ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σκοπός της Συνέντευξης είναι η αναζήτηση του καλύτερου υποψηφίου που θα στελεχώσει την προκηρυσσόμενη θέση. Η Συνέντευξη έχει διττό χαρακτήρα, όπου λόγο έχουν και οι αξιολογητές και οι υποψήφιοι. Γενικότερα, μέσα από τη Συνέντευξη ο αξιολογητής στοχεύει:

Α. να ανακαλύψει χαρακτηριστικά του συνεντευξιαζόμενου, τα οποία δεν διαφαίνονται μέσα από το Βιογραφικό,

Β. να σιγουρευτεί ότι το αντικείμενο της θέσης πραγματικά ενδιαφέρει τον υποψήφιο. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης δίνεται η ευκαιρία στον αξιολογητή:

1. Να εξακριβώσει τυχόν ασάφειες και να εστιάσει σε στοιχεία που τον ενδιαφέρουν άμεσα

2. Να διερευνήσει την συνάφεια των ικανοτήτων του υποψηφίου με τη θέση

3. Να διαμορφώσει άποψη για την προσωπικότητα του υποψηφίου και να «εξετάσει » την επικοινωνιακή του ικανότητα

4. Να εξακριβώσει, πέρα από το πόσο εύστροφος είναι ο υποψήφιος και τι εκπαίδευση διαθέτει, τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον εαυτό του και τους άλλους

Από την πλευρά του υποψηφίου…

…δίνεται η ευκαιρία:

Να κερδίσει τις εντυπώσεις ως μία επικοινωνιακή οντότητα.

Τύποι Συνεντεύξεων

Πριν τη Συνέντευξη

Ενημερωθείτε για τα επίκαιρα θέματα καθώς αυτά συχνά αποτελούν βασικό πεδίο ερωτήσεων.

Σκεφτείτε πιθανές ερωτήσεις που μπορούν να τεθούν και προετοιμάστε απαντήσεις που να μην είναι κοινότυπες.

1.Δομημένες Συνεντεύξεις:

ο συνεντευκτής θα θέσει ερωτήματα για τις ικανότητές σας, την εμπειρία και τις γνώσεις σας σε πεδία που σχετίζονται με τη θέση.

Ένα υπόδειγμα ερώτησης αποτελεί η φράση: «Δώστε μου ένα παράδειγμα όπου έπρεπε να σχεδιάσετε και να οργανώσετε μια αποστολή» ή να σας ζητηθεί να κάνετε μία παρουσίαση, ώστε να αξιολογήσουν την κριτική σας ικανότητα, τις γνώσεις σας, την μεταδοτικότητα των πληροφοριών και των απόψεών σας.

2. Μη Δομημένες Συνεντεύξεις: ο συνεντευκτής ίσως να κάνει ερωτήσεις που αφορούν στις απόψεις σας, στα ενδιαφέροντά σας, στις σπουδές και την επαγγελματική σας εμπειρία, και σε ότι άλλο θεωρούν ότι ίσως να είναι σημαντικό για την θέση. Σε αυτή την περίπτωση, στηρίξτε τις απαντήσεις σας με επιχειρήματα, χωρίς να δείχνετε ισχυρογνώμονες.

3. Συνέντευξη από ένα άτομο είτε ενώπιον επιτροπής: Σε περίπτωση που θα δώσετε συνέντευξη σε περισσότερα από ένα άτομα ταυτόχρονα: Να απαντάτε απευθυνόμενος/‐η κυρίως στο άτομο που έθεσε την ερώτηση.

4. Συνέντευξη υπό τη μορφή ομαδικών δραστηριοτήτων: Σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται η επικοινωνιακή σας ικανότητα, η ικανότητα για συνεργασία, για παρότρυνση. Λάβετε ενεργό μέρος χωρίς να είσαστε αυταρχικός.

Συνέντευξη‐στρες: Ο συνεντευκτής προσπαθεί να φέρει τον συνεντευξιαζόμενο σε δύσκολη θέση και να του δημιουργήσει άγχος, ώστε να δει πώς ο υποψήφιος διαχειρίζεται αγχογόνες καταστάσεις και την εναντιότητα. Αυτό επιδιώκεται με διάφορους τρόπους.

Ενδεικτικά:

• Θέτοντας τις ερωτήσεις πολύ γρήγορα και μη δίνοντας τον ανάλογο χρόνο προς απάντηση

• Θέτοντας περίεργες ερωτήσεις

• Κάνοντας αρνητικά, επιθετικά ή σαρκαστικά σχόλια

• Καλλιεργώντας μεγάλα διαστήματα σιωπής Ο υποψήφιος θα πρέπει πρώτα από όλα να αναγνωρίσει ότι βρίσκεται σε αυτή τη θέση και ότι τα σχόλια δεν είναι προσωπικά. Καταρχήν, θα πρέπει να διατηρήσει την ηρεμία του και δεύτερον, να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Οι επιλογές είναι δύο: ή να «παίξει το παιχνίδι» ή να αρνηθεί τέτοιου είδους μεταχείριση. Στην πρώτη περίπτωση καλό θα ήταν ο υποψήφιος να ερευνήσει αργότερα αν ο λόγος για τον οποίο υποβλήθηκε σε αυτού του είδους «την εξέταση» είναι θεμιτός και εύλογος. Αυτό ίσως να είναι καθοριστικό για το αν αυτή η εταιρεία είναι ιδανική για να εργαστείτε.

Τύποι Ερωτήσεων

Κλειστές: Επιδέχονται, συνήθως, μονολεκτικές ή τουλάχιστον σύντομες απαντήσεις

Ανοιχτές: Επιδέχονται οποιουδήποτε τύπου απαντήσεις και μας δίνουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε απόψεις, γεγονότα, να περιγράψουμε καταστάσεις και συναισθήματα Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις απαντώνται εύκολα και γρήγορα και δίνουν τον «έλεγχο» της συζήτησης στον συνεντευκτή. Συνήθως χρησιμοποιούνται στην έναρξη της συζήτησης. Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις προσφέρονται για την ανάπτυξη μιας συζήτησης και μέσα από αυτές μπορούν να διερευνηθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σε θέματα που οι πληροφορίες του βιογραφικού δεν επαρκούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τις ανοιχτές ερωτήσεις υπάρχει ο κίνδυνος για ανάλωση σε περίπλοκες αναλύσεις, να ξεφύγουμε από το θέμα, και τελικά να μην καταφέρουμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Για έναν ικανό συνομιλητή αποτελούν ευκαιρία για τον ίδιο να οδηγήσει το ενδιαφέρον της συζήτησης εκεί που θέλει, να ελέγξει τις πληροφορίες που θέλει να δώσει στον αξιολογητή, να δημιουργήσει την εικόνα που επιθυμεί.

Η ποικιλία των ερωτήσεων που τίθενται κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης είναι μεγάλη:

• ερωτήσεις που αφορούν στην προσωπικότητά σας,

• ερωτήσεις‐παγίδες

• πολλαπλές ερωτήσεις

• καθοδηγητικές ερωτήσεις: εμπεριέχουν την απάντηση

Τύποι Ερωτήσεων Αναλυτικά

1. Ερωτήσεις που βασίζονται στο Βιογραφικό, ο συνεντευκτής θα σας θέσει σχετικές ερωτήσεις.

• Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις σπουδές σας;

• Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις γνώσεις που αποκομίσατε και να τις εφαρμόσετε στη δουλειά σας;

• Αναφέρετε στο βιογραφικό σας ότι σας αρέσει ή έχετε χόμπυ «....». Μπορείτε να πείτε κάποια πράγματα για αυτό;

2. Ερωτήσεις που στοχεύουν στη διαμόρφωση άποψης για την προσωπικότητά σας και τον χαρακτήρα σας.

Στοχεύουν στο να διαμορφώσουν μια άποψη για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ατόμου, και να καταλάβουν, αν η συγκεκριμένη προσωπικότητα και ο συγκεκριμένος χαρακτήρας ταιριάζει στη θέση και στη φιλοσοφία της Σχολήςκαι αν μπορεί να συνεργαστεί πρόσφορα με το υπόλοιπο προσωπικό.

• Μιλήστε μου για εσάς.

• Γιατί θέλετε αυτή τη δουλειά;

• Ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας;

• Ποιες είναι οι μεγαλύτερες επιτεύξεις σας;

• Πού βλέπετε τον εαυτό σας σε πέντε χρόνια;

• Πείτε μου πέντε αρνητικά και θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς σας.

• Πώς αξιοποιείτε τον ελεύθερο χρόνο σας;

3. Πολλαπλές ερωτήσεις

Στις πολλαπλές ερωτήσεις δύο ή περισσότερες ερωτήσεις τίθενται ταυτόχρονα. Ο σκοπός των πολλαπλών ερωτήσεων είναι να ελέγξει ο αξιολογητής πρώτον κατά πόσο αποφεύγετε να απαντήσετε κάποια ερώτηση και δεύτερον πώς χειρίζεστε τις πιο πολύπλοκες ερωτήσεις.

• Κατά πόσο μείνατε ικανοποιημένος από τις σπουδές σας και πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τις γνώσεις που αποκομίσατε, αν σκοπεύετε να τις αξιοποιήσετε.

4. Καθοδηγητικές ερωτήσεις Είναι σχεδιασμένες έτσι που να επηρεάζουν το άτομο και να το καθοδηγούν να απαντήσει με συγκεκριμένο τρόπο. Οι καθοδηγητικές ερωτήσεις είτε εμπεριέχουν την απάντηση, είτε δείχνουν στο άτομο την κατεύθυνση που πρέπει να έχει η απάντησή του. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι δεν είναι μόνο οι λέξεις που καθοδηγούν μια απάντηση αλλά και η μη λεκτική συμπεριφορά, όπως η γλώσσα του σώματος και ο τόνος της φωνής.

•Το να δουλεύεις μόνος σου δεν σε ενοχλεί. Έτσι;

•Στη δουλειά μας είναι απαραίτητο να τηρούμε τις προθεσμίες. Εσείς πώς τα πηγαίνετε με την τήρηση των προθεσμιών;

5. Ερωτήσεις‐παγίδες Οι ερωτήσεις‐παγίδες τείνουν να είναι επαληθευτικές άλλων που έχουν υποβληθεί, ή υποβάλλονται υπό μορφή παγίδας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να απαντούν με ειλικρίνεια τις ερωτήσεις αλλά και με διπλωματία.

•Τι σας προβλημάτισε περισσότερο στην προηγούμενη δουλειά σας;

•Είστε διατεθειμένος να εργασθείτε πέραν του ωραρίου σας , αν χρειαστεί;

•Σκοπεύετε να κάνετε οικογένεια σύντομα;

6. Συμπεριφοριστικές ερωτήσεις

Αποσκοπούν να προβλέψουν τη μελλοντική συμπεριφορά κρίνοντας από το πώς έδρασαν στο παρελθόν. •Δώστε ένα παράδειγμα όπου έπρεπε να πάρετε μία γρήγορη απόφαση.

•Περιγράψτε το πιο εποικοδομητικό και δύσκολο έργο που ολοκληρώσατε. •Δώστε μου ένα παράδειγμα ενός δύσκολου προβλήματος που αντιμετωπίσατε στη δουλειά σας και πώς το επιλύσατε •Αν ένας υφιστάμενός σας παρουσιάσει μείωση της απόδοσής του, πώς θα ενεργούσατε;

Ο καλύτερος τρόπος να απαντάτε σε τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι πρώτα να περιγράφετε την κατάσταση στην οποία βρεθήκατε ή το έργο που είχατε αναλάβει (όταν πρόκειται για ερωτήσεις που αφορούν σε παρελθοντικές ενέργειές σας), έπειτα τις ενέργειες που κάνατε, και τέλος το αποτέλεσμα. Μην αναφέρετε το πώς θα λειτουργούσατε αλλά το πώς λειτουργήσατε, και, εάν θα θέλατε να είχατε πράξει διαφορετικά, τότε δηλώστε το και μιλήστε για το πώς θα θέλατε να είχατε ενεργήσει. Ο αξιολογητής θα διακρίνει ότι μάθατε κάτι από εκείνη την εμπειρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η μη λεκτική επικοινωνία είναι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και μεταβίβασης μηνυμάτων από ένα άτομο σε άλλο όχι μέσω του λόγου αλλά μέσω της γλώσσας του σώματος (π.χ. εκφράσεις προσώπου), μέσω της χρήσης του περιβάλλοντος χώρου ( π.χ. πόσο κοντά κάθεται το ένα άτομο στο άλλο) ή μέσω προσωπικών γνωρισμάτων (εξωτερική εμφάνιση, φωνή, χειραψία κ.λπ. ) Το ολικό νόημα μιας δυαδικής επικοινωνίας μεταφέρεται μόνο κατά το 1/3 μέσω της λεκτικής οδού και κατά τα 2/3 μέσω της μη λεκτικής (Birdwhistel,1970). Όταν το άτομο μιλάει ένα μεγάλο ποσοστό νοημάτων συνοδεύει την ομιλία και μεταφέρει μηνύματα ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα, σε λεκτικό και μη‐λεκτικό.

Τα μη λεκτικά μηνύματα είναι παρασυνειδησιακά (subliminal) Κρίνονται ικανότητες όπως: αναλυτική σκέψη, επικοινωνιακή ικανότητα, εστίαση στο πρόβλημα, ικανότητα πειθούς, η διαχείριση του άγχους, η σταθερότητα, η αυτοτέλεια, η αυτοεπίγνωση, η αυτοπεποίθηση, η ευσυνειδησία, η καινοτομία, η τάση προς επίτευξη, η δέσμευση, η αισιοδοξία, η ενσυναίσθηση (κατανόηση των άλλων), ο χειρισμός της διαφορετικότητας, ο χειρισμός των διαφωνιών, η επιρροή, η υπεροψία και λοιπά στοιχεία της προσωπικότητάς σας. Οι συνεντευκτές αναπτύσσουν στερεότυπα καλών και κακών υποψηφίων και χρησιμοποιούν αυτά τα στερεότυπα για να κρίνουν τον συνεντευξιαζόμενο. Υπάρχει συγκεκριμένη συμπεριφορά που τείνει να έχει ένα καθολικά αρνητικό αντίκτυπο στους συνεντευκτές, όπως η αποφυγή οπτικής επαφής, το ψέλλισμα και η βραδυγλωσσία, η απάθεια και η ψυχρότητα (McGovern and Tinsley, 1978).

Το ντύσιμο πρέπει να ταιριάζει με την κουλτούρα του στρατεύματος , ενώ υπάρχουν και ενδυματολογικές επιλογές που είναι status symbol.

Πώς πρέπει να απαντάμε στις ερωτήσεις

1.Ακούτε προσεκτικά τον συνεντευκτή χωρίς να τον διακόπτετε. Αφήνετε πάντα να ολοκληρώνει και δείξτε ότι ακούτε προσεχτικά κοιτάζοντας τον συνομιλητή σας στα μάτια και γνέφοντας με το κεφάλι. Επίσης, μία ευθυτενής με ελαφριά κλίση του σώματος προς τα μπροστά στάση δείχνει στον αξιολογητή ότι μετέχετε με ενδιαφέρον στη συζήτηση.

2. Αν κάποια ερώτηση σάς φανεί ασαφής, ζητήστε ευγενικά να σας την επαναλάβουν εστιάζοντας στο σημείο που χρειάζεται διευκρίνιση.

3. Μη βιαστείτε να απαντήσετε. Σκεφτείτε πρώτα.

4. Ο λακωνισμός είναι το κλειδί της επιτυχίας. Απαντήστε με ακρίβεια σε ότι σας ρωτούν, χωρίς να καταφεύγετε σε περιττές και μακροσκελείς απαντήσεις. Έτσι δείχνετε ότι δεν είσαστε θεωρητικοί, ότι μπορείτε να εντοπίσετε το ζητούμενο και να κινηθείτε γύρω από αυτό, ότι μπορείτε να ξεχωρίζετε το ανούσιο από το ουσιαστικό. Μην δίνετε την εντύπωση ότι προσπαθείτε να ξεφύγετε από την ερώτηση που τέθηκε.

5. Καλό θα ήταν να μην επεκταθείτε σε πεδία τα οποία δεν θέλετε να αναλύσετε. Τροφοδοτήστε τον συνεντευκτή με πληροφορίες στις οποίες θα θέλατε να επικεντρωθεί η συζήτηση.

6. Να απαντάτε πάντα με ειλικρίνεια και συνέπεια. Πολλοί συνεντευκτές επαναλαμβάνουν τις ίδιες ερωτήσεις με διαφορετικό τρόπο εξετάζοντας με αυτόν τον τρόπο την ειλικρίνειά σας. Αν νομίζατε ότι κάτι στην απάντησή σας αντιφάσκει με μία προηγούμενη, διευκρινίστε το τι εννοούσατε.

7.Να απαντάτε πάντα με πειστικό τρόπο, με αυτοπεποίθηση για αυτά που πρεσβεύετε, και με αποφασιστικότητα. Προσέξτε, όμως, τη λεπτή γραμμή που διακρίνει το άτομο με αυτοπεποίθηση από το άτομο που το διακατέχει αλαζονεία, υπεροψία, και ισχυρογνωμοσύνη. Αποφύγετε τη χρήση της λέξης «εγώ» που πολλές φορές μπορεί να υποδεικνύει εγωκεντρισμό και υπεροψία.

8. Να είστε πάντα θετικοί. Ακόμα κι αν ερωτηθείτε για κάποια παρελθοντική αποτυχία, αναγνωρίστε το λάθος σας και τονίστε το τι μάθατε από αυτή την εμπειρία.

9. Χρησιμοποιείτε πάντα τον πληθυντικό και μην δείχνετε υπερβολική οικειότητα.

10. Ο τόνος της φωνής καλό θα ήταν να χρωματίζει αυτά που λέτε, αποπνέοντας εμπιστοσύνη, ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Δώστε προσοχή και σε οποιουσδήποτε μορφασμούς που μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στην δημιουργία μιας εικόνας για σας.

11. Αποφύγετε την αργκό και υιοθετήστε την ορολογία που αρμόζει στη ν κάθε θέση εργασίας.

12. Προσπαθήστε να είστε καλλιεπείς και ευφραδείς. Μη επιβαρύνετε το λόγο σας με παύσεις και επιφωνήματα που εκφράζουν δισταγμό και αμηχανία, όπως «χμ», «εεε» και λοιπά. Mία έρευνα του Christenfeld (1995) δείχνει ότι οι γεμάτες παύσεις δημιούργησαν καλύτερη εντύπωση από ότι οι σιωπηλές παύσεις, αν και η έλλειψη των παύσεων αποδείχτηκε η καλύτερη επιλογή.

Παραδείγματα Πιθανών Ερωτήσεων

1 Από την πλευρά του συνεντευξιαστή

•Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου;

•Χρειάζεστε χρόνο για να πάρετε μία σοβαρή απόφαση;

•Ποια τα κυριότερα προσόντα σας και ποιες οι αδυναμίες σας;

•Σας αρέσει η ομαδική εργασία;

•Αν σας προσφέρουν μία καλύτερη θέση, ενόσω σπουδάζετε στην Σχολή μας, τι θα κάνατε;

•Τι ορίζετε σαν επαγγελματική επιτυχία;

•Τι δουλειά θα κάνατε αν σας ήταν εύκολο να διαλέξετε;

•Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο στη δουλειά αυτή;

•Ποια είναι τα βραχυπρόθεσμα σχέδιά σας;

•Γιατί νομίζετε ότι θα τα καταφέρετε σε αυτή τη θέση;

•Γιατί προτιμήσατε την Σχολή μας;

•Είστε διατεθειμένος /η να πηγαίνετε σε επαγγελματικά ταξίδια;

•Πόσα χρήματα επιθυμείτε;

•Γιατί να σας επιλέξουμε;

•Τι σας έκανε να υποβάλλετε αίτηση για την συγκεκριμένη δουλειά;

•Γνωρίζετε τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης;

•Δώστε μου ένα παράδειγμα όπου σε κάποια περίπτωση χρησιμοποιήσατε τη λογική και την κρίση σας για να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα •Δώστε μου ένα παράδειγμα ενός στόχου που επιτύχατε και πείτε μου τον τρόπο •Δώστε μου ένα παράδειγμα όπου χρησιμοποιήσατε την πειθώ σας για να επηρεάσετε τη γνώμη κάποιου.

•Πείτε μου θα εργαζόσασταν αποτελεσματικά υπό πίεση.;

•Δώστε μου ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, όπου έπρεπε να συμμορφωθείτε με κάποια πολιτική ή τρόπο ενέργειας με την οποία δεν συμφωνούσατε. •Περιγράψτε μου κάποια φορά όπου υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα να κάνετε και χρειάστηκε να θέσετε προτεραιότητα. •Περιγράψτε μου μία απόφαση που πήρατε, η οποία, όμως, δεν ήταν κοινώς αποδεκτή, και πώς κινηθήκατε γύρω από το θέμα •Κινηθήκατε ποτέ πέραν των οριζόμενων υποχρεώσεών σας, προκειμένου να επιτύχετε στη δουλειά σας; •Πείσατε ποτέ κάποιον να εργαστεί σε ένα πρόγραμμα για το οποίο δεν ήταν ενθουσιασμένος /η; Πώς το καταφέρατε; •Ποιος είναι ο συνήθης τρόπος αντιμετώπισης κάποιας σύγκρουσης ή διαμάχης; Δώστε μου ένα παράδειγμα. •Δώστε μου ένα παράδειγμα επιτυχούς διαπραγμάτευσης ή διαχείρισης μίας κατάστασης με ένα άτομο που διατηρούσε αντιπάθεια προς το πρόσωπό σας ή που εσείς αντιπαθούσατε.

•Μιλήστε μου για μια δύσκολη απόφαση που πήρατε τον περασμένο χρόνο.

•Δώστε μου ένα παράδειγμα αποτυχίας σε κάτι που προσπαθούσατε να διεκπεραιώσετε. •Δώστε μου ένα παράδειγμα όπου πήρατε κάποια πρωτοβουλία και ηγηθήκατε της διαδικασίας. •Πείτε μου για κάποια στιγμή που έπρεπε να αντιμετωπίσετε ένα αρκετά αναστατωμένο συνάδελφο. •Δώστε μου ένα παράδειγμα όπου παρακινήσατε και δραστηριοποιήσατε κάποιον.

•Δώστε μου ένα παράδειγμα όπου κάποια στιγμή προβλέψατε δυνητικά προβλήματα και αναπτύξατε προληπτικά μέτρα.