Προϋποθέσεις εισαγωγής

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ύψος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ύψος 1.70 και οι άνδρες και οι γυναίκες. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι το ύψος για τις γυναίκες στις στρατιωτικές σχολές ισχύει χαμηλότερο όριο ύψους για τις γυναίκες ( 1.60).

Βάρος

Αξίζει να αναφέρουμε ότι απαιτείται και συγκεκριμένο βάρος για να διεκδικήσει κάποιος ενδιαφερόμενος μια θέση στις σχολές της αστυνομίας. Όπως αναφέρεται λοιπόν στην προκήρυξη οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος (Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα) μεταξύ 19-27 ενώ οι γυναίκες μεταξύ 18-25. Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75Χ1,75) = 24,16

Ηλικία

Όσοι θα είναι υποψήφιοι για τις σχολές της αστυνομίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 26 έτος της ηλικίας (για τις στρατιωτικές σχολές είναι τα 21 έτη) ενώ είναι απαραίτητο να είναι υγιείς, να έχουν άρτια σωματική διάπλαση και να μην έχουν καταδικασθεί για παράνομη πράξη όπως η τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας κ.α.

Αθλητικές δοκιμασίες

Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσφέρουν επιπρόσθετα μόρια όπως συμβαίνει με τα ΤΕΦΑΑ. Η επιτυχία στα αγωνίσματα είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή του υποψηφίου στις σχολές της Αστυνομίας

Τα όρια είναι τα ακόλουθα:

Δρόμος 100μ.: 16΄΄

Δρόμος 1000μ.: 4΄,20΄΄

Άλμα σε ύψος με φόρα: 1,05μ.

Άλμα σε μήκος με φόρα: 3,60μ.

Ρίψη σφαίρας (7,275χλγ) με τα 2 χέρια. Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι: 4,50μ.

Να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, για τους δρόμους 1 προσπάθεια και για τα άλματα και τις ρίψεις 3 προσπάθειες. Ειδικά για το αγώνισμα της ρίψης σφαίρας, θα πρέπει σε σύνολο 3 προσπαθειών ανά χέρι, να πετύχουν συνολική επίδοση (με δεξί και αριστερό χέρι) τουλάχιστον 9,00μ. Ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους.

Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Επίσης είναι απαραίτητο να περάσουν με επιτυχία ψυχοτεχνικές δοκιμασίες που διενεργούνται μέσα από Γραπτά δοκίμια λεκτικής και νοημοσύνης.

Υγειονομικές εξετάσεις

Οι υγειονομικές εξετάσεις πραγματοποιούνται από επιτροπή που ορίζει η Αστυνομία. Οι μαθητές προτού παρουσιαστούν στην επιτροπή θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά από εξετάσεις σε στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παραλείψουν να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης και το παραπεμπτικό σημείωμα για να μεταβούν στα νοσοκομεία.

Στις σελίδες 25 έως και 28 της εγκυκλίου παρουσιάζονται όλες οι παθήσεις που μπορούν να αποκλείσουν έναν υποψήφιο.

Υποψήφιοι που έχουν δηλώσει και στρατιωτικές σχολές

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από Στρατιωτικές Σχολές, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. VI παραγρ. 4 της παρούσας, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο και να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση στα Κρατικά Νοσοκομεία, αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν επίσης ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητας το αργότερο τη μεθεπόμενη από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή αστυνομική Διεύθυνση που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα, στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (όχι στο Αστυνομικό Τμήμα).

Χρόνος κατάταξης

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών και Αστυφυλάκων σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υ.Π.Θ.Π.Α., θα αναμένουν εντός του έτους 2015 ατομική ειδοποίηση μέσω του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής τους, για τη διαδικασία εισαγωγής τους στις Σχολές. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι για τη Σχολή Αστυφυλάκων θα ενημερωθούν επιπρόσθετα και για τον τρόπο κατανομής τους στα Τμήματα της Σχολής