ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η ψυχομετρική δοκιμασία συμπεριλαμβάνει γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, διενεργούμενες από κατάλληλη επιτροπή Αξιωματικών, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Διαρκεί δύο (2) ημέρες και περιλαμβάνει γραπτά και προφορικά TESTS για τη διαπίστωση της προσωπικής υγείας καθώς και ορισμένων ψυχικών ικανοτήτων απαραιτήτων για τους Στρατιωτικούς.

Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει:

α. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.

β. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.

γ. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

Ακολουθούν Παραδείγματα των ΤΕΣΤ >>>