ΞΕΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Πως εισάγονται στις Στρατιωτικές Σχολές στο εξωτερικό.

Τι ισχύει στο εξωτερικό σχετικά με την εισαγωγή στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές. Τέσσερα παραδείγματα από χώρες στρατιωτικά “προηγμένες” θα βοηθήσουν να βγάλουμε συμπεράσματα για το αν πρέπει να εξαιρεθούν οι στρατιωτικές σχολές από τις Πανελλήνιες εξετάσεις ή όχι. ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία πως επιλέγουν τους αξιωματικούς τους;

Ηνωμένες Πολιτείες

για να ορκισθεί κάποιος αξιωματικός η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου αποτελεί την βασική και απαραίτητη προϋπόθεση, όμως για να είναι κάποιος υποψήφιος αρκεί να έχει στη κατοχή του απολυτήριο Αμερικανικού σχολείου. Υπάρχουν τρία πιθανά σημεία εισόδου που μπορεί κανείς να επιλέξει για την είσοδο του στις τάξεις των αξιωματικών , με το πιο παραδοσιακό τη φοίτηση στη Στρατιωτική Ακαδημία West Point. Η διαδικασία εισαγωγής είναι τρομερά ανταγωνιστική με τους υποψηφίους να πρέπει να έχουν εξαιρετικούς βαθμούς και να περάσουν από σειρά συνεντεύξεων. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι θα πρέπει να έχουν και την επίσημη έγκριση και υποστήριξη του τοπικού τους εκπροσώπου στο Κογκρέσο! Η φοίτηση στο West Point διαρκεί τέσσερα χρόνια και οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο των Αμερικανικών πανεπιστημίων και βαθμό αξιωματικού. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν για τέσσερα χρόνια μετά την αποφοίτηση τους.

εκτός από το West Point μπορεί κανείς να εισέλθει στις τάξεις των αξιωματικών μέσα από τη συμμετοχή του στο «Σώμα Εκπαίδευσης Έφεδρων Αξιωματικών» (Reserve Officers’ Training Corps – ROTC). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που επιθυμούν να φοιτήσουν σε κάποιο «πολιτικό» πανεπιστήμιο για τις προπτυχιακές σπουδές τους, αλλά και να εκπαιδευτούν παράλληλα ως αξιωματικοί (με υποτροφία). Η διαδικασία επιλογής διαφέρει πολύ από αυτή για το West Point, αφού η βασική έγνοια του Στρατού είναι ο υποψήφιος να κατέχει την απαραίτητη βαθμολογία για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο προτίμησης του. Οι υποψήφιοι του προγράμματος ROTC πρέπει παράλληλα με τις σπουδές τους να παρακολουθούν μαθήματα στρατιωτικής επιστήμης, προγράμματα φυσικής αγωγής και γυμναστικής, και να παίρνουν μέρος σε στρατιωτικές ασκήσεις. Τη περίοδο του καλοκαιριού πριν από το τελευταίο έτος φοίτησης τους στο πανεπιστήμιο, οι υποψήφιοι αξιωματικοί παρακολουθούν και ένα εντατικό βασικό πρόγραμμα έξι εβδομάδων. Αν καταφέρουν να περάσουν επιτυχώς το βασικό πρόγραμμα και συγχρόνως να πάρουν το πτυχίο τους οι υποψήφιοι γίνονται αξιωματικοί και πρέπει να παραμείνουν στο στράτευμα για τουλάχιστον πέντε χρόνια (ο χρόνος παραμονής εξαρτάται από την υποτροφία που τους έχει χορηγηθεί).

ο τρίτος τρόπος εισόδου στις τάξεις των αξιωματικών είναι με την παρακολούθηση της «Σχολής Υποψηφίων Αξιωματικών» (Officer Candidate School - OCS), ένα εντατικό πρόγραμμα 14 εβδομάδων που απευθύνεται:

-σε πολίτες που ήδη έχουν στην κατοχή τους ένα πτυχίο πανεπιστημίου,

-σε ΕΠ.ΟΠ που ήδη υπηρετούν, που επιτυγχάνουν την ελάχιστη βαθμολογία των εξετάσεων εισαγωγής στα Αμερικανικά πανεπιστήμια και που είναι σε θέση να αποκτήσουν πτυχίο μέσα στον επόμενο χρόνο, και

-σε πολίτες που έχουν επαγγελματικά προσόντα στους τομείς της ιατρικής, νομικής και αλλού.

Ηνωμένο Βασίλειο

Τα ελάχιστα εκπαιδευτικά κριτήρια για την εισαγωγή στη Βρετανική Στρατιωτική Ακαδημία Sandhurst είναι απολυτήριο και επιτυχία στις τελικές εξετάσεις που πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας και Μαθηματικών, καθώς και ένα μάθημα επιστημών (π.χ. Φυσική) ή μια Ξένη Γλώσσα. Επομένως, βασική προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι να μπορούν να εισέλθουν σε κάποιου είδους ανώτερη εκπαίδευση, όχι όμως απαραιτήτως και πανεπιστημιακή. Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα παραπάνω προσόντα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσουνε μια διήμερη ενημέρωση στο «Συμβούλιο Επιλογής Αξιωματικών Στρατού» (Army Officer Selection Board – AOSB). Στη συνέχεια συμμετέχουνε σε μια τριήμερη διαδικασία επιλογής που περιλαμβάνει μια σειρά από συνεντεύξεις και προφορικές και γραπτές εξετάσεις, και που αξιολογεί τις διανοητικές, σωματικές και ηγετικές ικανότητες των υποψηφίων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι υποψήφιοι δεν υποβάλλονται σε τεστ δεξιοτήτων. Το επόμενο στάδιο είναι η φοίτηση στο Sandhurst όπου το πρόγραμμα διαρκεί περίπου έναν χρόνο . Κατά την παραμονή του εκεί ο υποψήφιος αξιωματικός δε λαμβάνει σχεδόν καμία ακαδημαϊκή εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια όμως ο Στρατός έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες προσέλκυσης αποφοίτων πανεπιστημίου και σήμερα πάνω από το 80% των υποψηφίων αξιωματικών στη σχολή Sandhurst έχουν κάποιο πανεπιστημιακό τίτλο.

Γερμανία

Ο Γερμανικός Στρατός προσφέρει μοναχά ένα σημείο απευθείας εισόδου στις τάξεις των αξιωματικών μέσα από το πρόγραμμα Offiziere (Αξιωματικοί). Εισαγωγή στο πρόγραμμα προϋποθέτει τη κατοχή Γερμανικού απολυτηρίου και την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου σε τεστ δεξιοτήτων. Βασικός λόγος ύπαρξης του τεστ είναι να βοηθήσει το Στρατό να αποφασίσει ποια θέση είναι προτιμότερο ο υποψήφιος να καλύψει. Αν ο υποψήφιος το περάσει με επιτυχία, ο Στρατός τον προσκαλεί ξανά για να περάσει από νέα τεστ, που περιλαμβάνουν έκθεση, νέο τεστ δεξιοτήτων, καθώς και τεστ ειδικών γνώσεων που σχετίζονται άμεσα με την επιθυμητή κατεύθυνση του υποψηφίου. Επίσης παίρνουν μέρος και σε συνέντευξη που έχει σκοπό να καταλάβει ο στρατολόγος τα κίνητρα και τις επαγγελματικές απαιτήσεις του υποψηφίου. Εν συνεχεία περνάνε από ειδική συμβουλευτική επιτροπή όπου αποφασίζεται η πανεπιστημιακή κατεύθυνση και το πρόγραμμα σπουδών που είναι το καταλληλότερο, τόσο για τον υποψήφιο όσο και για τον Στρατό, και εισάγονται στις στρατιωτικές ακαδημίες.

Ολλανδία

Όπως και στη Γερμανία υπάρχει μοναχά μια διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει κανείς για την απευθείας εισαγωγή του στις τάξεις των αξιωματικών του Ολλανδικού Στρατού: το πρόγραμμα Offizieren (Αξιωματικοί). Τα ελάχιστα προαπαιτούμενα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα είναι απολυτήριο πενταετής ή εξαετής φοίτησης σε Ολλανδικό σχολείο. Τα αρχικά στάδια είναι πανομοιότυπα με τις διαδικασίες εισαγωγής για τα δύο άλλα σημεία εισόδου στον Ολλανδικό στρατό (ως ΕΠ.ΟΠ και ως υπαξιωματικός). Μετά την υποβολή της αίτησης και την αξιολόγηση της, ο υποψήφιος περνά από συνέντευξη όπου και διαπιστώνεται το κίνητρο του, η επιθυμία του να υπηρετήσει στο εξωτερικό και σε στρατιωτικές εκστρατείες, κλπ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο υποψήφιος και ο στρατολόγος θα συζητήσουν τη κατεύθυνση που θα ακολουθήσει (αξιωματικού, υπαξιωματικού ή ΕΠ.ΟΠ) και ποιες θέσεις που τον ενδιαφέρουν είναι ανοιχτές. Αν η συνέντευξη κριθεί επιτυχής, ο υποψήφιος περνά από μια σειρά τεστ (δεξιοτήτων, συμπεριφοράς, κλπ), μια δεύτερη συνέντευξη, καθώς και ένα τεστ φυσικής κατάστασης. Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που οι τρεις πιθανές διαδρομές εξέλιξης στον Ολλανδικό Στρατό διαχωρίζονται.

Όσοι επιθυμούν την άμεση εισαγωγή τους στις τάξεις των αξιωματικών, πρέπει πρώτα να παρακολουθήσουν ένα ενημερωτικό σεμινάριο στην Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία (Koninklijke Militaire Academie) πριν υποβάλλουν την αίτηση τους. Εάν τα έγγραφα τους είναι εντάξει, και έχουν περάσει τις απαραίτητες ψυχολογικές και σωματικές εξετάσεις, δίνουν συνέντευξη στη «Συμβουλευτική Επιτροπή Διορισμών» (Aanstellings en Advies Commissie – AAC), όπου και θα αποφασιστεί από κοινού η επαγγελματική ειδικότητα που θα του ανατεθεί.

Αν η συνέντευξη κριθεί επιτυχής, ο υποψήφιος περνά από μια σειρά τεστ (δεξιοτήτων, συμπεριφοράς, κλπ), μια δεύτερη συνέντευξη, καθώς και ένα τεστ φυσικής κατάστασης. Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που οι τρεις πιθανές διαδρομές εξέλιξης στον Ολλανδικό Στρατό διαχωρίζονται.

Όσοι επιθυμούν την άμεση εισαγωγή τους στις τάξεις των αξιωματικών, πρέπει πρώτα να παρακολουθήσουν ένα ενημερωτικό σεμινάριο στην Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία (Koninklijke Militaire Academie) πριν υποβάλλουν την αίτηση τους. Εάν τα έγγραφα τους είναι εντάξει, και έχουν περάσει τις απαραίτητες ψυχολογικές και σωματικές εξετάσεις, δίνουν συνέντευξη στη «Συμβουλευτική Επιτροπή Διορισμών» (Aanstellings en Advies Commissie – AAC), όπου και θα αποφασιστεί από κοινού η επαγγελματική ειδικότητα που θα του ανατεθεί. Αν η συνέντευξη είναι επιτυχής, ο υποψήφιος περνά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εισάγεται στη σχολή. Σε αυτό το σημείο καθοριστικό ρόλο έχει το απολυτήριο του υποψηφίου. Όσοι έχουν απολυτήριο πενταετής φοίτησης έχουν δικαίωμα εισαγωγής μοναχά στο πρόγραμμα «Βραχυπρόθεσμου Συμβολαίου» (Opleiding Kort Model) που αποτελείται από φοίτηση 18 μηνών στην Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία, πενταετές συμβόλαιο υπηρεσίας με το Στρατό, και την ικανότητα προαγωγής μέχρι και το βαθμό του Ταγματάρχη. Οι κάτοχοι απολυτηρίου εξαετής φοίτησης έχουν δικαίωμα εισαγωγής τόσο στο πρόγραμμα «Βραχυπρόθεσμου Συμβολαίου» όσο και στο πρόγραμμα «Μακροπρόθεσμου Συμβολαίου» (Opleiding Lang Model). Το τελευταίο αποτελείται από τετραετή φοίτηση στη Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία, εντεκαετές συμβόλαιο υπηρεσίας με το Στρατό, και κανέναν περιορισμό σε ότι αφορά τις προαγωγές.