Εξέλιξη Εισαγωγικών Εξετάσεων για την Εισαγωγή Νέων Σπουδαστών

Εξέλιξη Εισαγωγικών Εξετάσεων για την Εισαγωγή Νέων Σπουδαστών και Σπουδαστριών στις Στρατιωτικές Σχολές

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη των Εισαγωγικών Εξετάσεων για την εισαγωγή των νέων σπουδαστών και σπουδαστριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Ο χρονολογικός αυτός πίνακας θα σας βοηθήσει να γνωρίζετε με σαφήνεια το τρέχον στάδιο αλλά και τις ακριβείς ημερομηνίες των επόμενων βημάτων.

Εξέλιξη Εισαγωγικών Εξετάσεων για την Εισαγωγή Νέων Σπουδαστών – List page from Classic Sites