ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ALERT

Τροποποίηση στις υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων 15/12/14

Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά τις υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων

ΕΔΩ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 17/2014, το υπ΄ αριθμό 11 Προεδρικό Διάταγμα Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά.

ΕΔΩ

[ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΕΦΕΤΟΣ 2015 ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.]

Είστε πιο ψηλοί απ’ όσο νομίζετε – 7 τρόποι για να κερδίσετε ύψος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 17/2014, το υπ΄ αριθμό 11 Προεδρικό Διάταγμα Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά. ΕΔΩ [ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΕΦΕΤΟΣ 2014 ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.]

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ALERT KAI ΑΛΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τροποποίηση της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Εισαγωγικών Εξετάσεων των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015 (ΕΔΥΕΘΑ 17/2014)

Σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄), που δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ την 5η Μαΐου 2014, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης της Προκήρυξης του Διαγωνισμού (ΕΔΥΕΘΑ 17/2014), για τις υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ έτους 2014 θα ισχύσει το ΠΔ 133/2002 (ΦΕΚ 109 Α΄) και όχι το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄).

Το ΙΣΧΥΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΠΔ 133/2002 (ΦΕΚ 109 Α΄) ΕΔΩ

Κατόπιν των παραπάνω με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, θα γίνονται δεκτά από τις Σχολές 1ης Προτίμησης - ΔΑΕ/Β1 σε περίπτωση αποστολής τους μέχρι και την 14η Μαΐου 2014 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας δημοσίας ή ιδιωτικής).

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!

Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά τις υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων και δεν επηρεάζει τα δικαιολογητικά που ήδη έχουν αποσταλεί ή θα αποσταλούν από τους υποψήφιους/ες στις Σχολές 1ης Προτίμησης - ΔΑΕ/Β1 και που αναγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ».

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ 9/5/14

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Η μεγιστοποίηση του ύψους σε έναν ενήλικα, με διαμορφωμένο κορμί, είναι εφικτή, αρκεί να ξέρει τον τρόπο. Δεν θα γίνει γίγαντας, αλλά μπορεί να κερδίσει λίγους πόντους, με τις κατάλληλες ασκήσεις, που βασίζονται στις διατάσεις των μυών και στο τέντωμα της σπονδυλικής στήλης.

Το ίδιο ισχύει και για όσους θέλουν να διατηρήσουν το ύψος τους, όσο αρχίζουν και βαραίνουν τα χρόνια. Συμπερασματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν ότι είναι ψηλότεροι από όσο φαίνονται ή μετρούνται.

Δείτε κάποιες ασκήσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση του ύψους:

1- Κολύμβηση: Ένα τακτικό πρόγραμμα κολύμβησης, σε χαλαρό ρυθμό, αλλά για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα, τεντώνει τους μύες των άκρων αλλά και τη σπονδυλική στήλη και βοηθάει στη σταθερότητα της μέσης.

2- Μονόζυγο: Η συστηματική άσκηση σε μονόζυγο με τις επαναλαμβανόμενες έλξεις, βοηθάει το σώμα να κρατήσει το ύψος του.

3- Δίπλωση: Η άσκηση αυτή, είτε από όρθια θέση, είτε στο έδαφος, τεντώνει τη σπονδυλική στήλη και τους μύες των ποδιών. Η εκτέλεσή της είναι απλή. Αγγίξτε με τα δάχτυλα των χεριών εκείνα των ποδιών. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι τεντωμένα τα πόδια. Δεν είναι εύκολο. Θέλει επιμονή και χρόνο.

4- Το τέντωμα της κόμπρας: Η άσκηση αυτή προϋποθέτει ευθυγράμμιση του σώματος με το έδαφος (μπρούμυτα). Στη συνέχεια κρατώντας τα πόδια σταθερά, σηκώνουμε τον κορμό, με στόχο να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ορθή γωνία σε σχέση με τα πόδια. Είναι επίπονη άσκηση.

5- Γέφυρα: Είναι το λεγόμενο τόξο. Τεντώνει τους μύες των άκρων και του κορμού.

6- Σχοινάκι: Βοηθάει πολύ την ελαστικότητα των μυών στα πόδια.

7- Άλματα: Από τη θέση τους βαθέως καθίσματος, πηδάμε ψηλά (επιτόπιο άλμα) με το σώμα όσο πιο ευθυγραμμισμένο γίνεται. Τεντώνουν τα πόδια και η σπονδυλική στήλη.

Οι ασκήσεις είναι απλές και πιθανότατα τις έχουν κάνει όλοι σε κάποια φάση της ζωής τους. Απαιτείται όμως επανάληψη με πρόγραμμα και επιμονή για να έρθει το σώματα στην καλύτερή του κατάσταση και από πλευράς ύψους.

1. Οι υποψήφιοι -ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις κάτωθι εργαστηριακές εξετάσεις:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

2. Η προσκόμιση των εργαστηριακών εξετάσεων θα γίνεται από τους/τις ίδιους -ες τους/τις υποψηφίους -ες, την πρώτη ημέρα προσέλευσής τους για τις ΠΚΕ, στη Σχολή πρώτης προτίμησης ή τη δΑε. Οι εξετάσεις θα παραδίδονται εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου) από τον/την υποψήφιο -α στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που είναι αρμόδιο για τη σχολή πρώτης προτίμησης. Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει εντός διμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασής τους για τις ΠΚΕ και να είναι νόμιμα επικυρωμένες (φωτογραφία υποψηφίου - ημερομηνία - σφραγίδα ιατρού). (ΠΡΟΣΟΧΗ Μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα παρουσίασης, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ). Οι λοιπές κλινικές εξετάσεις και οι μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων θα γίνονται στο αρμόδιο ανά σχολή στρατιωτικό νοσοκομείο.

3. Οι υποψήφιοι -ες για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ/ΙΠΤ) και τη Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ), θα υπόκεινται σε επιπλέον εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος θα διενεργείται στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) με μέριμνα της ΔΑΕ (όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4 του παρόντος παραρτήματος).

4. Περιπτώσεις όπου υποψήφιοι -ες αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να προσκομίσουν τις απαιτούμενες εξετάσεις (άποροι - ανασφάλιστοι), τότε μαζί με την Αίτηση Υποψηφίου θα υποβάλουν στη σχολή πρώτης προτίμησης και αντίστοιχη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση που να πιστοποιεί τους παραπάνω λόγους, προκειμένου να προγραμματίζονται από τη ΔΑΕ - Σχολή πρώτης προτίμησης για υγειονομικές εξετάσεις στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

5. Μετά την κατάταξή τους στην αντίστοιχη σχολή, οι επιτυχόντες -ούσες, θα υποβάλλονται σε όλες τις εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (μόνο για τις επιτυχούσες) και ειδικές εξετάσεις αναλόγως της σχολής επιτυχίας όταν απαιτούνται με ευθύνη και διαταγή του αντιστοίχου Κλάδου.

6. Οι επιτυχόντες -ούσες στα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωσή τους, στην οποία θα δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι επώνυμα και θα διασφαλίζονται απόλυτα ως προσωπικά δεδομένα. Η διαπίστωση θετικού δείγματος θα έχει σαν συνέπεια την απομάκρυνσή τους.

7. Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και παραρτήματα ΠΔ 133/20θ2 (ως ενδεικτικός Πίνακας Προσθήκης «1»), όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 , παράγραφος 4 του ΠΔ 133/2002 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1 ζ, του ΝΔ 1327/1973.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο Ενδεικτικός Πίνακας των Κυριότερων Νοσημάτων & Σωματικών Ατελειών που Αποκλείουν άμεσα τους Υποψηφίους των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ >>>