Τest Ευφυΐας

Το παρακάτω αναδημοσιεύεται από τον ιστότοπο O ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ με την άδεια του Ψυχίατρου Θοδωρή Π. Δασκαλόπουλου.

IQ Sharpen - Αποσπάσματα των ασκήσεων ανάπτυξης της ευφυΐας: Πρόκειται για μία σειρά ουσιαστικά εύκολων αρχικά τεστ, αρκεί να σκεφτείτε λίγο! Η δυσκολία αυξάνει προοδευτικά. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, ακριβώς γιατί δεν μας ενδιαφέρει τόσο το σκορ, όσο η μεθοδολογία της σκέψης. Τα επιμέρους αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται.

Α. Προθέρμανση στα τεστ ευφυΐας - νοημοσύνης.

Κεφάλαιο 1. Απλοί Πίνακες με ένα κινούμενο τετράγωνο. Εισαγωγή στην έννοια των λογικών βημάτων – Προθέρμανση στα τεστ ευφυΐας.

Κεφάλαιο 2. Πίνακες 3x3 με 2 κινούμενα τετράγωνα. Όλα τα τετράγωνα κινούνται.

Κεφάλαιο 3. Πίνακες 3x3 με 2 κινούμενα τετράγωνα. Μερικά μόνο, τετράγωνα κινούνται.

Κεφάλαιο 3-1. Πίνακες 4x3 με 2 κινούμενα τετράγωνα. Μερικά μόνο, τετράγωνα κινούνται.

Κεφάλαιο 3-2. Πίνακες 4x3 με 2 κινούμενα τετράγωνα. Όλα τα τετράγωνα κινούνται, αλλά πως;

Κεφάλαιο 4. Πίνακες 3x3 με 3 κινούμενα τετράγωνα. Όλα τα τετράγωνα κινούνται.

Κεφάλαιο 4-1. Πίνακες 4x3 με 3 κινούμενα τετράγωνα. Όλα τα τετράγωνα κινούνται.

Κεφάλαιο 4-2. Πίνακες 4x3 με 3 κινούμενα τετράγωνα. Όλα τα τετράγωνα κινούνται, αλλά πως;

Κεφάλαιο 5. Πίνακες 3x3 με 3 κινούμενα τετράγωνα. Μερικά μόνο, τετράγωνα κινούνται.

Κεφάλαιο 5-1. Πίνακες 3x4 με 3 κινούμενα τετράγωνα. Μερικά μόνο, τετράγωνα κινούνται.

Κεφάλαιο 5-2. Πίνακες 4x3 με 4 κινούμενα τετράγωνα. Όλα τα τετράγωνα κινούνται, αλλά πως;

Κεφάλαιο 6. Πίνακες 4x3 με 4 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 6-1. Πίνακες 4x4 με 4 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 6-2. Πίνακες 5x3 με 4 κινούμενα τετράγωνα. Όλα τα τετράγωνα κινούνται, αλλά πως;

Κεφάλαιο 7. Πίνακες 4x3 με 4 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 7-1. Πίνακες 4x5 με 4 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 7-2. Πίνακες 5x5 με 4 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 8. Πίνακες 5x3 με 4 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 8-1. Πίνακες 5x4 με 4 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 8-2. Πίνακες 5x4 με 5 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 9. Πίνακες 5x4 με 5 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 9-1. Πίνακες 5x4 με 5 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 9-2. Πίνακες 5x5 με 6 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 10. Πίνακες 6x5 με 6 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 10-1. Πίνακες 5x6 με 6 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 10-2. Πίνακες 6x4 με 6 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 11. Πίνακες 6x6 με 6 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 11-1. Πίνακες 6x6 με 7 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 11-2. Πίνακες 6x6 με 5 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 12. Πίνακες 6x6 με 8 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 12-1. Πίνακες 6x6 με 9 κινούμενα τετράγωνα.

Κεφάλαιο 12-2. Πίνακες 6x8 με 10 κινούμενα τετράγωνα.

Β. Πραγματικά τεστ ευφυΐας - νοημοσύνης.

Πίνακες 3x3x2.

Πίνακες 3x3x2.

Πίνακες 3x3x3.

Πίνακες 3x3x3.

Πίνακες 3x3x3.

Πίνακες 3x3x3.

Πίνακες 3x3x3.

Πίνακες 3x3x4.

Πίνακες 3x3x3.

Πίνακες 3x3x4.

Πίνακες 3x3x3.

Πίνακες 3x3x3.

Πίνακες 3x3x3.

Πίνακες 3x3x3.

Πίνακες 3x4x2.

Πίνακες 3x4x2.

Πίνακες 3x4x3.

Πίνακες 3x4x3.

Πίνακες 3x4x3.

Πίνακες 3x4x3.

Πίνακες 3x4x3.

Πίνακες 3x4x3.

Πίνακες 3x4x4.

Πίνακες 3x4x4.

Πίνακες 3x4x4.

Πίνακες 3x4x4.

Πίνακες 3x4x4.

Πίνακες 3x4x4.

Πίνακες 3x5x2.

Πίνακες 3x5x2.

Πίνακες 3x5x3.

Πίνακες 3x5x3.

Πίνακες 3x5x4.

Πίνακες 3x5x4.

Πίνακες 4x3x2.

Πίνακες 4x3x2.

Πίνακες 4x3x3.

Πίνακες 4x3x3.

Πίνακες 4x3x4.

Πίνακες 4x3x4.

Πίνακες 4x3x4.

Πίνακες 4x3x4.

Πίνακες 4x4x2.

Πίνακες 4x4x2.

Πίνακες 4x4x3.

Πίνακες 4x4x3.

Πίνακες 4x4x4.

Πίνακες 4x4x4.

Πίνακες 4x4x4.

Πίνακες 4x4x4.

Πίνακες 4x4x4.

Πίνακες 4x4x5.

Πίνακες 4x4x5.

Πίνακες 4x4x5.

Πίνακες 4x4x5.

Πίνακες 4x4x5.

Πίνακες 4x4x6.

Πίνακες 4x4x6.

Πίνακες 4x4x6.

Πίνακες 4x4x6.

Πίνακες 4x5x2.

Πίνακες 4x5x2.

Πίνακες 4x5x3.

Πίνακες 4x5x3.

Πίνακες 4x5x4.

Πίνακες 4x5x4.

Πίνακες 4x5x6.

Πίνακες 4x6x8.

Πίνακες 4x6x8.

Πίνακες 4x6x8.

Πίνακες 4x6x8.

Πίνακες 5x4x5.

Πίνακες 5x4x5.

Πίνακες 5x7x6.

Πίνακες 5x7x6.

Πίνακες 5x7x7.

Πίνακες 5x7x7.

Πίνακες 5x7x8.

Πίνακες 5x7x8.

Πίνακες 5x8x6.

Πίνακες 5x8x6.

Πίνακες 5x8x7.

Πίνακες 5x8x7.

Πίνακες 5x8x8.

Πίνακες 5x8x8.

Πίνακες 6x6x8.

Πίνακες 6x6x8.

Πίνακες 6x6x10.

Πίνακες 6x6x10.

Πίνακες 6x7x6.

Πίνακες 6x7x6.

Πίνακες 6x7x7.

Πίνακες 6x7x7.

Πίνακες 6x7x8.

Πίνακες 6x7x8.

Πίνακες 6x8x6.

Πίνακες 6x8x6.

Πίνακες 6x8x7.

Πίνακες 6x8x7.

Πίνακες 6x8x8.

Πίνακες 6x8x8.

Πίνακες 3x3x6.

Πίνακες 3x3x6.

Πίνακες 3x3x7.

Πίνακες 3x3x7.

Πίνακες 3x4x6.

Πίνακες 3x4x6.

Πίνακες 3x4x7.

Πίνακες 3x4x7.

Πίνακες 4x3x6.

Πίνακες 4x3x6.

Πίνακες 4x3x7.

Πίνακες 4x3x7.

Πίνακες 4x4x6.

Πίνακες 4x4x6.

Πίνακες 4x4x7.

Πίνακες 4x4x7.

Πίνακες 5x5x7.

Πίνακες 5x5x8.

Πίνακες 5x5x10.

Πίνακες 5x5x10.

Πίνακες 5x5x11.

Πίνακες 5x5x11.

Πίνακες 5x5x12.

Πίνακες 5x5x12.

Πίνακες 5x6x8.

Πίνακες 5x6x9.

Πίνακες 5x6x10.

Πίνακες 5x6x10.

Πίνακες 5x6x10.

Πίνακες 5x6x11.

Πίνακες 5x6x11.

Πίνακες 5x6x12.

Πίνακες 5x6x12.

Πίνακες 6x5x10.

Πίνακες 6x5x10.

Πίνακες 6x5x11.

Πίνακες 6x5x11.

Πίνακες 6x5x12.

Πίνακες 6x5x12.

Πίνακες 6x6x10.

Πίνακες 6x6x10.

Πίνακες 6x6x10.

Πίνακες 6x6x10.

Πίνακες 6x6x11.

Πίνακες 6x6x11.

Πίνακες 6x6x12.

Πίνακες 6x6x12.

Πίνακες 6x6x12.

Γ. Πιο δύσκολα τεστ ευφυΐας - νοημοσύνης.

Πίνακες 3x3-3x3.

Πίνακες 3x3-3x4.

Πίνακες 3x3-4x3.

Πίνακες 3x3-4x4.

Πίνακες 4x4-4x4.

Πίνακες 4x4-4x5.

Πίνακες 4x4-4x6.

Πίνακες 4x4-4x7.

Πίνακες 4x4-4x8.

Πίνακες 4x4-5x4.

Πίνακες 4x4-5x5.

Πίνακες 4x4-5x6.

Πίνακες 4x4-5x7.

Πίνακες 4x4-5x8.

Πίνακες 4x4-6x4.

Πίνακες 4x4-6x5.

Πίνακες 4x4-6x6.

Πίνακες 4x4-6x7.

Πίνακες 4x4-6x8.

Πίνακες 4x4-7x4.

Πίνακες 4x4-7x5.

Πίνακες 4x4-7x6.

Πίνακες 4x4-7x7.

Πίνακες 4x4-7x8.

Πίνακες 4x4-8x4.

Πίνακες 4x4-8x5.

Πίνακες 4x4-8x6.

Πίνακες 4x4-8x7.

Πίνακες 4x4-8x8.

Πίνακες 4x5-4x4.

Πίνακες 4x5-4x5.

Πίνακες 4x5-4x6.

Πίνακες 4x5-4x7.

Πίνακες 4x5-4x8.

Πίνακες 4x5-5x4.

Πίνακες 4x5-5x5.

Πίνακες 4x5-5x6.

Πίνακες 4x5-5x7.

Πίνακες 4x5-5x8.

Πίνακες 4x5-6x4.

Πίνακες 4x5-6x5.

Πίνακες 4x5-6x6.

Πίνακες 4x5-6x7.

Πίνακες 4x5-6x8.

Πίνακες 4x5-7x4.

Πίνακες 4x5-7x5.

Πίνακες 4x5-7x6.

Πίνακες 4x5-7x7.

Πίνακες 4x5-7x8.

Πίνακες 4x5-8x4.

Πίνακες 4x5-8x5.

Πίνακες 4x5-8x6.

Πίνακες 4x5-8x7.

Πίνακες 4x5-8x8.

Πίνακες 4x6-4x4.

Πίνακες 4x6-4x5.

Πίνακες 4x6-4x6.

Πίνακες 4x6-4x7.

Πίνακες 4x6-4x8.

Πίνακες 4x6-5x4.

Πίνακες 4x6-5x5.

Πίνακες 4x6-5x6.

Πίνακες 4x6-5x7.

Πίνακες 4x6-5x8.

Πίνακες 4x6-6x4.

Πίνακες 4x6-6x5.

Πίνακες 4x6-6x6.

Πίνακες 4x6-6x7.

Πίνακες 4x6-6x8.

Πίνακες 4x6-7x4.

Πίνακες 4x6-7x5.

Πίνακες 4x6-7x6.

Πίνακες 4x6-7x7.

Πίνακες 4x6-7x8.

Πίνακες 4x6-8x4.

Πίνακες 4x6-8x5.

Πίνακες 4x6-8x6.

Πίνακες 4x6-8x7.

Πίνακες 4x6-8x8.

Πίνακες 5x4-4x4.

Πίνακες 5x4-4x5.

Πίνακες 5x4-4x6.

Πίνακες 5x4-4x7.

Πίνακες 5x4-4x8.

Πίνακες 5x4-5x4.

Πίνακες 5x4-5x5.

Πίνακες 5x4-5x6.

Πίνακες 5x4-5x7.

Πίνακες 5x4-5x8.

Πίνακες 5x4-6x4.

Πίνακες 5x4-6x5.

Πίνακες 5x4-6x6.

Πίνακες 5x4-6x7.

Πίνακες 5x4-6x8.

Πίνακες 5x4-7x4.

Πίνακες 5x4-7x5.

Πίνακες 5x4-7x6.

Πίνακες 5x4-7x7.

Πίνακες 5x4-7x8.

Πίνακες 5x4-8x4.

Πίνακες 5x4-8x5.

Πίνακες 5x4-8x6.

Πίνακες 5x4-8x7.

Πίνακες 5x4-8x8.

Πίνακες 5x5-4x4.

Πίνακες 5x5-4x5.

Πίνακες 5x5-4x6.

Πίνακες 5x5-4x7.

Πίνακες 5x5-4x8.

Πίνακες 5x5-5x4.

Πίνακες 5x5-5x5.

Πίνακες 5x5-5x6.

Πίνακες 5x5-5x7.

Πίνακες 5x5-5x8.

Πίνακες 5x5-6x4.

Πίνακες 5x5-6x5.

Πίνακες 5x5-6x6.

Πίνακες 5x5-6x7.

Πίνακες 5x5-6x8.

Πίνακες 5x5-7x4.

Πίνακες 5x5-7x5.

Πίνακες 5x5-7x6.

Πίνακες 5x5-7x7.

Πίνακες 5x5-7x8.

Πίνακες 5x5-8x4.

Πίνακες 5x5-8x5.

Πίνακες 5x5-8x6.

Πίνακες 5x5-8x7.

Πίνακες 5x5-8x8.

Πίνακες 5x6-4x4.

Πίνακες 5x6-4x5.

Πίνακες 5x6-4x6.

Πίνακες 5x6-4x7.

Πίνακες 5x6-4x8.

Πίνακες 5x6-5x4.

Πίνακες 5x6-5x5.

Πίνακες 5x6-5x6.

Πίνακες 5x6-5x7.

Πίνακες 5x6-5x8.

Πίνακες 5x6-6x4.

Πίνακες 5x6-6x5.

Πίνακες 5x6-6x6.

Πίνακες 5x6-6x7.

Πίνακες 5x6-6x8.

Πίνακες 5x6-7x4.

Πίνακες 5x6-7x5.

Πίνακες 5x6-7x6.

Πίνακες 5x6-7x7.

Πίνακες 5x6-7x8.

Πίνακες 5x6-8x4.

Πίνακες 5x6-8x5.

Πίνακες 5x6-8x6.

Πίνακες 5x6-8x7.

Πίνακες 5x6-8x8.

Πίνακες 6x4-4x4.

Πίνακες 6x4-4x5.

Πίνακες 6x4-4x6.

Πίνακες 6x4-4x7.

Πίνακες 6x4-4x8.

Πίνακες 6x4-5x4.

Πίνακες 6x4-5x5.

Πίνακες 6x4-5x6.

Πίνακες 6x4-5x7.

Πίνακες 6x4-5x8.

Πίνακες 6x4-6x4.

Πίνακες 6x4-6x5.

Πίνακες 6x4-6x6.

Πίνακες 6x4-6x7.

Πίνακες 6x4-6x8.

Πίνακες 6x4-7x4.

Πίνακες 6x4-7x5.

Πίνακες 6x4-7x6.

Πίνακες 6x4-7x7.

Πίνακες 6x4-7x8.

Πίνακες 6x4-8x4.

Πίνακες 6x4-8x5.

Πίνακες 6x4-8x6.

Πίνακες 6x4-8x7.

Πίνακες 6x4-8x8.

Πίνακες 6x5-4x4.

Πίνακες 6x5-4x5.

Πίνακες 6x5-4x6.

Πίνακες 6x5-4x7.

Πίνακες 6x5-4x8.

Πίνακες 6x5-5x4.

Πίνακες 6x5-5x5.

Πίνακες 6x5-5x6.

Πίνακες 6x5-5x7.

Πίνακες 6x5-5x8.

Πίνακες 6x5-6x4.

Πίνακες 6x5-6x5.

Πίνακες 6x5-6x6.

Πίνακες 6x5-6x7.

Πίνακες 6x5-6x8.

Πίνακες 6x5-7x4.

Πίνακες 6x5-7x5.

Πίνακες 6x5-7x6.

Πίνακες 6x5-7x7.

Πίνακες 6x5-7x8.

Πίνακες 6x5-8x4.

Πίνακες 6x5-8x5.

Πίνακες 6x5-8x6.

Πίνακες 6x5-8x7.

Πίνακες 6x5-8x8.

Πίνακες 6x6-4x4.

Πίνακες 6x6-4x5.

Πίνακες 6x6-4x6.

Πίνακες 6x6-4x7.

Πίνακες 6x6-4x8.

Πίνακες 6x6-5x4.

Πίνακες 6x6-5x5.

Πίνακες 6x6-5x6.

Πίνακες 6x6-5x7.

Πίνακες 6x6-5x8.

Πίνακες 6x6-6x4.

Πίνακες 6x6-6x5.

Πίνακες 6x6-6x6.

Πίνακες 6x6-6x7.

Πίνακες 6x6-6x8.

Πίνακες 6x6-7x4.

Πίνακες 6x6-7x5.

Πίνακες 6x6-7x6.

Πίνακες 6x6-7x7.

Πίνακες 6x6-7x8.

Πίνακες 6x6-8x4.

Πίνακες 6x6-8x5.

Πίνακες 6x6-8x6.

Πίνακες 6x6-8x7.

Πίνακες 6x6-8x8.

Δ. Ακόμα πιο δύσκολα τεστ ευφυΐας - νοημοσύνης.

Πίνακες 5x5-8x8.

Πίνακες 5x5-8x9.

Πίνακες 5x5-8x10.

Πίνακες 5x5-9x8.

Πίνακες 5x5-9x9.

Πίνακες 5x5-9x10.

Πίνακες 5x5-10x8.

Πίνακες 5x5-10x9.

Πίνακες 5x5-10x10.

Πίνακες 5x6-8x8.

Πίνακες 5x6-8x9.

Πίνακες 5x6-8x10.

Πίνακες 5x6-9x8.

Πίνακες 5x6-9x9.

Πίνακες 5x6-9x10.

Πίνακες 5x6-10x8.

Πίνακες 5x6-10x9.

Πίνακες 5x6-10x10.

Πίνακες 6x5-8x8.

Πίνακες 6x5-8x9.

Πίνακες 6x5-8x10.

Πίνακες 6x5-9x8.

Πίνακες 6x5-9x9.

Πίνακες 6x5-9x10.

Πίνακες 6x5-10x8.

Πίνακες 6x5-10x9.

Πίνακες 6x5-10x10.

Πίνακες 6x6-8x8.

Πίνακες 6x6-8x9.

Πίνακες 6x6-8x10.

Πίνακες 6x6-9x8.

Πίνακες 6x6-9x9.

Πίνακες 6x6-9x10.

Πίνακες 6x6-10x8.

Πίνακες 6x6-10x9.

Πίνακες 6x6-10x10.

Πίνακες 3x3-3x3.

Πίνακες 3x3-3x4.

Πίνακες 3x3-3x5.

Πίνακες 3x3-4x3.

Πίνακες 3x3-4x4.

Πίνακες 3x3-4x5.

Πίνακες 4x4-5x5.

Πίνακες 4x4-5x6.

Πίνακες 4x4-5x7.

Πίνακες 4x4-5x8.

Πίνακες 4x4-6x5.

Πίνακες 4x4-6x6.

Πίνακες 4x4-6x7.

Πίνακες 4x4-6x8.

Πίνακες 4x4-7x5.

Πίνακες 4x4-7x6.

Πίνακες 4x4-7x7.

Πίνακες 4x4-7x8.

Πίνακες 4x4-8x5.

Πίνακες 4x4-8x6.

Πίνακες 4x4-8x7.

Πίνακες 4x4-8x8.

Ανακατεύθυνση σελίδων από το site του ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ Θοδωρή Π. Δασκαλόπουλου, που είναι υπεύθυνος για την συλλογή των στοιχείων, την κριτική ανάλυση, την σχεδίαση, την συγγραφή και την παρουσίασή τους. περισσότερα >>>>>>>>>

Το παραπάνω αναδημοσιεύεται από τον ιστότοπο O ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ με την άδεια του Ψυχίατρου Θοδωρή Π. Δασκαλόπουλου.