ΑΡΧΕΙΟ 26

Post date: Aug 28, 2016 4:19:33 PM

12/7/16 O Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. ΕΔΩ.

12/7/16 Τα αποτελέσματα ΠΚΕ Υγειονομικών - Ψυχομετρικών - Αθλητικών Εξετάσεων Στρατιωτικών Σχολών 2016

ΣΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΝΔ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΣΜΥΝ

1/7/16 Δικαίωμα στην πρόσληψη σε ΣΑ και ΕΔ διεκδικούν οι γυναίκες κάτω του 1,70 μ.!: «Παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα» λένε προς την ΕΕ. ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΥΨΟΥΣ

«Ψηλά τα χέρια» από νομικής άποψης σήκωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας για το κατά πόσο το ελάχιστο ύψος των γυναικών που ειναι υποψήφιες για να εισαχθούν στις Αστυνομικές Σχολές, πρέπει να είναι κοινό με αυτό των ανδρών (1,70 μ.) όπως προβλέπεται σήμερα στην Ελλάδα, παραπέμποντας το θέμα στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια!

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά από σειρά αποφάσεων της διοίκησης και των δικαστηρίων στην Ελλάδα, όταν λόγω της σπουδαιότητας του θέματος που άπτετο των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, παραπέμφθηκε στην 7μελή σύνθεση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που το έστειλε ''πακέτο'' στην Ευρώπη!

Αφορμή - και επίδικο ζήτημα- ήταν το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 90/2003 με το οποίο αυξήθηκε το κατώτερο όριο του αναστήματος για τις γυναίκες υποψηφίους από 1,65μ. σε 1,70μ. εξομοιούμενο πλέον με αυτό των ανδρών υποψηφίων.

Το ιστορικό

Ας δούμε όμως ιστορικό της υπόθεσης, η εξέλιξη της οποίας υπό προϋποθέσεις ενδεχομένως να επηρεάσει μελλοντικά και αποφάσεις που αφορούν υποψηφίους για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Αρχικά λοιπόν , με το άρθρο 1 του ν. 2226/1994 ορίσθηκε ποσοστό εισαγωγής γυναικών μέχρι 20% στο σύνολο των εισακτέων στη Σχολή Αστυφυλάκων και 15% στη Σχολή Αξιωματικών. Η άνω ποσόστωση κρίθηκε αντισυνταγματική με την υπ’ αριθ. 1917/1998 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ. Με το άρθρο 12 του ν. 2713/1999 ορίσθηκε το ποσοστό των εισαγομένων στις Αστυνομικές σχολές γυναικών σε 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων.

Μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος και την παρέμβαση τόσο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (η οποία είχε αποστείλει Αιτιολογημένη Γνώμη για το θέμα των ποσοστώσεων), όσο και της Κυβερνητικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, η ανωτέρω ποσόστωση καταργήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3103/2003 (Α’ 23), κατά το οποίο: «Στις εν λόγω Σχολές εισάγονται άνδρες και γυναίκες. Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο φύλα».

Στη συνέχεια, με το Π.Δ. 90/2003 αυξήθηκε το όριο του αναστήματος για τις γυναίκες από 1,65μ. σε 1,70μ. (εξομοιούμενο πλέον με αυτό των ανδρών), με αποτέλεσμα οι γυναίκες να κατατάσσονται έκτοτε στις Αστυνομικές σχολές σε ποσοστά χαμηλότερα του 20% που προβλεπόταν με το ν. 2226/1994 και του 15% που προβλεπόταν με το ν. 2713/99.

Δηλαδή προέκυψε εξέλιξη επί το δυσμενέστερο για τις γυναίκες.

Γυναίκες υποψήφιες Αστυνομικών σχολών με ανάστημα κάτω του 1,70μ. συμμετείχαν σε διαγωνισμούς και αποκλείστηκαν για το λόγο αυτό. Προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το οποίο τις δικαίωσε, στη συνέχεια όμως ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης άσκησε εφέσεις ενώπιον του ΣτΕ.

Ο συνήγορος των γυναικών αυτών υποψηφίων, Δικηγόρος Αθηνών κ.Πέτρος Αγγελάκης, υποστήριξε τότε στο Δικαστήριο, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- η διάταξη η οποία ορίζει ότι άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι αστυνομικών σχολών πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ., παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας των δύο φύλων και της αξιοκρατίας, καθώς και την Οδηγία 76/207/ΕΟΚ.

- η διάταξη αυτή συνιστά έμμεση διάκριση λόγω φύλου, καθόσον κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, το μέσο ανάστημα των γυναικών είναι χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο των ανδρών.

Επικαλέστηκε επίσης επιστημονικές ανθρωπολογικές μελέτες (της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Σωματομετρίας) σύμφωνα με τις οποίες το μέσο ύψος των 18χρονων αγοριών είναι 1,77 μ. ενώ των κοριτσιών 1,63 μ. Το όριο αναστήματος 1,70μ., που υπερβαίνει κατά επτά πόντους το μέσο ανάστημα των γυναικών, το διαθέτουν μόνον το 19% των γυναικών. Συνεπώς, τονίστηκε, από τη θέσπιση του σχετικού ορίου πλήττεται ουσιωδώς το 81% των γυναικών.

Στα υπό εξέταση θέματα εκ των πραγμάτων μπήκε και μπαίνει δυναμικά και το τι ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες: Όπως προκύπτει από τις επίσημες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο των Αστυνομικών Υπηρεσιών, στη Γερμανία το όριο αναστήματος είναι για άνδρες 1,65μ. και για γυναίκες 1,63 μ., στην Ιταλία για άνδρες 1,65μ. και για γυναίκες 1,61 μ., στην Ισπανία για άνδρες 1,70μ. και για γυναίκες 1,65 μ., στην Πορτογαλία για άνδρες 1,75μ. και για γυναίκες 1,60 μ., ενώ στη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία δεν υφίσταται όριο, ανέφεραν νομικοί κύκλοι.

Οι Δικαστές του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ (υπό 5μελή σύνθεση) εξέφρασαν, το έτος 2014, αντίθετες μεταξύ τους απόψεις. Κατά την πρώτη άποψη, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες υποψήφιοι για εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές πρέπει να έχουν το αυτό ελάχιστο ύψος, κατά τη δεύτερη άποψη, το τιθέμενο ελάχιστο όριο είναι υπερβολικά υψηλό, καθόσον οδηγεί πρακτικά σε αποκλεισμό εξαιρετικά μεγάλου ποσοστού γυναικών υποψηφίων (άνω του 80%) και, κατά την τρίτη άποψη, το εν λόγω όριο αναστήματος συνιστά έμμεση διάκριση εις βάρος των γυναικών υποψηφίων, η οποία παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.

Η Απόφαση παραπομπής

Ενόψει της σπουδαιότητας του ζητήματος, η υπόθεση παραπέμφθηκε τελικά στην 7μελή σύνθεση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ και εκδικάστηκε τον Ιανουάριο 2014.

«Με απόφαση της επταμελούς σύνθεσης του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ που μόλις εκδόθηκε, μας είπε ο δικηγόρος κ. Πέτρος Αγγελάκης, κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) προδικαστικό ερώτημα για το εάν η διάταξη με την οποία ορίζεται ότι οι ιδιώτες υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ., είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των οικείων Οδηγιών της Ε.Ε. οι οποίες απαγορεύουν κάθε έμμεση διάκριση λόγω φύλου, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση στο δημόσιο τομέα.

Κατόπιν τούτων, το ΣτΕ ανέβαλε την οριστική κρίση του επί του ζητήματος, μέχρις ότου αποφανθεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του ανωτέρω ερωτήματος».

Σχετικώς επισημαίνονται τα εξής: Οι υποθέσεις που δικάζει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) φέρονται ενώπιόν του είτε κατόπιν παραπομπής της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος που υποβάλει ο εθνικός δικαστής.

«Το 2009, ως πληρεξούσιος δικηγόρος γυναικών υποψηφίων αστυνομικών σχολών που είχαν απορριφθεί λόγω ύψους τους κάτω του ορίου του 1,70μ., υπέβαλα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «καταγγελίες» για το ζήτημα της παραβίασης των ευρωπαϊκών οδηγιών με τη διάταξη που καθορίζει κοινό όριο αναστήματος για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους αστυνομικών σχολών. Ο σκοπός των καταγγελιών αυτών ήταν να παραπέμψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα στο Δ.Ε.Ε. για το ζήτημα της ως άνω παραβίασης. Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις ανωτέρω καταγγελίες, με το σκεπτικό ότι ο εθνικός δικαστής βρίσκεται σε καλύτερη θέση να αποφασίσει εάν υπάρχει ή όχι έμμεση διάκριση λόγω φύλου», εξηγεί ο κ Αγγελάκης.

Τελικώς, η υπόθεση θα κριθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της οδού του προδικαστικού ερωτήματος. ΠΗΓΗ

1/7/16 Τα αποτελέσματα ΠΚΕ Υγειονομικών - Ψυχομετρικών - Αθλητικών Εξετάσεων Στρατιωτικών Σχολών 2016

ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΣΜΥΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΣΕ