Priser

Leie av Strandenga
Prislista er under vurdering. Ta derfor kontakt med oss, og
be om et tilbud ut ifra det behovet du har.
Ta kontakt med oss på forespørsels og bestillingsskjemaet eller via: strandenga@gmail.com

I forhold til alle priser på "hele stedet" tilkommer:
Det koster 300,- pr. hus i vask. Det er ikke mulig å vaske seg ut selv.

Leie av deler:
Grillbua pr. dag (plass til inntil 20)          500,-
Dusjer og toaletter (uten leie av hus/lokaler): Etter avtale ut
ifra behov.

I perioden 1. september til 1. mai tilkommer fyringskostnader.

Leietakers ansvar:
  • Opprydding inne og ute
  • Grovrengjøring av lokalene. Eksempelvis: Tørke av bord, soping av gulv, støvsuging av senger, o.l.
Leietaker har ikke ansvar for vask. Dette gjøres av innleide vaskere.

Det er mulig å velge forskjellige løsninger. Ta kontakt med oss på forespørsels og bestillingsskjemaet eller via: strandenga@gmail.com 

Comments