ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για το έτος 2013-2014, παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εγκύκλιο εισαγωγής και ειδικά τα χρονικά όρια αποστολής δικαιολογητικών, προκειμένου να αποφευχθούν αποκλεισμοί υποψηφίων για εκπρόθεσμη υποβολή τους.Προσοχή σε αυτούς που έχουν δηλώσει Στρατιωτική Σχολή σαν πρώτη της επιλογή θα πρέπει να ενημερώνονται για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα από τη Σχολή εκείνη την οποία και δήλωσαν σαν Σχολή 1ης προτίμησης.

Στρατιωτικές Σχολές

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2013-2014

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2012-13.

Διευκρινήσεις Διαγωνισμού