ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Για υπάρξει δικαίωμα εισαγωγής σε στρατιωτικές σχολές, πρέπει απαραίτητα να έχει συμπληρωθεί η σχετική αίτηση για εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν στο σχολείο δήλωση επιθυμίας για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, όπου και δηλώνουν με αύξουσα σειρά προτεραιότητας τις σχολές που τους ενδιαφέρουν. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη στρατιωτική σχολή που δηλώνεται πρώτη, καθώς σε αυτήν τη σχολή θα προσέλθει ο υποψήφιος για τις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατό να χρειαστούν συμπληρωματικές εξετάσεις για τη δεύτερη ή τρίτη επιλογή τους (π.χ. κολύμβηση). Η σειρά με την οποία δηλώνονται οι σχολές στη δήλωση δεν είναι δεσμευτική για το μηχανογραφικό δελτίο, όπου μπορούν να δηλωθούν με διαφορετική σειρά, ή ακόμη και να μην δηλωθούν ορισμένες σχολές για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον.

  • Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις (βάσει εκδιδομένου πρακτικού), στις αθλητικές εγκαταστάσεις της σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσδίδουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους, αλλά είναι υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί στη σχολή.

Τα όρια διαφέρουν και δεν είναι ίδια για όλες τις σχολές, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Η Αθλητική προετοιμασία υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Αστυνομίας

Για τα αγωνίσματα απαιτείται χρονικό διάστημα κατάλληλης προετοιμασίας, όπως συμβαίνει αντίστοιχα και με τα μαθήματα κατεύθυνσης και δεν πρέπει να τα απαξιώσουμε.

Υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος να προετοιμαστεί κατάλληλα ο υποψήφιος, καθώς αργότερα θα υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση χρόνου λόγω σχολικών και φροντιστηριακών υποχρεώσεων. Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα χαθούν προπονήσεις εξαιτίας: σχολικών και φροντιστηριακών υποχρεώσεων, ασθένειας, αδιαθεσίας, γιορτών και αργιών, κακών καιρικών συνθηκών, πενθήμερης εκδρομής καθώς και των Πανελλαδικών εξετάσεων που διαρκούν σχεδόν ένα μήνα. Απαιτείται όμως στο τέλος της περιόδου ο υποψήφιος να έχει φτάσει ήδη στην κορύφωση της απόδοσής του.

Ο αριθμός των προπονήσεων καθορίζεται ανάλογα με τις ικανότητες του κάθε υποψηφίου. Οι απροπόνητοι φυσικό είναι να χρειαστούν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούν κατάλληλα σε σχέση με κάποιον που είναι ήδη αθλητής. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι, ακόμα και αν είναι ήδη ερασιτέχνης αθλητής π.χ. στο μπάσκετ αυτό δεν σημαίνει πως μπορεί να αντεπεξέλθει και στο Άλμα σε μήκος ή στα 1.000μ, γιατί κάθε αγώνισμα απαιτεί τη δική του εξειδίκευση.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιον -α υποψήφιο -α, προκύψει πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης και μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό, μόνο πριν τη διεξαγωγή κάποιου αθλήματος, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης σε νέα ημερομηνία. Υποψήφιος -α που αγωνίστηκε σε κάποιο άθλημα, μπορεί να επανεξεταστεί μόνο σε περίπτωση τραυματισμού του, ο οποίος επιτόπου θα βεβαιωθεί από τον ιατρό. Σε κάθε περίπτωση, η επανεξέταση θα λάβει χώρα σε ημερομηνία εντός του χρονοδιαγράμματος των ΠΚΕ και στο σύνολο των αθλητικών δοκιμασιών.

<<<<< BOΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ >>>>>