ΑΡΧΕΙΟ 7

Post date: Jun 07, 2014 1:12:27 PM

8/5/14 Προσλήψεις 9 Τεχνικών, 6 Ιατρών, 3 Ψυχολόγων Αξιωματικών.

Ως το τέλος του Μαΐου θα δημοσιευθούν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη 9 Τεχνικών Αξιωματικών, πτυχιούχων πολυτεχνικών σχολών με μεταπτυχιακό τίτλο και 15 Υπαξιωματικών Υγειονομικού, απευθείας κατάταξης, πτυχιούχων ΤΕΙ με ειδικότητα Νοσηλευτικής. Εντός του Ιουλίου θα προκηρυχθούν δύο ακόμα διαγωνισμοί για την πλήρωση θέσεων 6 Ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και 3 Ψυχολόγων, απευθείας κατάταξης, με το βαθμό του Σημαιοφόρου.

7/5/14 Προσλήψεις 110 Υπαξιωματικών στο Λιμενικό. Σύμφωνα με πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα η προκήρυξη. Θέσεις για Υπαξιωματικούς ανοίγουν στο Λιμενικό Σώμα. Εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη για 110 προσλήψεις. Βάσει αυτής οι θέσεις θα καλυφθούν σε ποσοστό 50% με αποφοίτους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) -σε ποσοστό 30% Πλοιάρχων και 20% Μηχανικών- και 50% με πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ (30% και 20% αντίστοιχα). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν οι υποψήφιοι πτυχία αγγλικών –και συγκεκριμένα LOWER- και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αν οι θέσεις σε κάποια από τις δύο κατηγορίες δεν καλυφθούν, θα συμπληρωθούν ως εξής: Οι κενές θέσεις για τους ΑΕΝ Πλοιάρχων από τους ΑΕΝ Μηχανικών και αντίστροφα και οι κενές θέσεις για τους πτυχιούχους ΑΕΙ από πτυχιούχους ΤΕΙ και αντίστροφα.

6/5/14 Γνωρίζεται ότι οι υποψήφιοι σπουδαστές/στριες ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015, που δικαιούνται και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στο 251ΓΝΑ τις προβλεπόμενες στην υπ' αριθμ. 17/2014 ΕΔΥΕΘΑ υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου (τηλ. 210 7463300), για τον καθορισμό της ημερομηνίας των εξετάσεων.

5/5/14 Λάθη στα ηλικιακά όρια. Λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία των αιτήσεων για τις στρατιωτικές σχολές και το Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προχώρησε σε διόρθωση λάθους που αφορά τα ηλικιακά όρια στις στρατιωτικές σχολές. Συγκεκριμένα οι διορθώσεις έχουν ως εξής:

Διόρθωση επί της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-στριων Εισαγωγής Εξετάσεων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2014-15 (ΕΔΥΕΘΑ17/2014)

Στη σελίδα 5, η υποπαράγραφος στ (1) (β) και στ (2)

{«…(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 1994 και μεταγενέστερα.

(2) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 1 Ιανουαρίου 1994 και μεταγενέστερα»}.

Αντικαθίσταται ως εξής:

«…(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 Δεκεμβρίου 1993 και μεταγενέστερα.

(2) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 Δεκεμβρίου 1993 και μεταγενέστερα».

3/5/14 200 προσλήψεις στο Λιμενικό . Νέες προσλήψεις λιμενοφυλάκων, υπαξιωματικών, αξιωματικών τεχνικού και υγειονομικού στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή φέρνει ο νέος νόμος «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στη Βουλή και η..... EΔΩ