ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΧΟΛΩΝ

Όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εγκύκλιο εισαγωγής και ειδικά τα χρονικά όρια αποστολής δικαιολογητικών, προκειμένου να αποφευχθούν αποκλεισμοί υποψηφίων για εκπρόθεσμη υποβολή τους. Προσοχή σε αυτούς που έχουν δηλώσει Στρατιωτική Σχολή σαν πρώτη της επιλογή θα πρέπει να ενημερώνονται για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα από τη Σχολή εκείνη την οποία και δήλωσαν σαν Σχολή 1ης προτίμησης.

2012

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2012 [20/06/12]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2012

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακ. Έτους 2012-13

[29-05-2012]