ΑΡΧΕΙΟ 16

Post date: May 08, 2015 5:55:30 PM

5/5/15 Συνεχίζεται η αγωνία των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές. Υπάρχει ήδη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση της προκήρυξης, η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων πλησιάζει και τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή των αιτήσεων στενεύουν. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η προκήρυξη θα εκδοθεί έως τα τέλη της εβδομάδας και ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην αργοπορία ....συλλογής των υπογραφών !!!!!

1/5/15 Αδικαιολόγητη κρίνεται η αργοπορία δημοσίευσης της εγκυκλίου για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 2015 η οποία μεταφέρεται για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι μαθητές και oι γονείς τους πρέπει να μελετήσουν να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα χρονικό διάστημα που είναι ιδιαίτερα αγχωτικό λόγω έναρξης των εξετάσεων 18 Μαΐου.

1/5/15 Επαναφορά της κατ’ εξαίρεσης μετεγγραφής για τους φοιτητές – στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων. Ρύθμιση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Πρόνοια για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών που είναι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας με ρύθμιση που εντάσσεται στο κατεπείγον νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριμένα με το άρθρο 29 δίνεται η δυνατότητα στους παραπάνω φοιτητές να ακολουθήσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα και τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών, περί μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε ΑΕΙ διατάξεων, οι φοιτητές των ΑΕΙ, οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου και σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΤΕΙ, εφόσον είναι φοιτητές ΤΕΙ, που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο ΑΕΙ της πόλης όπου υπηρετούν. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται η διαδικασία μεταφοράς των θέσεων φοίτησης των ανωτέρω φοιτητών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

29/4/15 Όλες οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών γίνονται τριετούς φοίτησης από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η αρχή έγινε με την Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας για την οποία εκδόθηκε η πρώτη απόφαση. Ανάλογες αποφάσεις αναμένονται για τις ΣΜΥ, ΣΜΥΝ και ΣΥΔ, ώστε από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να έχουν μετατραπεί σε σχολές τριετούς φοίτησης.

27/4/15 Τριετής η φοίτηση στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας.

Tροποποιήσεις είχαμε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ΦΕΚ στον κανονισμό της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Συγκεκριμένα προστίθεται μια ακόμα ειδικότητα αυτή της πληροφορικής ενώ η διάρκεια φοίτησης στη σχολή από δυο έτη αυξάνεται σε τρία έτη γεγονός που μας το επιβεβαίωσε και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Παρατίθεται το σχετικό χωρίο: Στην παράγραφο «1» του άρθρου «49» η φράση «… δύο χρόνια» αντικαθίσταται με τη φράση «…τρία (3) έτη».

Το άρθρο 49 (ΦΕΚ 36Β/1990), παράγραφος 1 ανέφερε ότι η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι δυο χρόνια.

Όσον αφορά τις ειδικότητες αυτές σύμφωνα με το ΦΕΚ 305Β/2003 άρθρο 7 ήταν:

Α. ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ

Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Δ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥΡΓΟΥ

Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΤ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Ζ. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΕΩΣ

Η. ΥΛΙΚΟΝΟΜΟΣ

Όπως σημειώθηκε στην παράγραφο «1» του άρθρου «7» προστίθεται υποπαράγραφος «θ» ως εξής:

«θ. Πληροφορικής» !!! ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Επίσης αντικαταστάθηκαν αρκετές παράγραφοι για παράδειγμα η παράγραφος «7» του άρθρου «53» αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Δόκιμος κρίνεται επανεξεταστέος εάν συγκεντρώσει βαθμολογία μικρότερη από 50% σε ένα (1) έως τρία (3) το πολύ μαθήματα. Η επανεξέταση διενεργείται για μεν τους αποτυχόντες Α’ εξαμήνου (1ο, 2ο και 3ο έτος σπουδών), πριν από τις εξετάσεις Β’ εξαμήνου, για δε τους αποτυχόντες Β’ εξαμήνου (1ο, 2ο και 3ο έτος σπουδών), εντός 10−30 ημερών από το πέρας των εξετάσεων του εξαμήνου. Οι επανεξεταζόμενοι εάν επιτύχουν, λαμβάνουν στο μάθημα που εξετάσθηκαν βαθμολογία 50%, ανεξάρτητα από εκείνη που πέτυχαν κατά την επανεξέταση».

Το άρθρο 62 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 62»

Διακοπή - Αναβολή Εκπαίδευσης

1. Σε περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης ή γενικής επιστράτευσης, μπορεί με απόφαση του ΓΕΑ να διακόπτεται ή να συντομεύεται η εκπαίδευση των Δοκίμων της Σχολής.

2. Όταν διακόπτεται η εκπαίδευση, οι Δόκιμοι της Σχολής εντάσσονται προσωρινά στα μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας ως εξής:

α. Οι Δόκιμοι της 1ης τάξης με το βαθμό του Υποσμηνία και σειρά αρχαιότητας αυτή που πέτυχαν κατά την εισαγωγή τους στη Σχολή. Τοποθετούνται δε σε διάφορες Μονάδες της ΠΑ για κάλυψη των αναγκών ανάλογα με τις ειδικότητες που έδωσε η Σχολή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν τους έχει απονεμηθεί ειδικότητα, αυτοί κατανέμονται σε διάφορες εργασίες ως ανειδίκευτοι.

β. Οι Δόκιμοι της 2ης τάξης με το βαθμό του Υποσμηνία και με σειρά αρχαιότητας αυτή που πέτυχαν κατά τις τελικές εξετάσεις προαγωγής τους από την 1η στη 2η τάξη. Αυτοί τοποθετούνται στις διάφορες Μονάδες της ΠΑ για την κάλυψη των αναγκών, ανάλογα με την ειδικότητα που πήραν στη Σχολή.

γ. Οι Δόκιμοι της 3ης τάξης με το βαθμό του Σμηνία και με σειρά αρχαιότητας αυτή που πέτυχαν κατά τις τελικές εξετάσεις προαγωγής τους από τη 2η στη 3η τάξη. Αυτοί τοποθετούνται στις διάφορες Μονάδες της ΠΑ για την κάλυψη αναγκών, ανάλογα με την ειδικότητα που πήραν στη Σχολή.

3. Μετά τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης ή γενικής επιστράτευσης ή όταν αποφασισθεί η επανάληψη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια αυτής, τότε:

α. Οι Δόκιμοι της 1ης και 2ης τάξης επανέρχονται στη Σχολή με το βαθμό που έχουν και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους μέχρι να αποφοιτήσουν, οπότε και εντάσσονται στα μόνιμα στελέχη της ΠΑ με τον προβλεπόμενο βαθμό (Σμηνία) και σειρά αρχαιότητας αυτή που πέτυχαν μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή.

β. Για τους Δόκιμους της 3ης τάξης αποφασίζει το ΓΕΑ, αν θα επιστρέψουν στη Σχολή για συνέχιση της εκπαίδευσής τους ή αν θα θεωρηθεί αυτή ότι τελείωσε και πρέπει να ενταχθούν στα Μόνιμα στελέχη της ΠΑ».

θ. Το άρθρο «68» αντικαθίσταται ως εξής:

Σχολής, Αρχηγός της πρώτης τάξης και Αρχηγός στην ειδικότητα ή στο τμήμα που ανήκει. Ο αρχαιότερος κάθε ειδικότητας ή τμήματος σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις, ονομάζεται Αρχηγός αντίστοιχης ειδικότητας ή τμήματος.

2. Ο πρώτος Δόκιμος μετά το τέλος της 1ης τάξης και σύμφωνα με τον Τελικό Πίνακα Συνολικής Βαθμολογίας που έχει κυρωθεί από τη ΔΑΕ, ονομάζεται με ημερήσια Διαταγή της Σχολής, Αρχηγός της δεύτερης τάξης και Αρχηγός στην ειδικότητα ή στο τμήμα που ανήκει. Ο αρχαιότερος κάθε ειδικότητας ή τμήματος σύμφωνα με τον Τελικό Πίνακα Συνολικής Βαθμολογίας που έχει κυρωθεί από τη ΔΑΕ, ονομάζεται Αρχηγός αντίστοιχης ειδικότητας ή τμήματος.

3. Ο πρώτος Δόκιμος μετά το τέλος της 2ης τάξης και σύμφωνα με τους Τελικούς Πίνακες Συνολικής Βαθμολογίας που έχουν κυρωθεί από τη ΔΑΕ, ονομάζεται Αρχισμηνίας Αρχηγός των Δοκίμων της Σχολής. Από τους επόμενους κατά σειρά επιτυχίας, ο Δκτής της Σχολής με Ημερήσια Διαταγή, ονομάζει βαθμοφόρους Δοκίμους (Επισμηνίες, Σμηνίες και Υποσμηνίες), τόσους, όσους απαιτούν οι ΠΟΥ της Σχολής. Η ονομασία αυτή είναι προσωρινή για την κάλυψη διοικητικών αναγκών της Σχολής και παύει να ισχύει με το πέρας της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης της 3ης τάξης».

ι. Η παράγραφος «1» του άρθρου «89» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης της 3ης τάξης, συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία της Σχολής ο τελικός πίνακας συνολικής βαθμολογίας, που περιλαμβάνει τη σειρά επιτυχίας των Δοκίμων ανεξάρτητα από την ειδικότητα».

2. Η ισχύς της άρχεται από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τους εισακτέους στη ΣΤΥΑ από το Ακαδημαϊκό Έτος που έπεται της δημοσίευσης.

ΤΟ ΦΕΚ B΄ 699/24-4-2015

20/4/15 Δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες για το εαν θα ισχύσει η καθ΄ υπέρβαση εισαγωγή των ειδικών κατηγοριών στις στρατιωτικές σχολές φέτος καθόσον: το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το 2014 με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος 3966/2011 («νόμος Διαμαντοπούλου») που δίνει μπόνους στα τέκνα των πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών για καθ' υπέρβαση εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.

Πρόσφατα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε κρίνει αντισυνταγματικό το «νόμο Διαμαντοπούλου» που δίνει μπόνους στα τέκνα των πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών για καθ' υπέρβαση εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ο «νόμος Διαμαντοπούλου» προβλέπει ένα σημαντικό μπόνους θέσεων για την καθ' υπέρβαση εισαγωγή των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, το οποίο ανέρχεται στο 35% για τις Στρατιωτικές Σχολές και στο 14% για τις Αστυνομικές Σχολές. Η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις υπ' αριθμ. 986-988/2014 αποφάσεις της έχει κρίνει ότι η ειδική αυτή μεταχείριση για την καθ' υπέρβαση εισαγωγή των τέκνων των πολυτέκνων και των τριτέκνων οικογενειών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας είναι αντισυνταγματική, καθώς παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά, δηλαδή, βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι η σχετική διάταξη του νόμου 3648/2008 που θεσπίζει το ευεργέτημα υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών της καθ' υπέρβασης εισαγωγής τους στις Στρατιωτικές Σχολές είναι αντισυνταγματική και δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, ο οποίος χειρίστηκε τις υποθέσεις αυτές, «το σκεπτικό των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών είναι ότι ο νόμος 3648/2008 εισάγει υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων ιδιαιτέρως ευνοϊκή μεταχείριση και περιορίζει τα τέκνα των λοιπών οικογενειών, που είναι και τα περισσότερα, σε πολύ μικρό, σε σχέση με τον αριθμό τους, ποσοστό θέσεων, παραβιάζοντας τις συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας εκάστου».

Επίσης, σημειώνει ότι «ανοίγει ο δρόμος της δικαστικής διεκδίκησης για τους υποψηφίους της γενικής σειράς που δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν φέτος σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές», δηλαδή «οι υποψήφιοι της γενικής σειράς μπορούν να διεκδικήσουν δικαστικά τις θέσεις που έχουν κατανεμηθεί στους υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών». Ενδεικτικά, ο κ. Αγγελάκης αναφέρει ότι στη Σχολή Ευελπίδων οι θέσεις της γενικής σειράς είναι 131, ενώ οι θέσεις των ειδικών κατηγοριών είναι 70. Αντίστοιχα, οι θέσεις της γενικής σειράς για τη Σχολή Αστυφυλάκων είναι 203, ενώ οι θέσεις των ειδικών κατηγοριών είναι 31.

Αdmin: Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα ισχύσουν οι Ειδικές Κατηγορίες στις Στρατιωτικές/Αστυνομικές/ΑΕΝ.

16/4/15 ALERT Το 3ο δεκαήμερο του Απριλίου αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος για τις στρατιωτικές σχολές σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εγκύκλιος θα αναρτηθεί στη σελίδα του Υπουργείου, και θα αποσταλεί στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα καθώς και στις Δευτεροβάθμιες για ενημέρωση των μαθητών της Γ΄Λυκείου.

Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε τι θα ισχύσει με τις υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ έτους 2015 - όπου θα εφαρμοζόταν το Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄) το οποίο εφαρμοζόμενο για πρώτη φορά θα απέκλειε τους δυσλεκτικούς μαθητές- μετά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που αποφάσισε ότι τα αποδεδειγμένα δυσλεκτικά άτομα, μπορούν να δίνουν στις Αστυνομικές Σχολές και στις άλλες Στρατιωτικές Σχολές μόνο προφορικές εξετάσεις και όχι γραπτές, σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος.

16/4/15 ALERT Για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ισχύουν οι ειδικές κατηγορίες (τρίτεκνοι και πολύτεκνοι κ.α)

Μπορεί με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να καταργήθηκε πέρυσι το ειδικό καθεστώς εισαγωγής για τρίτεκνους, πολύτεκνους και υποψηφίους που εντάσσονταν στις κατηγορίες των κοινωνικών κριτηρίων δε συνέβη όμως το ίδιο και για τις στρατιωτικές σχολές, σχολές Αστυνομίας, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς ήταν άλλοι οι νόμοι που όριζαν τις ειδικές κατηγορίες σε αυτέ τις σχολές.

Στις στρατιωτικές σχολές υπάρχουν δυο ειδικές κατηγορίες που φέρουν την ονομασία του νόμου με τον οποίο ορίστηκαν. Συγκεκριμένα είναι οι :

3648/α (35% επί των εισακτέων)

i. Τέκνα πολυτέκνων.

ii. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

3648/β (10% επί του 35%)

i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

Ειδικές κατηγορίες σχολές Αστυνομίας και Πλοιάρχων-Μηχανικών

Εκτός από τις στρατιωτικές σχολές ειδικές κατηγορίες πολυτέκνων και τριτέκνων έχουμε για τις σχολές της Αστυνομίας ( Αξιωματικών και Αστυφυλάκων) όπως και στις σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού.

Ειδικές κατηγορίες σχολών Αστυνομίας

Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραγράφους 1, 2 και 3,ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α΄-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.»,

Ποσοστό 4%προέρχεται από υποψήφιους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού - Νόμος 4256 άρθρο 31 παρ.1

1. Καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

α. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψηφίων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75).

β. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.

γ. Μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) υποψηφίων: α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα και β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους της γενικής σειράς.» ΠΗΓΗ

16/4/15 ALERT Τα πάνω κάτω ...για αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές με το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων από το 2016

Αλλάζουν κατεύθυνση και εξεταζόμενα μαθήματα. Δεύτερος γύρος αναμονής για τους μαθητές της Β’ Λυκείου, οι οποίοι θα γευτούν πρώτοι το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων από το 2016 και περιμένουν καρτερικά από το υπουργείο να ανακοινώσει τόσο την κατανομή των σχολών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστημονικά πεδία όσο και τους συντελεστές βαρύτητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τεχνολογικά τμήματα σε ΤΕΙ θα ανοίξουν για τις δύο κατευθύνσεις, Θετικών Σπουδών και Οικονομικών-Πληροφορικής, ενώ προσχέδιο, το οποίο παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος, υπάρχει και για την κατανομή των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών που ενδιαφέρει μεγάλο μέρος των υποψηφίων, λόγω της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρουν.

Αντίθετα, άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τον αποκλεισμό των υποψηφίων της θεωρητικής κατεύθυνσης από τις οικονομικές σχολές, αλλά και το «διχασμό» που θα προκληθεί στους υποψήφιους για εισαγωγή σε σχολές με αντικείμενο την Πληροφορική, καθώς άλλες θεωρούνται πολυτεχνικές (2η κατεύθυνση) και άλλες τεχνολογικές (3η κατεύθυνση). Το υπουργείο προσανατολίζεται να χωρίσει τις Στρατιωτικές Σχολές στις δύο πρώτες κατευθύνσεις.

Το βαρύ «πυροβολικό» που είναι οι Σχολές Ευελπίδων και Ικάρων, με τις δυσθεώρητες βάσεις των 18.000 μορίων και πάνω, θα υπαχθούν στην κατεύθυνση των Θετικών Επιστημών. Στην ίδια κατηγορία θα μπουν και οι σχολές με αντικείμενο την Ιατρική και με επιλογή του 4ου μαθήματος Βιολογίας για τους υποψήφιους που επιθυμούν την εισαγωγή τους. Για τις Αστυνομικές Σχολές προβλέπεται να ενταχθούν στην τρίτη κατεύθυνση, αυτή των Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής με τέταρτο μάθημα επιλογής για τους υποψήφιους της Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. πηγή: ipaideia.gr

15/4/15 ALERT Τα δυσλεκτικά άτομα μπορούν να δίνουν μόνο προφορικές εξετάσεις στις Αστυνομικές Σχολές και Στρατιωτικές Σχολές.

Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αποφάσισε ότι τα αποδεδειγμένα δυσλεκτικά άτομα, μπορούν να δίνουν στις Αστυνομικές Σχολές και στις άλλες Στρατιωτικές Σχολές μόνο προφορικές εξετάσεις και όχι γραπτές, σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος.

Κατόπιν αυτού οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την αποπομπή σπουδαστή από την Σχολή Αστυφυλάκων ο οποίος εκ γενετής αντιμετωπίζει το πρόβλημα της δυσλεξίας. Ειδικότερα, σπουδαστής αποπέμφθηκε από την Σχολή Αστυφυλάκων επειδή κατά τις γραπτές πτυχιακές εξετάσεις δεν συγκέντρωσε σε τρία μαθήματα την προβλεπόμενη από τον οργανισμό της Σχολής βάση της βαθμολογίας, που είναι το 10. Ο σπουδαστής υπέβαλε σχετική ένσταση και προσκόμισε σχετικές γνωματεύσεις γιατρών για το ζήτημα της δυσλεξίας που αντιμετώπιζε.

Παρ’ όλα αυτά, οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί, καθώς μέχρι του σημείου εκείνου των σπουδών του δεν είχε δηλώσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, δεν είχε καταθέσει κάποιες ιατρικές γνωματεύσεις που να πιστοποιούν το πρόβλημα, ούτε το είχε αναφέρει -έστω προφορικά- στην διοίκηση της Σχολής, ενώ αντίθετα συμμετείχε κανονικά καθ’ όλη την διάρκεια των τριών ετών σπουδών στις γραπτές εξετάσεις.

Παράλληλα, απορρίφθηκε η σχετική προσφυγή κατά της αποπομπής του, καθώς στο νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το θέμα της εκπαίδευσης στην Σχολή Αστυφυλάκων, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των σπουδαστών με μαθησιακές δυσκολίες.

Το ΣτΕ ερμηνεύοντας τις συνταγματικές επιταγές και τη νομοθεσία για τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχή στην κατανόηση και έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου (δυσλεξία), δικαίωσε τον σπουδαστή και ακύρωσε την απόφαση του υπαρχηγού της ΕΛΑΣ για την αποπομπή του από την Σχολή.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ έκρινε ότι«με τις διατάξεις του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος (Π.Δ.) 60/2006, οι οποίες αποτελούν ειδικότερη εκδήλωση της επιβαλλόμενης από το άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος υποχρέωσης του νομοθέτη να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άσκησης από τα άτομα με αναπηρία των ατομικών τους δικαιωμάτων, θεσπίζεται δυνατότητα των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, των οποίων η επίδοση στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας), να εξετάζονται προφορικά, τόσο στις ενδοσχολικές εξετάσεις όσο και στις εξετάσεις, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις οποίες υποβάλλονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 2226/1994, και οι υποψήφιοι για εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων».

Δεδομένου, συνεχίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι η ειδική διαταραχή του λόγου (δυσλεξία) δεν αποτελεί, κατά την κείμενη νομοθεσία, κώλυμα για την εισαγωγή υποψηφίων στη Σχολή Αστυφυλάκων, πρέπει -ενόψει της συνταγματικής αρχής της ισότητας, της απορρέουσας από το προαναφερόμενο άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος κρατικής μέριμνας για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και της επιβαλλόμενης με το άρθρο 25 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ του Συντάγματος υποχρέωσης του κράτους να διευκολύνει την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των ατομικών τους δικαιωμάτων, στα οποία συγκαταλέγεται και η κατοχυρούμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος ελευθερία επιλογής και άσκησης επαγγέλματος- να τύχουν ανάλογης εφαρμογής και κατά τη διάρκεια φοίτησης των δόκιμων αστυφυλάκων με ειδική διαταραχή του λόγου (δυσλεξία) στη Σχολή Αστυφυλάκων, οι διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2006, που προβλέπουν την εισαγωγή των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου με ειδική διαταραχή του λόγου (δυσλεξία) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον ειδικό τρόπο των προφορικών εξετάσεων».

31/3/15 Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας ο αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.Στους 101.508 οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για τις Πανελλαδικές. O αριθμός εισακτέων κατά τμήμα και Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ. 1.950 λιγότεροι από πέρσι θα εισαχθούν φέτος στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Για τους πίνακες με τον αριθμό εισακτέων ανά τμήμα και Ιδρυμα πατήστε εδώ (μορφή pdf)

Για τους πίνακες με τον αριθμό εισακτέων ανά τμήμα και ίδρυμα πατήστε εδώ (σε μορφή word)

Ο γενικός αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε 68.345 θέσεις και αναλυτικά:

- 44.200 θέσεις στα Πανεπιστήμια και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

- 24.145 θέσεις στα ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.

Συγκριτικός Πίνακας Εισακτέων ακαδ. έτους 2014-5 και 2015-6

Ακαδ. έτος Συνολικός αριθμός εισακτέων Πανεπιστήμια ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΑΣΤΕ

2014-2015 70.305 46.735 23.570

2015-2016 68.345 44.200 24.145

Στον ανωτέρω αριθμό εισακτέων (68.345 θέσεις) δεν συμπεριλαμβάνονται και άρα προστίθενται οι θέσεις εισακτέων:

1. Για τις Στρατιωτικές Σχολές

2. Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

3. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

4. Οι θέσεις που ορίζονται καθ’ υπέρβαση του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων για τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως αθλητές με διακρίσεις, Έλληνες του εξωτερικού, αλλοδαποί-αλλογενείς, πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις κλπ. ΠΗΓΗ

19/3/15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών απάντησε σε ερωτηση βουλευτή σχετικά με τους επιτυχόντες των αστυνομικών σχολών,Αστυφυλακων και Αξιωματικων που δινουν φετος πανελληνιες δήλωσε οτι θα πάρει τον ίδιο αριθμό με το 2014 (250 δοκιμοι αστυφυλακες 40 δοκιμοι υπαστυνομοι )και οι επιτυχοντες 2014 και 2015 θα εγγραφούν στις σχολές το 2016. http://www.hellenicparliament.gr/…/67715b2c-ec8…/9179951.pdf

17/3/15 Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας - Προκήρυξη, προϋποθέσεις.

Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ακριβής αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή κατά κατηγορία θα καθοριστεί με συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία θα αποσταλεί μετά την έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης του υπουργού Οικονομικών και των αναπληρωτών υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι υποψήφιοι δύνανται να συμμετάσχουν: α. Για το 10% των θέσεων που θα καλυφθούν από υποψηφίους που συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις των ετών 2013 ή 2014 με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως απόφοιτοι του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ.) της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009, χωρίς νέα εξέταση.

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2013. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων θα κατανεμηθούν στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%. β. Για το 90% των θέσεων που θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3748/2009, με γραπτές εξετάσεις. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Λύκεια της περιοχής τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, καθώς και για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες, οι οποίοι: α) Δεν υπερβαίνουν το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την 31-12-2015. Κατά συνέπεια, στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 01-01-1986 και μεταγενέστερα, β) Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας, γ) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Διευκρινίζεται ότι ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Σώματος θα παραπεμφθούν, προς υγειονομική εξέταση, μόνο όσοι από τους επιτυχόντες στις εξετάσεις κληθούν για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, δ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία θα προκύπτει ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή. Αιτήσεις υποβάλλονται έως 2 Απριλίου.

δείτε εδώ όλη την προκήρυξη της Αστυνομίας