταση Απορριφθέντων Υποψηφίων

ΣΣΑΣ

Εκτός όμως από τα ονόματα των υποψηφίων ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των υγειονομικών και ψυχομετρικών εξετάσεων. Στη ΣΣΑΣ οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα το διάστημα από την 1η έως και τις 22 Ιουλίου. Στις οδηγίες που ανήρτησε η Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιάζονται καθημερινώς στις 07:00 π.μ. Καθ’ όλη τη διάρκεια των ΠΚΕ οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν καθημερινά μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και Δελτίο Υποψηφίου ΥΠΔΒΜΘ. Μη προσκόμιση τους δε θα τους επιτρέπει τη συνέχεια των εξετάσεων.

- Δεκτοί Υποψήφιοι με ημερομηνία παρουσίασης στις ΠΚΕ 2014

- Απορριπτέοι Υποψήφιοι

- Πρόγραμμα ΠΚΕ 2014 - Για οδηγίες σχετικά με τις ΠΚΕ, πατήστε εδώ.

ΣΜΥ

- Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων 2014

- Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Οι υποψήφιοι των σχολών της Πολεμικής Αεροπορίας (Ικάρων, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 23 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου ανάλογα με το επώνυμο του κάθε υποψηφίου. Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για τις σχολές της Αεροπορίας ανέρχεται σε 2437 άτομα. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έχει ανακοινώσει και σχετικές οδηγίες τις οποίες είναι χρήσιμο να τις διαβάσουν οι υποψήφιοι.

- Κάντε κλικ εδώ για την Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων

- Κάντε κλικ εδώ για το Αναλυτικό Πρόγραμμα των ΠΚ.Ε

- Κάντε κλικ εδώ για τις Οδηγίες διεξαγωγής των ΠΚ.Ε

- Κάντε κλικ εδώ για την Κατάσταση Απορριπτέων Υποψηφίων

ΣΜΥΝ

8 Ιουλίου με 17 Ιουλίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Σχολή, θα πραγματοποιηθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων με πρώτη επιλογή τη ΣΜΥΝ. Η ΣΜΥΝ έχει ανακοινώσει και οδηγίες αλλά και ενημερωτικό έντυπο με όλες τις διαδικασίες.

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΚΕ 2014

- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΚΕ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2014-2015

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2014

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2014-15

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ-2014

ΣΣΕ

Το διάστημα από τις 3/7 έως και τις 18/7 θα πραγματοποιηθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις στη Σχολή Ευελπίδων. Οι υποψήφιοι με πρώτη προτίμηση τη ΣΜΥ πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εξετάσεις τους θα ξεκινήσουν στις 23 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι για τη ΣΜΥ θα περάσουν τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα ενώ ψυχομετρικές και αθλητικές στα Τρίκαλα. Τονίζεται ότι όσοι παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία) και έχουν εξεταστεί προφορικά θα πρέπει να έχουν μαζί τους ειδική βεβαίωση από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή ΚΔΑΥ.

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΟΙ

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΝΔ

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων οι εξετάσεις ξεκινούν στις 30 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 11 Ιουλίου.

Στις οδηγίες που εξέδωσε η ΣΝΔ αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

· Την αστυνομική του ταυτότητα.

· Το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του ΥΠΑΙΘΠΑ

· Την ημέρα των Ψυχομετρικών Εξετάσεων, οι υποψήφιοι να είναι εφοδιασμένοι με

· γραφικά είδη (μολύβι,μπλε στυλό και γομολάστιχα).

· Την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών Εξετάσεων ο υποψήφιος θα πρέπει:

Να προσκομίσει συμπληρωμένο το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης καθώς και όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις/γνωματεύσεις.

Μη προσκόμιση αυτών αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τις Προκαταρκτικές εξετάσεις.

· Αν φέρει διορθωτικά γυαλιά θα πρέπει να τα έχει μαζί του και να μη φορά φακούς επαφής.

· Όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα μαθησιακών δυσκολιών , θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους ειδική βεβαίωση από Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ.Δ.Α.Υ., στο οποίο να φαίνεται το είδος και το επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας.

· Στις Αθλητικές Δοκιμασίες οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν αθλητική

· περιβολή (αθλητικά ρούχα και παπούτσια) καθώς και να έχουν τα απαραίτητα είδη (μαγιό, σαγιονάρες και πετσέτα) για τη δοκιμασία της κολύμβησης.

- Δεκτοί Υποψήφιοι ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

- Οδηγίες για τους Δεκτούς Υποψηφίους ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

- Επεξήγηση Γραμμάτων Στρατιωτικών Σχολών Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

- Πρόγραμμα ΠΚΕ ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

- Απορριπτέοι Υποψήφιοι ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Υποψήφιοι στρατιωτικές σχολές και Αστυνομία

Οι υποψήφιους που έχουν δηλώσει στην Αίτησή τους ότι επιθυμούν να είναι κοινοί υποψήφιοι με την ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τις οδηγίες της ΣΣΑΣ, και έχουν επιλέξει μία από τις παρακάτω Σχολές μεταξύ των Σχολών Προτίμησης:

ΣΣΕ -ΟΠΛΑ

ΣΝΔ (ΜΑΧ - ΜΗΧ)

ΣΙ - ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

ΣΜΥ ΟΠΛΑ,

εφόσον κριθούν κατάλληλοι σε μία από τις παραπάνω Σχολές ΔΕΝ χρειάζεται να δώσουν εξετάσεις και στην ΕΛ.ΑΣ. Η Σχολή θα στείλει κατάσταση με τα ονόματα επιτυχόντων στην ΕΛ.ΑΣ. και θα χορηγήσει βεβαίωση στον υποψήφιο, την οποία πρέπει να προσκομίσει ο ίδιος εντός δύο ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) στην Αστυνομική Υπηρεσία της περιοχής όπου θα υποβάλλει και την Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Αν κάποιος υποψήφιος έχει δηλώσει μία από τις παραπάνω Σχολές και επιθυμεί εκ των υστέρων να είναι κοινός υποψήφιος με την ΕΛ.ΑΣ. να το αναφέρει κατά την πρώτη ημέρα παρουσίασης στη Σχολή.

Όσοι ΔΕΝ δήλωσαν μια από τις παραπάνω Σχολές ΔΕΝ δικαιούνται να λάβουν βεβαίωση, ΔΕΝ θα είναι στην κατάσταση που θα αποσταλεί στην ΕΛ.ΑΣ. και υποχρεούνται να λάβουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

6/6/14 Η κοινή υπουργική απόφαση Καθορισμός του αριθμού των Σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Στους 821 ανέρχεται ο αριθμός των εισαχθέντων στις στρατιωτικές σχολές

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ: Στους 821 ανέρχεται ο αριθμός των εισαχθέντων στις στρατιωτικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Ο αριθμός καθορίστηκε με το ΦΕΚ 1469 το οποίο μεταξύ των άλλων ορίζει ότι στις στρατιωτικές σχολές δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων, που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

Στις στρατιωτικές σχολές συνεχίζουν να ισχύουν οι ειδικές κατηγορίες τόσο των τριτέκνων όσο και των πολυτέκνων. Στο ΦΕΚ αναφέρεται και η διαδικασία επιλογής. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του ΥΠΑΙΘ, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας που περιλαμβάνονται οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι όπως και στην περίπτωση των τέκνων −αδελφών αναπήρων και τραυματισθέντων στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, οι θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς.

Όσον αφορά τους αποφοίτους προηγούμενων ετών αναφέρονται τα εξής:

1. Ο αριθμός εισακτέων, θα καλυφθεί κατά το 90% από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν το έτος 2014 στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο. Το υπόλοιπο 10% του αριθμού των εισακτέων, να καλυφθεί από τους κατόχους απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (2012 και 2013). Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού των εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων αυτής της κατηγορίας, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την κατηγορία του 90 %.

2. Ποσοστό 8% επί του αριθμού εισακτέων στα ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους Α΄ Ομάδος ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ Α΄). Το ποσοστό αυτό [(κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν το έτος 2014 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%) υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις Ειδικές Κατηγορίες των περιπτώσεων 1α και 1β του άρθρου 2.

H μεταβολή του αριθμού των εισαχθέντων στις στρατιωτικές σχολές 2012-2013-2014

4/6/14 Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015.

H υπουργική απόφαση Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1420/2014

Από την απόφαση αυτή προκύπτουν τα εξής:

- Ο αριθμός των σπουδαστών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 καθορίζεται σε 1030 (600 Πλοίαρχοι και 430 Μηχανικοί).

- Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στις ΑΕΝ η κατοχή τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 όπως είχε ανακοινώσει σε δελτίο τύπου το υπουργείο Ναυτιλίας.