ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, ιδρύθηκε με το Νόμο 1481/84, από την έναρξη εφαρμογής του οποίου καταργήθηκαν τα Σώματα Ελληνικής Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων και οι μέχρι τότε λειτουργούσες Σχολές Οπλιτών Χωροφυλακής και Αστυφυλάκων. Από ιδρύσεώς της, μέχρι το εκπαιδευτικό έτος 1994-1995 λειτουργούσε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 585/85, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί.

Με την ψήφιση του Ν. 2226/94, ο οποίος αναμφισβήτητα αποτελεί ιστορικό σταθμό στην πορεία της Ελληνικής Αστυνομίας, επήλθαν ριζικές αλλαγές τόσο στον τρόπο εισαγωγής ιδιωτών στις παραγωγικές Σχολές όσο και στον τρόπο εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού. Στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω Νόμου καταρτίσθηκε και εκδόθηκε το Π.Δ.352/95 «οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων», το οποίο εφαρμόζεται, με ορισμένες τροποποιήσεις, από το εκπαιδευτικό έτος 1995-1996

Είναι Ανώτερη Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, η οποία εδρεύει στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Κομοτηνής – Ξάνθης και διαρθρώνεται σε οκτώ (8) Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Γρεβενών, Διδυμοτείχου, Καρδίτσας, Κομοτηνής, Νάουσας, Ξάνθης, Ρεθύμνου και Σητείας).Η φοίτηση των σπουδαστών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και χωρίζεται σε τρία (3) εκπαιδευτικά έτη. Τα δύο πρώτα διαιρούνται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα το καθένα και το τρίτο εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει το τελευταίο εξάμηνο εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι δόκιμοι αστυφύλακες διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική και αποσκοπεί στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, στη γενική εγκυκλοπαιδική μόρφωση και διαπαιδαγώγηση, στη γνώση της νομικής επιστήμης, στο χειρισμό των όπλων και χρήση αυτών και στη βελτίωση της φυσικής αγωγής και εκμάθηση τεχνικών αυτοπροστασίας.Οι δόκιμοι αστυφύλακες της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου υφίστανται βασική αστυνομική εκπαίδευση, όπως και οι δόκιμοι υπαστυνόμοι. Μετά την ολοκλήρωσή της δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο σε επίσημη τελετή και ακολουθεί η παρακολούθηση του τακτικού εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαίδευσης.

Οι δόκιμοι αστυφύλακες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εκπαιδεύονται επίσης σε θέματα Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής για την ορθή χρήση των όπλων. Η εκπαίδευση στη χρήση των όπλων γίνεται τόσο υπό συνθήκες πραγματικών καταστάσεων, όσο και υπό συνθήκες προσομοίωσης με ειδικά μηχανήματα.Η αποτυχία στο μάθημα της Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής συνιστά λόγο αποβολής του δοκίμου από τη Σχολή Αστυφυλάκων, όπως συμβαίνει σε πολλές Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων χωρών.

Για την ευρύτερη μόρφωση των δοκίμων προβλέπεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους και μουσεία, πολεμικές εγκαταστάσεις και άλλους χώρους επαγγελματικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος.Για την ψυχαγωγία τους οργανώνονται θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, συναυλίες, αθλητικοί αγώνες και διαλέξεις εντός ή εκτός της Σχολής. χορευτικές συγκεντρώσεις, χοροεσπερίδες.

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Η σχολή έχει ως στόχο μέσω της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης να προετοιμάσει τους νέους αστυφύλακες της Αστυνομίας παρέχοντάς τους τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση.

Που βρίσκεται η σχολή;

Αν και στο μηχανογραφικό δελτίο δεν αναφέρεται η πόλη όπου εδρεύει η σχολή αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι παραρτήματα της σχολής βρίσκονται από Διδυμότειχο μέχρι Σητεία. Πιο αναλυτικά Σχολές Αστυφυλάκων λειτουργούν στις παρακάτω περιοχές:

  • Γρεβενά

  • Ξάνθη

  • Κομοτηνή

  • Διδυμότειχο

  • Νάουσα

  • Καρδίτσα

  • Ρέθυμνο

  • Σητεία

  • Αθήνα (δεν λειτουργεί)

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Εκτός από τις εξετάσεις στα απαιτούμενα μαθήματα οι υποψήφιοι είναι αναγκαίο να περάσουν με επιτυχία μια σειρά από αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Τα όρια ύψους και βάρους ορίζονται κάθε φορά από εγκύκλιο. Τα τελευταία χρόνια είθισται να απαιτείται ως όριο ύψους το 1,70 για άνδρες και γυναίκες.

Πως μπορείτε να διεκδικήσει κάποιος μια θέση στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας:

Για να διεκδικήσει ένας τελειόφοιτος ή και απόφοιτος μια θέση στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων δεν αρκεί να δηλώσει τη σχολή στο μηχανογραφικό δελτίο αλλά είναι αναγκαίο να συμπληρώσει μια αίτηση που την προμηθεύεται είτε από τα αστυνομικά τμήματα ή και από το διαδίκτυο. Η αίτηση αυτή κατατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως φωτογραφίες, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας κ.α.

Εκπαίδευση

Η φοίτηση στη σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί 5 εξάμηνα. Τα μαθήματα που διδάσκονται ανήκουν στις επιστήμες, της νομικής, φιλολογίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας.

Κατανομή στα τμήματα ανα πόλη

Η κατανομή των εισαγομένων στα Παραρτήματα της Σχολής Αστυφυλάκων, που λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, με βάση τη σειρά προτίμησης για καθένα που δηλώνεται μετά την επιλογή αυτών στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε συνδυασμό με τη συνολική τους βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση με μέριμνα της ίδιας Διεύθυνσης.

Πρακτική Άσκηση

Κάθε καλοκαίρι και για τρεις μήνες οι δόκιμοι τοποθετούνται σε αστυνομικά τμήματα ανά την Ελλάδα και κάνουν πρακτική άσκηση δίπλα σε μόνιμους αστυνομικούς. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το διάστημα της πρακτικής άσκησης και πλέον καταλαμβάνει όλο το 2ο έτος.Πλέον μέσα στις σχολές των αστυφυλάκων υπάροχυν μόνο πρωτοετείς.

Βαθμολογική εξέλιξη

Οι δόκιμοι μετά από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους ονομάζονται αστυφύλακες και γίνονται μόνιμα στελέχη. Προάγονται στο βαθμό του αρχιφύλακα μετά από εξετάσεις ή αν έχουν πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Επίσης μετά από προαγωγικές εξετάσεις δύναται κάποιοι από τους αρχιφύλακες να προαχθούν στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου.Σε περίπτωση που ένας αστυφύλακας εισαχθεί στο ΤΕΜΑ (Τμήμα Μετεπαγγελματικής Εκπαίδευσης Αστυνομίας) έχει τη δυνατότητα να προαχθεί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.

Από τη Σχολή Αστυφυλάκων στη Σχολή Αξιωματικών

Όσοι αστυφύλακες το επιθυμούν μετά την αποφοίτησή τους μπορούν μέσα από Πανελλήνιες εξετάσεις και με χαμηλότερη βάση σε σύγκριση με τους υποψήφιους πολίτες να διεκδικήσουν το 20% των θέσεων της σχολής των Αξιωματικών.

Επίσης στη Σχολή Αξιωματικών εισάγονται καθ' υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Αστυφυλάκων, όπως καθορίζεται από τον οικείο κανονισμό, που εισάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2226 και αποφοιτούν κατά το αμέσως προηγούμενο της εισαγωγής εκπαιδευτικό έτος.

Φοιτητική Ζωή

Οι ενδιαφερόμενοι για τη Σχολή Αστυφυλάκων δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι πρόκειται για μια στρατιωτική σχολή και μάλλον πρέπει να ξεχάσουν τη φοιτητική ζωή καθώς οι δόκιμοι μένουν σε εγκαταστάσεις της σχολής και φυσικά δεν είναι κάθε μέρα έξω αλλά ισχύουν και εδώ οι περιορισμοί και των υπόλοιπων στρατιωτικών σχολών. Λαμβάνουν επίσης ένα οικονομικό βοήθημα από τη σχολή.

Άδειες - Διακοπές

Οι δόκιμοι δικαιούνται έξοδο από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι και την Κυριακή. Επίσης δίδονται άδειες εξόδου την Τετάρτη (από τις 3 μέχρι τις 11 το βράδυ για τους πρωτοετείς, για τους δευτεροετείς διανυκτέρευση κάθε δεύτερη Τετάρτη, ενώ οι τριτοετείς δικαιούνται διανυκτέρευση κάθε Τετάρτη). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δικαιούνται εξόδους εφόσον δεν έχουν κάποια υπηρεσία ή δεν έχουν τιμωρηθεί για κάποιο παράπτωμα μέσα στη σχολή ή είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις της εκπαίδευσής τους. Φυσικά υπάρχουν και οι εορταστικές άδειες και οι θερινές διακοπές.

Υποχρεωτική Παραμονή:

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο να υπηρετήσουν στις τάξεις της Αστυνομίας 8 χρόνια συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου της σχολής.

Οδηγός Σπουδών της Σχολής Αστυφυλάκων

Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων - Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διεύθυνση: 7o χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής - Ξάνθης, 69100 - Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 25310 - 57036, 25310 - 57031

FAX : 25310 - 57009, 25310 - 34371

E-mail: sa.policeacademy@hellenicpolice.gr

Website: www.hellenicpolice.gr