ΑΡΧΕΙΟ 18

Post date: Jul 11, 2015 4:21:6 PM

29/6/15

Αυξημένη ζήτηση στρατιωτικών σχολών

Σχεδόν ένας στους είκοσι υποψηφίους θα πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τις στρατιωτικές σχολές φέτος. Η αναλογία της επιτυχίας είναι πολύ πιο μικρή -κατά σχεδόν δέκα φορές- σε σχέση με την αναλογία εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Ειδικότερα, για τις 821 θέσεις των στρατιωτικών σχολών κατατέθηκαν περί τις 10.000 αιτήσεις από τελειόφοιτους και αποφοίτους λυκείου, αλλά τελικά έγιναν δεκτοί για τις προκαταρκτικές εξετάσεις, με βάση τους όρους που θέτει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, συνολικά 9.403 υποψήφιοι.

Αρα, η αναλογία επιτυχίας είναι μόλις 6,77%, την ίδια στιγμή που για τους 93.982 υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι προσήλθαν στις εξετάσεις διατίθενται 68.345 θέσεις σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με την αναλογία να διαμορφώνεται στο 72,7%.

Πιο συγκεκριμένα, τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν οι 69 θέσεις για τους επτά κλάδους (ιατρικό, στρατολογικό, φαρμακευτικό, οδοντιατρικό, κτηνιατρικό, ψυχολόγων, οικονομικό) της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ). Στις προκαταρκτικές εξετάσεις μετείχαν 2.903 υποψήφιοι και άρα η γενική αναλογία επιτυχίας (και όχι ανά κλάδο) είναι 2,37%. Ακολουθεί, ως προς τον αριθμό των υποψηφίων, η Σχολή Ικάρων, τις 58 θέσεις της οποίας θα διεκδικήσουν 2.445 υποψήφιοι. Η αναλογία επιτυχίας διαμορφώνεται, όπως στη ΣΣΑΣ, στο 2,37%. Για τις υπόλοιπες σχολές, 1.341 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τις 217 θέσεις της Σχολής Ευελπίδων (αναλογία επιτυχίας 16,18%), 1.291 υποψήφιοι τις 160 θέσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (12,39%), 642 υποψήφιοι τις 34 θέσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (5,29%), 497 υποψήφιοι τις 75 θέσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (15,1%), και τέλος 279 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τις 24 θέσεις της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (8,6% η αναλογία επιτυχίας).

Επίσης, έχουν δοθεί 152 θέσεις στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και 30 στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών. Συνολικά, θα δοθούν 821 θέσεις, ενώ το 2012 είχαν δοθεί 1.170 θέσεις.

28/6/15

Θυμίζουμε ότι, για τις 821 θέσεις των Στρατιωτικών Σχολών κατατέθηκαν χιλιάδες αιτήσεις από τελειόφοιτους Λυκείου, αλλά δεκτοί για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, έγιναν συνολικά 9.403 υποψήφιοι.

Για τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) οι υποψήφιοι είναι 2.903

Για τις Σχολές Πολεμικής Αεροπορίας 2.445

Για τη ΣΣΕ 1341

Για τη ΣΜΥ 1291

Για τη ΣΝΔ 642

Για τη ΣΜΥΝ 497, και

Για τη ΣΑΝ 279

25/6/15

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές 2015

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές 2015

21/6/15

Tις επόμενες μέρες ξεκινούν οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις που η επιτυχία σε αυτές είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές. Ήδη έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις για τους δεκτούς υποψηφίους και τα προγράμματα των εξετάσεων ενώ κάποιες σχολές όπως η ΣΣΑΣ δίνει και οδηγίες, τονίζοντας ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια των ΠΚΕ οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν καθημερινά μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και Δελτίο Υποψηφίου Υπουργείου Παιδείας. Μη προσκόμιση τους δε θα τους επιτρέπει τη συνέχεια των εξετάσεων».

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων επισημαίνει με τη σειρά της μεταξύ των άλλων πως την πρώτη ηµέρα των Υγειονοµικών Εξετάσεων ο υποψήφιος θα πρέπει:

(α) Να προσκοµίσει συµπληρωµένο το ∆ελτίο Υγειονοµικής Εξέτασης Υπόδειγµα «6» καθώς και όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις/γνωµατεύσεις ως παράρτηµα (Γ-2) προκήρυξης Ε∆ΥΕΘΑ. Μή προσκόµιση αυτών αποτελεί αιτία αποκλεισµού από τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

(β) Αν φοράει διορθωτικά γυαλιά θα πρέπει να τα έχει µαζί του και να µη φορά φακούς επαφής. Στις Αθλητικές ∆οκιµασίες οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να φέρουν αθλητική περιβολή (αθλητικά ρούχα και παπούτσια) καθώς και να έχουν τα απαραίτητα είδη (µαγιό, σκουφάκι, σαγιονάρες και πετσέτα) για τη δοκιµασία της κολύµβησης.

Συνιστούμε στους υποψηφίους να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες των σχολών ώστε να αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες.

21/06/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αντισυνταγματική η εισαγωγή τέκνων πολυτέκνων σε Σχολές Αστυνομικών και Ανθυπυραγών.

Αποφάσεις της δικαιοσύνης που ανοίγουν το δρόμο της διεκδίκησης μπαίνουν στο μικροσκόπιο των παιδιών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν...>>>>>>

19/6/15 ALERT

Ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων για τις Στρατιωτικές Σχολές 2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B΄ 1168/2015 η ΚΥΑ ''Καθορισμός του Αριθμού των Σπουδαστών−τριών που θα Εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016''.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Παρότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έθεσε από την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» με το οποίο επιχειρεί να εισάγει νομικό πλαίσιο καθορισμού για την εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων, διαφαίνεται σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ότι στα ΑΣΕΙ−ΑΣΣΥ φέτος δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων, που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΟΠΑΙΘ.

19/6/15

Ενημέρωση Υποψηφίων για τον Διαγωνισμό Επιλογής ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Για την πλέον ολοκληρωμένη ενημέρωσής σας, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις οδηγίες διεξαγωγής των ΠΚ.Ε, όπως αυτές περιέχονται στα προγράμματα.

ΠΑ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά την ολοκλήρωση της φάσης ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων για το διαγωνισμό επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, ακαδημαϊκού έτους 2015 - 16. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι τους πίνακες Δεκτών για τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, καθώς και το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚ.Ε), σύμφωνα με το οποίο, υποχρεούνται να υποβληθούν οι Δεκτοί MONO υποψήφιοι, με μέριμνα της Π.Α.

ΔΕΚΤΟΙ - ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ - ΟΜΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΜΥΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2015 -16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2015 -16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΚΕ 2015-16

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΚΕ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ 2015-16

ΣΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΣΣΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΚΕ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ ΕΤΟΥΣ 2015

ΣΜΥ

Ονομαστική Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων Ακαδ. Έτους 2015-2016

Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων 2015

ΣΝΔ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΝΔ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΚΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΝΔ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΝΔ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΝΔ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΣΑΝ

Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων

Κατάσταση Απορριπτέων Υποψηφίων

Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΑΝ 2015

19/6/15

Οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων του εξωτερικού σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων οι οδηγίες για την εισαγωγή των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες ΕΔΩ

Στο πλαίσιο των ημερών προετοιμασίας ψυχοτεχνικών. Το ερώτημα είναι ποιος αριθμός βρίσκεται κάτω από το παρκαρισμένο αυτοκίνητο;

η λύση εδώ

Συμπληρώστε τα κενά των αριθμών ώστε να πληρούνται τα αθροίσματα οριζόντια κάθετα διαγώνια

η λύση εδώ

17/6/15 Λόγοι ανωτέρας βίας στις αθλητικές δοκιμασίες στρατιωτικών σχολών. Τι αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Σε περίπτωση ύπαρξης λόγων ανωτέρας βίας κατά την διάρκεια των αθλητικών δοκιμασιών (πχ έμμηνος ρήση, ελαφρύς τραυματισμός, έντονη αδιαθεσία κλπ) και κατά την κρίση των Επιτροπών, με βάση το είδος του προβλήματος που παρουσιάσθηκε, θα καθορίζονται, με μέριμνα των Σχολών, εναλλακτικές ημερομηνίες εξέτασης, για τους/τις συγκεκριμένους-ες υποψηφίους-ες και δυνατόν, εντός του καθοριζομένου χρονικού διαστήματος των ΠΚΕ, για κάθε Σχολή ή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη λήξη αυτού.

Σε κάθε περίπτωση οι ημερομηνίες που θα ορισθούν από τις Επιτροπές, ως εναλλακτικές, θα είναι εντός του χρονικού διαστήματος 24 Ιουνίου 2015 έως 24 Ιουλίου 2015 (για τους/τις υποψηφίους του Εσωτερικού).

Επιπρόσθετα σας γνωρίζεται ότι στις εναλλακτικές ημερομηνίες οι υποψήφιοι-ες θα εξετάζονται σε όλα τα αγωνίσματα της αθλητικής δοκιμασίας, ανεξάρτητα αν σε προηγούμενη ημερομηνία είχαν εξετασθεί σε κάποια εξ αυτών.

16/6/15 Χορήγηση φορητού Η/Υ στους μαθητές των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ. Στο πλαίσιο της Πράξης "Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων που χρηματοδοτείται από το ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" με πόρους από το ΕΣΠΑ 2007 - 2013, υλοποιείται η δράση με τίτλο "Προμήθεια φορητών Η/Υ με την μέθοδο "Voucher". Σκοπός της δράσης είναι η παροχή σε 4.200 σπουδαστές των Σχολών των ΕΔ, ενός κουπονιού για την αγορά ενός σύγχρονου φορητού Η/Υ με τσάντα μεταφοράς. Με τη δράση αυτή, η οποία είναι μέρος μεγαλύτερων δράσεων που αφορούν στην Ψηφιακή Εκπαίδευση, παρέχονται στους δικαιούχους ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών, μειώνεται το ψηφιακό χάσμα κι αυξάνονται η ευρυζωνικότητα και η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών...Διαβάστε περισσότερα

UPDATE 16/6/15 Η Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών-σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016. ΕΔΩ

Ξεκίνησε η διαδικασία για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού λήγει στις 09-7-2015 για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΟΠΑΙΘ ενώ για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΠΟΥΝΤ, λήγει στις 13-8-2015.

Πρώτα ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 12.06.2015 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Υποψήφιοι της Πρώτης Γενικής κατηγορίας ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν όλες τις Σχολές (με τη σειρά επιθυμίας τους) της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων που έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όλοι οι υποψήφιοι με τη χρήση των κωδικών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα μπορούν να παρακολουθούν την αίτηση τους και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.

(α) Μέσω της ιστοσελίδας, του ΥΠΟΥΝΤ https://regusr.hcg.gr χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικό της επιλογής τους κάνουν εγγραφή ως χρήστες στην Υπηρεσία ΧΡΗΣΤΩΝ του ΥΠΟΥΝΤ.

(β) Αφού πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εγγραφή αποστέλλεται από την Υπηρεσία, e-mail, το οποίο θα περιέχει σύνδεση προς συγκεκριμένη, διεύθυνση η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός.

(γ) Στη συνέχεια και με τη χρήση του ενεργού πλέον λογαριασμού τους από την πιο πάνω διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΟΥΝΤ https://eisaen.hcg.gr, συνδέονται , προκειμένου από την επιλογή «Νέα αίτηση» υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

(δ) Μετά την εισαγωγή στη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και την καταχώρηση όλων των στοιχείων αυτής παρέχονται οι εξής επιλογές:

1. Προσωρινή αποθήκευση: Όπου επιτρέπεται η μεταβολή των καταχωρηθέντων στοιχείων .

2. Υποβολή: Μέσω αυτής της επιλογής, ο υποψήφιος/ια υποβάλει την αίτηση του. Μετά την «ΥΠΟΒΟΛΗ» δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση/μεταβολή στοιχείων από τον υποψήφιο.

3. Ακύρωση: Δίδει τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης (μόνο πριν το στάδιο της ΥΠΟΒΟΛΗΣ).

4. Εκτύπωση Αποδεικτικού υποβολής: Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται ενεργή μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης και μέσω αυτής ο υποψήφιος δύναται να εκτυπώσει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησης

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης

Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας ( με πανελλαδικές) πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΠΟΥΝΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ε, να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την 12.06.2015 και μέχρι την 09.07.2015 ημέρα Πέμπτη.

1.1. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων. Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας, για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες, αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Ε΄΄). Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 591/1975 (ΦΕΚ 191/τ.Α), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 64/1984 (ΦΕΚ 21/τ.Α) και του π.δ. 436/1989 (ΦΕΚ 188/τ.Α). Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμενικής Αρχής). Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΘ είναι οριστικές και ανέκκλητες.

1.2. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ)

1.3. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

1.4. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εν λόγω υποψήφιοι σε περίπτωση που επιθυμούν, για την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ να συμμετάσχουν και στη Δεύτερη Γενική Κατηγορία (μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και μέσω αξιολόγησης του απολυτηρίου), υποβάλουν ηλεκτρονικά μία και μόνο αίτηση και υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα αναφερόμενα και για τις δύο Γενικές Κατηγορίες δικαιολογητικά μία φορά και εντός της προθεσμίας που ισχύει για την Πρώτη Γενική Κατηγορία.

5 Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά για οποιοδήποτε λόγο. Εξαίρεση αποτελεί η υποβολή του απολυτήριου τίτλου, το οποίο μπορεί να κατατεθεί όταν αυτό εκδοθεί και τους χορηγηθεί και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την 13.08.2015 ημέρα Πέμπτη και μόνο στην ΑΕΝ στην οποία αρχικώς έχει γίνει αποδεκτή η σχετική αίτηση.

Συνιστούμε οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν την προκήρυξη

12/6/15 ΣΤΟΥΣ 811 ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα καθορίστηκε ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016.

Με βάση την απόφαση πρόκειται να εισαχθούν 528 Πλοίαρχοι και 283 Μηχανικοί (συνολικά 811 σπουδαστές), οι οποίοι κατανέμονται κατ» ειδικότητα και σχολή ως εξής:

701 σπουδαστές (456 Πλοίαρχοι & 245 Μηχανικοί) οι οποίοι θα προέρχονται σε ποσοστό 70%, από εισακτέους μέσω πανελλήνιων εξετάσεων και, σε ποσοστό 30%, από απόφοιτους Γενικών & Επαγγελματικών Λυκείων με θαλάσσια εμπειρία.

110 σπουδαστές (72 Πλοίαρχοι & 38 Μηχανικοί), οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Πηγή

10/6/15 Η κατανομή στρατιωτικών σχολών, στον πίνακα που ακολουθεί μπορεί κανείς να δει πως κατανέμονται οι στρατιωτικές σχολές

9/6/15 ALERT Νομοσχέδιο του ΥΕΘΑ για τις ΕΔ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έθεσε από χθες Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» με το οποίο επιχειρεί να εισάγει για πρώτη φορά νομικό πλαίσιο καθορισμού μεταθέσεων των οπλιτών και να ρυθμίσει θέματα αναφορικά με τη μέριμνα και εκπαίδευση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνος – Ηρακλής Ήσυχος καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00.

Άρθρο 25 Επιλαχόντες ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Αν εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), υπάρχουν κενές θέσεις λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησης καταταγέντων από τις ίδιες σχολές για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ)».

2. Στο άρθρο 11 του ν. 3648/2008 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής: «6. Εφόσον και οι εισαγόμενοι με την ως άνω διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που θα προκύψουν νέοι υποψήφιοι με 14 την ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 7. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις ειδικών κατηγοριών, των οποίων η πλήρωση δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας χρονικής προθεσμίας. 8. Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ως «ΑΣΕΙ» νοούνται οι Σχολές που αναφέρονται στην περίπτωση ε. του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) και ως «ΑΣΣΥ» οι Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο στ. του ιδίου άρθρου και νόμου».

Όλο το σχέδιο νόμου ΕΔΩ και ιδίως τα άρθρα που αφορούν το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό

Από το 4ο ΕΠΕ Επιστημών Εκπαίδευσης με το μικρότερο αριθμό Τμημάτων, 37 στον αριθμό, 33 ΑΕΙ και 4 ΤΕΙ. Δεν υπάρχουν στρατιωτικές σχολές, ούτε σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Μάλιστα τα 15 από τα 37 Τμήματα είναι κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία. Στην ουσία το πεδίο αυτό θα το επιλέξουν όσοι επιθυμούν να εισαχθούν σε Τμήματα Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Προσχολικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής στο Βόλο.

9/6/15

ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σκοπός της Συνέντευξης είναι η αναζήτηση του καλύτερου υποψηφίου που θα στελεχώσει την προκηρυσσόμενη θέση. Η Συνέντευξη έχει διττό χαρακτήρα, όπου λόγο έχουν και οι αξιολογητές και οι υποψήφιοι. Γενικότερα, μέσα από τη Συνέντευξη ο αξιολογητής στοχεύει:

Α. να ανακαλύψει χαρακτηριστικά του συνεντευξιαζόμενου, τα οποία δεν διαφαίνονται,

Β. να σιγουρευτεί ότι το αντικείμενο της θέσης πραγματικά ενδιαφέρει τον υποψήφιο. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης δίνεται η ευκαιρία στον αξιολογητή:

1. Να εξακριβώσει τυχόν ασάφειες και να εστιάσει σε στοιχεία που τον ενδιαφέρουν άμεσα

2. Να διερευνήσει την συνάφεια των ικανοτήτων του υποψηφίου με τη θέση

3. Να διαμορφώσει άποψη για την προσωπικότητα του υποψηφίου και να «εξετάσει » την επικοινωνιακή του ικανότητα

4. Να εξακριβώσει, πέρα από το πόσο εύστροφος είναι ο υποψήφιος και τι εκπαίδευση διαθέτει, τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον εαυτό του και τους άλλους

Από την πλευρά του υποψηφίου…

…δίνεται η ευκαιρία:

Να κερδίσει τις εντυπώσεις ως μία επικοινωνιακή οντότητα. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> περισσότερα εδώ

5/6/15 Συμπληρώστε το Μηχανογραφικό πριν μάθετε τους βαθμούς σας. ΕΔΩ

4/6/15 Η απόφαση για την εισαγωγή στις ΑΕΝ για το 2015 - 2016

Ο αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 κατανέμεται σε 456 Πλοιάρχους και 245 Μηχανικούς Με απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί από τον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού θα καθοριστεί ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών/σπουδαστριών ανά Σχολή των Α.Ε.Ν., καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και υγειονομικών εξετάσεων.

Τα προσόντα υποψηφίων που καθορίζει η απόφαση Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

1. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2.1 του παρόντος κανονισμού.

2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.

3. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως (γεννηθέντες από 01.01.1988 και μεταγενέστερα).

4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Δικαιολογητικά Υποψηφίων

Πρώτης Γενικής Κατηγορίας

    1. Οι υποψήφιοι/−ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και να υποβάλλουν επιπροσθέτως αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (http://www.yen.gr). (Στην αίτηση δηλώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλες οι Σχολές της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων που έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επιπλέον, πρέπει μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1.1 Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/−α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/−η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.

Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας, για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες, αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/−ας. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 591/1975 (ΦΕΚ 191 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 64/1984 (ΦΕΚ 21 Α΄) και του Π.Δ. 436/1989 (ΦΕΚ 188 Α΄).

Οι υποψήφιοι/−ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμενικής Αρχής).

Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΘ είναι οριστικές και ανέκκλητες. ΠΗΓΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

3/6/15 ALERT ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προσοχή Σημαντικό!

Η ενημέρωση για την εξέλιξη και τις διαδικασίες των εισαγωγικών εξετάσεων που παρέχεται ANA ΣΧΟΛΗ αφορά μόνο τους υποψηφίους που την έχουν δηλώσει σαν Σχολή πρώτης προτίμησης .

Όσοι έχουν δηλώσει άλλη Στρατιωτική Σχολή σαν πρώτη τους επιλογή, έστω και εάν είναι υποψήφιοι και σε άλλη, θα πρέπει να ενημερώνονται για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα από τη Σχολή εκείνη την οποία και δήλωσαν σαν Σχολή 1ης προτίμησης και στην οποία απέστειλαν και τα δικαιολογητικά τους.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΣΙ ΣΤΥΑ ΣΥΔ)

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων διαγωνισμού θέματος από τις αρμόδιες προς τούτο επιτροπές, ανακοινώνει με αλφαβητική σειρά κατάσταση υποψηφίων, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι εν λόγω υποψήφιοι, καλούνται να αποστείλουν ΜΟΝΟ ταχυδρομικά, τα ελλείποντα - ελλιπή δικαιολογητικά, μέχρι 10 Ιουνίου 2015 (θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημόσιας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από τη ΔΑΕ), στη ΔΑΕ και στη διεύθυνση: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Γ.Α 1010.

Σε περιπτώσεις παράλειψης συμπλήρωσης κάποιου από τα πεδία της αίτησης που απαιτούν ΝΑΙ ή ΟΧΙ, θα αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ανάλογη επιθυμία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να συμπληρώνονται - υπογράφονται (θεώρηση για το γνήσιο της ή των υπογραφών απαραίτητη), από τον υποψήφιο εάν είναι ενήλικος, ή από τους ασκούντες την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, εάν είναι ανήλικος.

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2108192132 - 2133.

Αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων με ελλείποντα - ελλιπή δικαιολογητικά

ΣΣΑΣ

Ανακοινώνεται η κατάσταση των υποψηφίων με πρώτη σχολή προτίμησης τμήμα της ΣΣΑΣ, που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά στις υποβληθείσες αιτήσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016.

Τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να συμπληρωθούν και με μέριμνα του υποψηφίου, να έχουν περιέλθει στη Σχολή έως 10-06-2015 (θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημόσιας ή ιδιωτικής).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310-962177, 2310-962191, 2310-962112 - ΦΑΞ: 2310-248890

Διεύθυνση: Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Πλήθωνος Γεμιστού 1-2, ΤΚ: 54638, Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΣΣΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΜΥ

Ανακοινώθηκε από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών η κατάσταση των υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ που υπέβαλαν αίτηση στη Σχολή και έχουν ελλιπή στοιχεία-δικαιολογητικά.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση στον παρακάτω σύνδεσμο:

Κατάσταση Υποψήφιων Ακαδημ. Έτους 2015-2016 με Ελλιπή Στοιχεία-Δικαιολογητικά

ΣΑΝ

Στον παρακάτω πίνακα, περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι των ΠΚΕ της ΣΑΝ, των οποίων τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να τα συμπληρώσουν και με μέριμνά τους, αυτά να περιέλθουν στη Σχολή, με συστημένη επιστολή, εώς την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

Πίνακας Ελλιπών Δικαιολογητικών εδώ.

ΣΜΥΝ

Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων για ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ με 1η σχολή προτίμησης την ΣΜΥΝ, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή, προκειμένου να αποστείλουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά έως την 10η Ιουνίου 2015.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

3/6/15

Τρόπος εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Η εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίστηκε ότι θα γίνεται στο εξής μέσω της συμμετοχής των υποψηφίων σε Πανελλαδικές Εξετάσεις. (Νόμος 4249/2014).

Στην σχετική Υπουργική Απόφαση ένταξης των σχολών και τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία οι δυο Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εντάχθηκαν στα......>>>>

28/5/15

Πώς κατανέμονται οι στρατιωτικές σχολές και οι σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής

Πυροσβεστική και Αστυνομία και για τους μαθητές της θεωρητικής του 2015-16

Σε 3 από τα 5 επιστημονικά πεδία εντάχθηκαν οι σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομίας κίνηση που προκαλεί ανακούφιση σε πολλούς υποψηφίους της Ομάδας των Ανθρωπιστικών Σπουδών που επιθυμούσαν την εισαγωγή στις εν λόγω σχολές και κάποιοι εξ αυτών σκέφτονταν να αλλάξουν ακόμα και κατεύθυνση. Επίσης και οι σχολές της Πυροσβεστικής - Ανθυποπυραγών και πυροσβεστών – εντάχθηκαν τόσο στο 1ο επιστημονικό πεδίο όσο και στο 2ο και το 5ο επιστημονικό πεδίο.

Όπως φαίνεται από τους πίνακες που ακολουθούν εισαγωγή σε τμήματα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας μπορούν να διεκδικήσουν οι μαθητές και των τριών Ομάδων Προσανατολισμού αφού οι υποψήφιοι της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών μπορούν να επιλέξουν τμήματα του 1ου πεδίου όπου εντάσσονται τα εν λόγω τμήματα, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών μπορούν να επιλέξουν το 2ο πεδίο όπου πέρα των άλλων στρατιωτικών σχολών είναι ενταγμένες Αστυνομία και Πυροσβεστική και τέλος οι υποψήφιοι της Ομάδας Οικονομίας και Πληροφορικής επιλέγοντας το 5ο επιστημονικό πεδίο.

Ας δούμε τις σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με όσα ισχύουν τώρα:

    • - Οι Αστυνομικές Σχολές εντάσσονται στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο.

    • - Οι Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνονται δύο, αφού εισάγεται και η σχολή πυροσβεστών και, συνεπώς, θα εισάγονται με το σύστημα των πανελληνίων και στην πυροσβεστική και εντάσσονται στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο.-

    • - Αποκλείονται από τις Στρατιωτικές Σχολές Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων και Ικάρων οι υποψήφιοι από τις Ανθρωπιστικές και τις Οικονομικές Σπουδές.

1.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ποια επιστημονικά πεδία μπορεί να επιλέξουν οι υποψήφιοι κάθε Ομάδας Προσανατολισμού

ΠΗΓΗ