ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Εξέλιξη Εισαγωγικών Εξετάσεων για την Εισαγωγή Νέων Σπουδαστών και Σπουδαστριών

Στην παρούσα σελίδα θα αναρτώνται όλες εκείνες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή των υποψηφίων της Γ΄Λυκείου στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές καθώς επίσης των Σχολών της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού. Ένας χρονολογικός πίνακας θα σας βοηθήσει να γνωρίζετε με σαφήνεια το τρέχον στάδιο αλλά και τις ακριβείς ημερομηνίες των επόμενων βημάτων σας.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – List page from Classic Sites