ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ.

Oι βάσεις εισαγωγής σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές καθώς και τα ονόματα των επιτυχόντων. ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

90% ΓΕΛ & ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013

90% ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Β) - ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2013

10% ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Β) - ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013

ΕΠΑΛ(Α) - ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013

ΕΠΑΛ (Α) - ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2013

Συγκριτικό βάσεων 90% 2013-2012

Συγκριτικό βάσεων 10% - 1013%2012

Συγκριτικό βάσεων ΕΠΑΛ 2013-2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 90% 2013-2012

ΒΑΣΕΙΣ 2012

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Ποσοστό 90%)

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ (Ποσοστό 10)

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ)

Συγκριτικά στοιχεία με τις βάσεις των προηγουμένων πανελλαδικών εξετάσεων

Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής λυκείων (90%)

Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής λυκείων (10%)

ΒΑΣΕΙΣ 2011

ΑΕΙ - Ημερήσια Γενικά Λύκεια 10%

ΑΕΙ - Ημερήσια Γενικά Λύκεια 90%

ΑΕΙ από Ημερήσια Λύκεια 10%

ΑΕΙ από Ημερήσια Λύκεια 90%

ΤΕΙ από Ημέρήσια ΕΠΑΛ

Απόφοιτοι Ημερησίων ΕΠΑΛ Α

ΤΕΙ - Απόφοιτοι Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 10%

ΤΕΙ - Απόφοιτοι Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 90%