ΣΜΥ

Έδρα της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Η Σχολή έχει την έδρα της στα Τρίκαλα.

Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Η ΣΜΥ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο).

Διάρκεια Φοίτησης και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στο Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση

Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες -ούσες από τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Στρατεύματος για 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

Κατηγορίες – Ειδικότητες – Κατανομή

(1) Η είσοδος των υποψηφίων γίνεται στις κατηγορίες Όπλα και Σώματα.

(2) Εντός του 1ου εξαμήνου με επιλογικές διαδικασίες γίνεται η κατανομή των σπουδαστών -τριών, στις κατηγορίες Διοικητικοί και Τεχνικοί.

(3) Οι Τεχνικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση του 1ου έτους εκπαίδευσής των, κατανέμονται στα Όπλα και Σώματα και στη συνέχεια στις ειδικότητές τους. Με την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσης ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων για ένα χρόνο (περίπου), Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.

(4) Οι Διοικητικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσής τους, κατανέμονται στα Όπλα και Σώματα, ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων για ένα χρόνο (περίπου), Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.

Όπλα και Σώματα του Στρατού Ξηράς

(1) Τα Όπλα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:

(α) Πεζικό

(β) Τεθωρακισμένα

(γ) Πυροβολικό

(δ) Μηχανικό

(ε) Διαβιβάσεις

(στ) Αεροπορία Στρατού

(ζ) Φροντιστές των παραπάνω Όπλων

(2) Τα Σώματα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:

(α) Τεχνικό

(β) Εφοδιασμού – Μεταφορών

(γ) Υλικού Πολέμου

(δ)Έρευνας – Πληροφορικής

(ε) Υγειονομικό

(στ) Γεωγραφικό

(ζ) Στρατιωτικών Γραμματέων

(η) Ταχυδρομικό

(θ)Φροντιστές Τεχνικού Υγειονομικού

Γενικά Θέματα Παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ):

(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε:

(α) Ακαδημαϊκή. Με σκοπό την κοινωνική παιδεία – καλλιέργεια και την ομαλή ένταξη των σπουδαστών– τριών στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περιβάλλον.

(β) Στρατιωτική. Με σκοπό να καταστήσει τον -ην σπουδαστή – τρια άριστο – η μαχητή και διοικητή στρατιωτικών τμημάτων, ΄τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο.

(γ) Τεχνική. Με σκοπό την απόκτηση γνώσεων – εμπειριών ώστε να μπορούν οι σπουδαστές -τριες να κατανοούν και να συντηρούν τα μέσα και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός.

(2) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Έχουν έξοδο Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εάν το επιθυμούν έχουν το δικαίωμα να ενοικιάζουν διαμερίσματα στην πόλη των Τρικάλων. Άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τον οργανισμό της Σχολής.

(3) Όλα τα έξοδα φοιτήσεως και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον, λαμβάνουν ένα μικρό μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

(4) Οι δευτεροετείς σπουδαστές -τριες της Σχολής, όταν αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολή, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση στο δημόσιο. Εξαιρείται η αποχώρηση για λόγους υγείας ή για εισαγωγή σε άλλη Στρατιωτική Σχολή ή Παραγωγική Σχολή των Σωμάτων Ασφαλείας.

Βαθμός Αποφοιτήσεως από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

(1) Οι Σπουδαστές -τριες της Σχολής μετά από 2ετή επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία. Προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9 – 12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία – Επιλοχία – Αρχιλοχία. Μετά από 19 χρόνια υπηρεσίας ή 8 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή προάγονται σε Ανθυπολοχαγούς και εξελίσσονται ανάλογα. Καταληκτικός βαθμός είναι Συνταγματάρχης για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή Αντισυνταγματάρχης για τους μη κατόχους πτυχίου ΑΕΙ.

(2) Αντικείμενο εργασίας

(α)Οι Διοικητικοί Υπαξιωματικοί μπορούν να είναι εκπαιδευτές, επικεφαλής ή βοηθοί σε διάφορα γραφεία, επικεφαλής τμημάτων κ.λ.π. ανάλογα με τις ανάγκες της Μονάδας.

(β) Τεχνικοί Υπαξιωματικοί συντηρούν και επισκευάζουν το τεχνικό υλικό (άρματα, οχήματα, οπλισμός, μέσα επικοινωνιών κ.λ.π.) και παράλληλα είναι επικεφαλής διαφόρων τμημάτων.

(γ) Οι Φροντιστές διαχειρίζονται τα υλικά της Μονάδος τους, ως Γενικοί Διαχειριστές αυτής.

Περισσότερα σε μορφή pdf.

Οδηγός Σπουδών της Σχολής

Ο Οδηγός Σπουδών της Σχολής έχει σαν σκοπό την παροχή βασικών πληροφοριών σε θέματα που αφορούν τη διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων Σπουδαστών στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών καθώς και το αντικείμενο, περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής των Σπουδών σε αυτή.

Οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες υπάρχουν και σε άλλες σελίδες του ιστοχώρου μας, αλλά εδώ είναι ολοκληρωμένες και διαθέσιμες σαν ένα ενιαίο ενημερωτικό έντυπο, το οποίο μπορέσετε να το “κατεβάσετε” στον υπολογιστή και να το εκτυπώσετε.

Οδηγός Σπουδών (χαμηλή ανάλυση εικόνων/μικρό μέγεθος αρχείου)

Οδηγός Σπουδών (υψηλή ανάλυση εικόνων/μεγάλο μέγεθος αρχείου)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής www.smy.gr