Εκπαίδευση στις Α.Ε.Ν.

Η Εκπαίδευση στις Α.Ε.Ν.

Η εκπαίδευση των Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού γίνεται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής εκπαίδευσης και προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις, υψηλής ποιοτικής στάθμης με το σύστημα της Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης (Sandwich Courses) σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ σχολής και πλοίου (βλέπε σχήμα).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της διεθνοποιημένης Εμπορικής Ναυτιλίας.

Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων, πρακτική άσκηση σε αντίστοιχα εργαστήρια, καθώς και εκπαίδευση με τη βοήθεια προσομοιωτών (Simulators).

*Στην Α.Ε.Ν. / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ η φοίτηση είναι εξωτερική. Οι υπόλοιπες ΑΕΝ εκτός από την ανωτέρω αναφερόμενη λειτουργούν ως μεικτής φοίτησης ( Εσωτερική - Εξωτερική). Στην εσωτερική φοίτηση παρέχεται στέγη και τροφή δωρεάν.

Επίσης οι σπουδαστές αμείβονται κατά τη διάρκεια της πρακτική άσκησης επί πλοίου (1ο και 2ο θαλάσσιο ταξίδι διάρκειας 6 μηνών το καθένα).

πηγή:www.e-nautilia.gr