ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

Για τους πρωτοετείς σπουδαστές των στρατιωτικών.

Οι πρώτες ημέρες στις στρατιωτικές σχολές είναι από τις πιο κρίσιμες περιόδους για όλους τους σπουδαστές διότι στη φάση αυτή της προσαρμογής όσοι δεν έχουν ακόμα κατασταλάξει αποφασίζουν να διακόψουν τη φοίτηση. Στο πρώτο εξάμηνο συνήθως οι σπουδαστές δυσκολεύονται να δεχθούν την πειθαρχία και το καθημερινό πρόγραμμα στρατιωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Στη δύσκολη αυτή φάση της προσαρμογής οι αρχαιότεροι και ιδιαίτερα η άρχουσα τάξη μπορεί να βοηθήσει με συμβουλές και υποστήριξη. Οι Στρατιωτικές Σχολές έχουν απαιτήσεις που υπερβαίνουν αυτές των άλλων σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απαιτούνται χαρακτηριστικά προσωπικότητας που ορισμένοι ίσως θεωρήσουν πολύ απαιτητικά. Από την καθημερινή φροντίδα της μητέρας και της οικογένειας γενικότερα οι σπουδαστές (κυρίως) αλλά και οι σπουδάστριες των σχολών αυτών πρέπει να αποκτήσουν μια αυτάρκεια και μια ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης που μερικοί δυσκολεύονται να αποκτήσουν.

Ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος που θα επιλέξει ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα ακόλουθα (με τυχαία σειρά)

- Να αγαπάς την πατρίδα και να είσαι έτοιμος να θυσιαστείς για αυτήν

- Να αγαπάς το στρατιωτικό τρόπο ζωής που είναι σκληρός και απαιτητικός

- Να είσαι αθλητικός τύπος διότι η στρατιωτική εκπαίδευση είναι συνυφασμένη με την αθλητική δραστηριότητα

- Να είσαι πειθαρχημένος και να είσαι υπάκουος στους ανωτέρους σου

- Να είσαι φιλομαθής και φιλόπονος διότι η στρατιωτική εκπαίδευση αρχίζει μόλις εισαχθείς στην Σχολή και τελειώνει με τη σύνταξή σου

- Να σέβεσαι τους νόμους και το Σύνταγμα

- Να μπορείς να ζήσεις με άλλους στον ίδιο χώρο (στρατόπεδο, θάλαμος κλπ)

- Να είσαι υγιής και να έχεις τον απαιτούμενο βαθμό στρατιωτικής ικανότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς που προβλέπονται από το σχετικό νόμο

Ο στρατιωτικός για να φθάσει στην εκπλήρωση του μεγάλου προορισμού της υπερασπίσεως της Πατρίδας, πρέπει να είναι προικισμένος με τις αρετές της φιλοπατρίας, της ανδρείας, της καρτερίας, του στρατιωτικού πνεύματος και της πειθαρχίας.

Οι αρετές αυτές, που αποτελούν τις κύριες ηθικές δυνάμεις του Στρατού, προϋποθέτουν ανάλογη διαπαιδαγώγηση στους κόλπους της οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας, αλλά σφυρηλατούνται και σταθεροποιούνται κυρίως με τη στρατιωτική αγωγή.

Η πειθαρχία είναι η βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική δύναμη, που διατηρεί σε συνοχή το Στρατό. Όλες οι άλλες στρατιωτικές αρετές γίνονται ανωφελείς και άκαρπες χωρίς την υποταγή των ατομικών θελήσεων και δραστηριοτήτων στις εντολές και οδηγίες, τις οποίες μια θέληση που ευρίσκεται πιο πάνω από τα άτομα, καθορίζει σαν υποχρεωτικούς κανόνες συμπεριφοράς και δράσεως.

Από το κάτωθι Εγκόλπιο της Σχολής Ευελπίδων μπορούν οι υποψήφιοι στρατιωτικών σχολών να πάρουν ένα δείγμα το πως λειτουργεί μια στρατιωτική σχολή,ποια είναι η δομή της και ποιά είναι τα καθήκοντα των σπουδαστών της.