Ψυχομετρικά - Ψυχολογικά τεστ 3

Το τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ένας απλός τρόπος για να διαπισώσετε αν έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Το ερωτηματολόγιο συναισθηματικής νοημοσύνης αποτελείται από 20 ερωτήσεις - προτάσεις.