Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων

Στόχος : Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ. χρόνος 2'

5 tips για σωστή τεχνική κολύμβησης (καλύτερο αποτέλεσμα-μεγαλύτερη αντοχή):

1) Χρησιμοποιήστε όλο σας το σώμα : για να γίνεται σωστή προώθηση μέσα στο νερό πρέπει να δουλεύουν εξίσου χέρια, πόδια και όλος ο κορμός.

2) Βρείτε το ρυθμό στην αναπνοή σας: πρέπει να κρατάτε σταθερό ρυθμό αναπνοής. Εκπνεύστε μέσα στο νερό και πάρε βαθιά εισπνοή εκτός νερού.

3) Ξαπλώστε στο νερό : κρατήστε το κεφάλι σας χαμηλά και τα πόδια ψηλά ώστε το σώμα να είναι εντελώς οριζόντιο πάνω στο νερό με αποτέλεσμα να μειωθούν οι τριβές από τα βυθισμένα μέλη του σώματος ώστε να μην εμποδίζεται η προώθηση.

4) Νιώστε ότι τραβάτε το νερό με την παλάμη σας και το σώμα μετατοπίζεται μπροστά: Η παλάμη πρέπει να είναι κάθετη προς την επιφάνεια του νερού και να βλέπει το κάτω μέρος του σώματος ώστε το νερό να ωθείται προς τα πίσω.

5) Μάθετε να μη σπαταλάτε τις δυνάμεις σας : είναι σημαντικό να υπάρχει η περίοδος της χαλάρωσης και της έντασης. Η πρώτη γίνεται τη στιγμή της επαναφοράς των χεριών και η δεύτερη τη στιγμή του τραβήγματος αυτών μέσα στο νερό.