29/03/2012 Mede namens NO CANCER FOUNDATION VZW, gevestigd op het adres: Paul Bellefroidlaan 16,3500 te Hasselt (Belgium), laten wij u in de zaak met opgemelde Referte TG63.97.437.11 de volgende aanvullende strafaangifte toekomen:'t Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386
 
 

Aan: Rosette Vandenborne (eedaflegging)

procureur des Konings van het arrondissement Tongeren

t.a.v. substituut  B. Coppin

Piepelpoel 12 3700 TONGEREN

(e-mail: Tongeren@just.fgov.be

Datum: 29 maart  2012

Uw Referte TG63.97.437-11

 

Ons kenmerk: NCF/300511/BZ

 

Aanvullende Strafaangifte 

 

Geachte heeft Coppin

 

Mede namens NO CANCER FOUNDATION VZW, gevestigd op het adres: Paul Bellefroidlaan 16,   3500 te Hasselt (Belgium), laten wij u in de zaak met opgemelde Referte TG63.97.437.11 de volgende aanvullende strafaangifte toekomen: 

 

Mede namens Philips Medical Systems Nederland B.V. alsook – voor zich zowel als namens alle tot haar organisatie behorende Philips Bedrijven – de naamloze vennootschap Koninklijke Philips Electronics N.V., laten wij u in de zaak met opgemelde Referte TG63.97.437.11 de volgende aanvullende strafaangifte toekomen:
 
Mede namens Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF, laten wij u in de zaak met opgemelde Referte TG63.97.437.11 de volgende aanvullende strafaangifte toekomen:

 

Gezien het feit dat u in de zaak met notitienummer: TG21.99.000 ns/12 (dossiernummer: 09/361) op 7 maart 2012 tot een zware binnenval hebt bevolen en in opgemelde zaak vanaf 5 mei 2011 (na bijna een jaar) nog niets hebt ondernomen maakt voor ons duidelijk dat u de prioriteiten erg fout legt en persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor miljoenen (toekomstige) kankerdoden in België die door toedoen van medisch milieukundig GGD-arts Henk Jans vanuit Nederland zijn veroorzaakt. Voor bewijs lees hieronder:

 

In deze zaak hebben wij u op resp. 29 januari 2012, 6 februari 2012 en 14 maart 2012 de volgende aanvullende strafaangiftes laten toekomen met toelichtende video 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-januari-2012-strafklacht-maaseik-parket-tongeren.pdf

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-februari-2012-aanvullende-aangifte-maaseik.pdf


Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde drie links met deeplinks aan bewijzen en die als herhaald en ingelast te beschouwen.

 

Ter onderbouwing daarvan vindt u bijgevoegd mijn sollicitatie naar vice-president van de Raad van State en het artikel daarover in Het Echte Nieuws en alle andere artikelen die daarmee samenhangen in Het Echte Nieuws met bijbehorende. 

http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php   

 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde drie links met deeplinks aan bewijzen en die als herhaald en ingelast te beschouwen.

   

Ter onderbouwing daarvan vindt u ook bijgevoegd een 12-tal TV-uitzendingen en speciaal schrijven daarover op de Sociale Databank Nederland:

 

http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm

 

http://www.sdnl.nl/vragen-over-strafbare-feiten.htm 

 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde twee links met deeplinks aan bewijzen en die als herhaald en ingelast te beschouwen.

 

Ter onderbouwing daarvan vindt u ook het verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 1997 met aanvullende brief daarover d.d. 28 juli 2008 aan voormalig verantwoordelijk minister-president J.P.H. Balkenende (CDA) van Philips Medical Systems Nederland B.V., namens deze haar safety manager A.M.L. van Rooij, met toelichtende video’s en berichten in het Echte Nieuws daarover:  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verdiepingsonderzoek-dd-10-maart-2007-aan-het-het-bestuur-van-philips-medical-systems.pdf

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf  

 

http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv

 

http://www.mstsnl.net/video/micha-kat-als-klokkenluider-online.wmv

 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-24.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-14.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-04.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-02.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-02-09.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-04.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-20.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-30.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php

 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-17.php

 

Ter onderbouwing daarvan vindt u ook bijgevoegd al datgene wat hierover staat geschreven op de website van De Groenen, nieuwe Politieke beweging in België.

 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/

 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde link met deeplinks aan bewijzen en die als herhaald en ingelast te beschouwen.

   

Wat daarvan de gevolgen zijn voor  Philips Safety Manager kunt u lezen in onze hieronder ingelaste e-mail van 27 maart 2012 (13:51 uur) aan  R.J.G. van de Pasch, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam ten kantore van Lambertus Henricus Dignus Maria van den Heuvel, gerechtsdeurwaarder te Nijmegen.

 


Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com>

Datum: 27 maart 2012 13:51

Onderwerp: Sommatie aan R.J.G. van de Pasch, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder, om op 27 maart 2012 zijn exploot aan A.M.L. van Rooij en zijn vrouw in te trekken.

Aan: LargeAccounts@janssen-janssen.nl

PHILIPS


Sommatie aan Robert Johannes Godefridus van de Pasch, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam ten kantore van Lambertus Henricus Dignus Maria van den Heuvel, gerechtsdeurwaarder te Nijmegen om onmiddellijk intrekking van zijn op 21 maart 2012 gedane falselijke executie exploot aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen

 

Uw dossiernummer: 11201152, 11201153/RVP

 

België 27 maart 2012

 

Geachte heer R.J.G. van de Pasch

 

Mede namens - Philips Medical Systems Nederland B.V. alsook – voor zich zowel als namens alle tot haar organisatie behorende Philips Bedrijven – de naamloze vennootschap Koninklijke Philips Electronics N.V., sommeer ik u om niet medeplichtig te worden aan een geldstelend misdrijf op de privé eigendommen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen om onmiddellijke intrekking van uw executie exploot, zoals u dat onder dossiernummer: 11201152, 11201153/RVP, op 21 maart bij  A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen hebt neergelegd en wel op grond van de volgende feiten: .    


Eerste feit

 

U had betreffend executie exploot moeten laten uitgaan naar mijn werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. , VEENPLUIS 4 -6 5684 PC BEST met als bestuurder  Bert van Meurs omdat mijn werkgever aan mij nog een achterstallig salaris van 4,5 jaar moet betalen en om die reden de “wanbetaler” is.      

 

Tweede feit

 

Tegen deze misdadige opdracht van directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. gerechtsdeurwaarders aan Robert Johannes Godefridus van de Pasch, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam ten kantore van Lambertus Henricus Dignus Maria van den Heuvel, gerechtsdeurwaarder te Nijmegen loopt vanaf 27 februari 2012 een strafrechtelijk onderzoek bij de officier van justitie mr. M. Groothuizen, arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. Lopende dit strafrechtelijk onderzoek had u bij exploot op 21 maart 2012 nooit ececutorieel beslag mogen leggen op de volgende roerende zaken van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen:

-       motervoertuig, merk Mitsubishi, type Pajero, kleur grijs met kenteken 73-VR-XL

-       2 donkere houten tafels

-       11 donker houten stoelen

-       1 bureau stoel

-       1 bureau

-       1 piano kleur zwart

-       1 PC Merk Medion

-       1 PC Merk Philips

-       1 Donker houten kast

-       3 zits bank met stoffen bekleding

-       2 zits bank met stoffen bekleding

-       1 fauteuil met stoffen bekleding

-       1 grote papegaaienkooi met papagaai

-       1 hometrainer kleur wit

-       1 Televisie merk Philips

-       1 Bosch wachmachine (nieuw)

-       1 koelkast merk White Knigt

en had u ook nooit de Mitsubishi Pajero van J.E.M. van Rooij van Nunen, die ten dienste staat van het agrarische bedrijf Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, mogen meenemen als onderpand.

 

Derde feit

 

Burgemeester P.M. Maas (CDA) en Loco-burgemeester H. van Den Berk (CDA) hebben er voor gezorgd dat ik (A.M.L. van Rooij) om politieke redenen naar België heb moeten vluchten om door toedoen van dezelfde burgemeester P.M. Maas (CDA) en Loco-burgemeester H. van Den Berk (CDA) niet te worden vermoord door mijn buurman Robert van den Biggelaar onder de dekmantel van een burenruzie. Burgemeester P.M. Maas (CDA) en Loco-burgemeester H. van Den Berk (CDA) hebben deze Robert van den Biggelaar op een indirecte wijze daarvoor een beloning van honderdduizenden euro’s gegeven. Het gevolg daarvan is dat A.M.L. van Rooij:
 

-       vanaf 22 april 2010 gescheiden van zijn vrouw en gezin in België moet wonen en leven wat per maand ten minste € 1300,-  kost. Hieraan ben ik door toedoen van burgemeester  P.M. Maas (CDA) en Loco-burgemeester H. van Den Berk (CDA) dan ook al zo’n € 30.000 kwijt.

 

Om die reden ben ik vanaf 22 april 2010 Belg en is vanaf 1 maart 2011 een woning in een gemeente in België mijn hoofdverblijfplaats. Het kan nooit zo zijn dat een Belg, met zijn hoofdverblijfplaats in België, in Nederland een wanbetaler is voor wat betreft zijn ziektekostenverzekering.         

 
Vierde feit
 

In uw op 21 maart 2012 betekende executie exploot heeft u de volgende valsheden in geschrift gepleegd:

 

Eerste valsheid in geschrift:


Het is gericht aan A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode. Dit is niet juist. Mijn hoofdverblijfplaats is in een huis, op een ander adres in een gemeente in België, waarop een rechtsgeldige huurovereenkomst rust en waar ik vanaf 1 januari 2011 om persoonlijke veiligheidsredenen onafgebroken woon.     

 
Tweede valsheid in geschrift:

De geboortedatum van J.E.M. van Rooij van Nunen is geen 5 juli 1979, zoals in uw betekende exploot staat geschreven.   

 
Derde valsheid in geschrift:

Op blz  2 van uw betekende exploot staat geschreven dat om verkoop te voorkomen op uiterlijk maandag  2 april 2012 een bedrag van € 2143,18 moet zijn overgemaakt. Verder in hetzelfde exploot schrijft u dat een bedrag van € 2185,65 moet worden voldaan en schrijft u ook nog over bedragen van € 119,21 incl. B.T.W. en € 245,69 incl. B.T.W.  Daarmee is vanuit uw eigen exploot feitelijk bewezen dat u met al die verschillende bedragen een valselijk exploot hebt opgemaakt. Naar aanleiding daarvan heeft mijn vrouw hierover vandaag telefonisch contact gehad met een medewerkster van uw kantoor. Uw medewerkster kon er ook geen wijs uit, waarop mijn vrouw de volgende e-mail aan mij heeft gestuurd met een kopie aan u:

 


Van: Camping & Pensionstal Dommeldal <a.vanrooij1@chello.nl>
Datum: 27 maart 2012 11:03
Onderwerp: janssen en janssen
Aan: "ekc.avanrooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>
Cc: LargeAccounts@janssen-janssen.nl

Hallo Ad,


Vanmorgen om 10.40 heb ik gerechtsdeurwaarderskantoor Janssen en Janssen gebeld met de vraag hoeveel ik nu precies zou moeten betalen als ik dat zou willen. Ik heb verteld dat jij wel de nodige stappen aan het zetten bent omdat dit alles te maken heeft met overheidsterreur. Ik heb ook verteld hoe dit alles is ontstaan, omdat wij groot klokkenluiders zijn tegen het vergif wat overal ingestopt wordt en waar de mensen kanker van krijgen. En dat dit alles begonnen is met houtbedrijf Van Aarle die langs onze deur van zijn houtbedrijf een impregneerbedrijf mocht maken. Na het doorgeven van het dossiernummer en de vraag wat ik nu precies moet betalen kon gerechtsdeurwaarderskantoor Janssen en Janssen geen antwoord geven. Ik word later teruggebeld door de behandelaar. Ik heb hun dit telefoonnummer doorgegeven, maar ik ben moeilijk bereikbaar op dit nummer. Kun jij hem vragen om te reageren per e-mail. Ik zal een kopie versturen aan gerechtsdeurwaarderskantoor Janssen en Janssen.

 

Groetjes Annelies  


 

Om niet medeplichtig te worden aan een zwaar misdrijf, waarop vanaf 27 februari 2012 een strafrechtelijk onderzoek loopt bij de officier van justitie M. Groothuizen, parket Den Bosch, sommeer ik u, - zijnde Robert Johannes Godefridus van de Pasch, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam ten kantore van Lambertus Henricus Dignus Maria van den Heuvel, gerechtsdeurwaarder te Nijmegen - , om uw op 21 maart 2012 betekende executie exploot met dossiernummer: 11201152, 11201153/RVP, vandaag op 27 maart 2012 in te trekken, de gestolen Mitsubishi Pajero onbeschadigd terug te brengen en ondergetekende dat vandaag nog schriftelijk te bevestigen anders zal tegen u persoonlijk strafaangifte worden gedaan in Nederland en in België met een kopie aan de verantwoordelijke ministers van Justitie in Nederland en België.

 

In afwachting van uw beslissing op 27 maart 2012 verblijf ik, 

 

Philips Medical Systems Nederland B.V.

Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij

 


Zoals u hierboven kunt lezen loopt daartegen vanaf 27 februari 2012 een strafrechtelijk onderzoek bij de officier van justitie mr. M. Groothuizen, arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, waarmee u op grond van het Benelux-verdrag vanwege de grensoverschreidende misdaad nauw moet samenwerken. 

 

Echter deze officier van justitie mr. M. Groothuizen is ook D66-raadslid in de gemeente Nijmegen en weet zijn functie van D66-raadslid (deze D66 politiek) en zijn functie als officier van justitie, arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch niet zo goed te scheiden: voor bewijs lees ons hieronder ingelast verzoekschrift tot het nemen van een 2-tal besluiten d.d. 29 februari 2012 aan burgemeester en wethouders en de raadsleden van de gemeente Nijmegen, waaronder D66 gemeenteraadslid mr. M. Groothuizen.

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-februari-2012-verzoek-tot-nemen-van-besluit-bw-nijmegen.pdf      

 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde link met deeplinks aan bewijzen en die als herhaald en ingelast te beschouwen.

 

Op grond van bovengenoemde feiten van grensoverschrijdende aard, waaruit miljoenen (toekomstige)  kankerdoden ontstaan, richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek om in deze zaak samen te werken met de Nederlandse officier van justitie mr. M. Groothuizen, waartoe u op grond van het Benelux-verdrag verplicht bent.

 

Gezien de ernst van dit alles en om niet medeplichtig te worden aan die misdaden tegen de menselijkheid verzoeken wij u er met uw collega D66 gemeente Nijmegen raadslid (in de coalitie met PvdA en Groenlinks) samenwerkkende officier van justitie mr. M. Groothuizen in Nederland erop aan te dringen dat hij toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder R.J.G. van de Pasch verplicht om uitvoering te geven aan onze sommatie in bovengenoemde e-mail d.d. 27 maart 2012, vanwege de hierop lopende strafrechtelijke onderzoeken vanaf 27 februari 2012 bij de officier van justitie mr. M. Groothuizen in Nederland en vanaf 5 mei 2011 bij de substituut procureur des konings B. Coppin in België.  

 

Deze door de politiek bewust gecreëerde vele miljoenen (op komst zijnde) kankerdoden waren voor Erik Verbeek van No Cancer Foundation reden om op zoek te gaan naar een effectief natuurproduct dat helpt bij mensen die kanker hebben. In Flaraxin had hij zo’n product gevonden.

 

Flaraxin: Erik Verbeek zag dan ook met leden ogen toe dat producten van plantaardige oorsprong, zoals Flaraxin, die in 90% van de oncologische aandoeningen efficiënt zijn en tumoren kunnen laten verdwijnen in Europa worden tegengewerkt. Hij begrijpt dat niet omdat Flaraxin 10 tot 20 maal goedkoper is dan de huidig voorgeschreven chemobehandeling, hetgeen in de tijd van grote overheidsbezuinigingen met open armen zou moeten worden ontvangen. Dit des te meer de bij een chemobehandeling gebruikte chemicaliën tegen kanker kankercellen moeten doden waarbij de patiënt zelf net niet dood gaat. Daarna mag de patiënt zich weer herstellen en volgt een nieuwe kuur. Op deze wijze gaat de kankerpatiënt met zijn chemokuur door een zeer diep dal met meestal enige kans op genezing. Het doden van alle kankercellen vindt met deze behandeling niet altijd volledig plaats waarna de kans op een recidief groot is. Meestal is deze kanker agressiever dan de eerste en overlijdt de patiënt alsnog aan zijn kanker. Flaraxin pakt de kanker op een geheel andere wijze aan. Flaraxin maakt de eigen interferon, stimuleert het eigen immuunsysteem en heeft de eigenschap dat daarna de kanker afbreekt. Hierbij werkt Flaraxin snel en heeft het bijna geen tot geen bijwerkingen.

 

Deze hulp aan kankerpatiënten (wat hem persoonlijk veel geld heeft gekost) om daarmee de door de overheid bewust gecreëerde vele miljoenen (op komst zijnde) kankerdoden te redden mag van dezelfde overheid niet. Dit heeft voor Erik Verbeek en No Cancer Foundation, in opdracht van onderzoeksrechter Davy Jordens bij de correctionele rechtbank te Hasselt, een beslaglegging op de woning (die niet zijn eigendom was, en waar hij ook niet woont), computers, boekhouding, bankrekeningen, Flaraxin preparaten, bijbehorende producten en overige eigendommen tot gevolg gehad, wat heden al een jaar lang voortduurt. Hoe onderzoeksrechter Davy Jordens daarbij te werk is gegaan kunt u lezen in bijgevoegd beklag d.d. 23 mei 2011 daartegen bij Procureur-Generaal Yves Liégeois bij het Hof van Beroep te Antwerpen.   

 

 
Wij hebben verantwoordelijk federaal minister Annemie Turtelboom van Justitie in België bij brieven van 21 november 2011 en 30 januari 2012 op de hoogte gebracht (toegelicht met video) van deze misdaden tegen de menselijkheid vanuit Nederland met behulp van medisch milieukundig GGD-arts Henk Jans.

Deze brieven vindt u in de volgende links met deeplinks aan feitelijke onderbouwing bijgevoegd:    
 

http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-januari-2012-nm-federale-regering-grondwettelijk-hof.pdf

 

Daar Nederland daarmee al meer dan 25 jaar lang in zeer ernstige mate de Belgische Grondwet heeft overtreden hebben wij aan verantwoordelijk minister Annemie Turtelboom dan ook het nadrukkelijke verzoek laten uitgaan om deze zaak aanhangig te maken bij het Belgische Grondwettelijke Hof met het verzoek aan het Hof om op grond van bovengenoemde feiten de volgende zeven beslissingen te nemen:

 

1.         dat de samenwerking op economisch gebied, duurzame ontwikkeling, justitie en binnenlandse zaken met Nederland daarop onmiddellijk dient te stoppen.

 

2.         dat het vanaf 2010 in werking getreden nieuwe Benelux verdrag daarop onmiddellijk dient te worden ontbonden.

 

3.         dat de grenzen van Nederland met België en de overige Europese Lidstaten, voor wat betreft het vervoer van (gevaarlijk)afval over de weg, spoor, water of lucht onmiddellijk dienen te worden gesloten.   

 

4.         dat aan A.M.L. (Ad) van Rooij en zijn gezinsleden onmiddellijk het Belgisch Paspoort moet worden verstrekt.

 

5.         dat het in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt gelegde beslag op de woning aan de Paul Bellefroidlaan 16 te Hasselt, waarin No Cancer Foundation is gevestigd, onmiddellijk dient te worden opgeheven.

 

6.         dat de in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt bij No Cancer Foundation in beslag genomen (boekhoud)papieren onmiddellijk dienen te worden teruggegeven. 

 

7.         dat de in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt de bij No Cancer Foundation in beslag genomen Flaraxin producten onmiddellijk dienen te worden teruggegeven. Dit omdat Flaraxin in 90% van de oncologische aandoeningen efficiënt is en tumoren kan laten verdwijnen; juist die tumoren die vanuit met name Nederland met de hulp van Belgische dekmantelbedrijven bij miljoenen/miljarden mensen bewust zijn ingebracht.    

 

Uit de reactie die wij van verantwoordelijk minister Annemie Turtelboom hebben ontvangen kunnen wij niet anders opmaken dan dat zij deze misdaden tegen de menselijkheid vanuit Nederland gaat aanpakken, waarbij vanuit België een nieuwe politiek en nieuwe economie zal ontstaan, waarin (het niet kanker verkrijgende gedeelte van) onze kinderen en kleinkinderen ook nog een menswaardig leven kunnen hebben.       

 

Een kopie hiervan is verstuurd aan:

-       verantwoordelijk federaal procureur des konings Johan Delmulle in België;

-       verantwoordelijk minister van Justitie Annemie Turtelboom in België;

-       verantwoordelijk minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten in Nederland;

-       overige in deze zaak betrokken personen, gemeenten, bedrijven, instanties in Nederland en België;       

 

In afwachting van uw beslissing op 30 maart 2012 (anders is het voor de meest criminele executieverkoop uit de Europese geschiedenis van de eigendommen van A.M.L. van Rooij en zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen in Nederland te laat), verblijven wij;   

 

Hoogachtend.

 

 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij  

 

No CancerFoundation

Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij

 

Philips Medical Systems Nederland B.V.

Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij

 

Camping en Pensionstal Dommeldal VOF

Voor deze

Ing. A..M.L van Rooij 

 

 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com>
Datum: 30 maart 2012 09:03

Onderwerp: Aanvullende strafaangifte Referte TG63.97.437.11 in de zaak gemeente Maaseik / No Cancer Foundation / Ecologisch Kennis Centrum en overige betrokkenen.

Aan: Tongeren@just.fgov.be

Cc: federaal.parket@just.fgov.be, r.wiggers@minvenj.nl, I.opstelten@minvenj.nl, info@just.fgov.be, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, kabinet.bourgeois@vlaanderen.be, kabinet.muyters@vlaanderen.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, kabinet.smet@vlaanderen.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, stad.maaseik@maaseik.be, jan.creemers@maaseik.be, dirk.verlaak@maaseik.be, johan.tollenaere@maaseik.be, antoine.schaefer@skynet.be, mariette.janssen@maaseik.be, yvonne.vandooren@maaseik.be, mia.reeskens@maaseik.be, veerle.monnens@telenet.be, marcelraets@skynet.be, jacky.daniels@telenet.be, davy_maesen@hotmail.com, gerardignoul@hotmail.com, dupont.rosette@hotmail.com, didden.sara@gmail.com, annwuyts@skynet.be, ghislain.vermassen@skynet.be, Dr_kevin@telenet.be, andre.willen@skynet.be, hubert.paspont@belgacom.net, smets.giebens@telenet.be, anneke.segers@gmail.com, leo.pieters@telenet.be, mat@pandora.be, helena.vansteenkiste@telenet.be, Pierre.Hendrikx1@telenet.be, petermaggen1@hotmail.com, info@maaseik.be, edith.stevens@maaseik.be, vergunst@gmail.com, os@reinhoudt.com, ilknur.aksakal@gmail.com, s.witsenhuijsen@groenlinks.nijmegen.nl, pepijnoomen@gmail.com, pepijnboekhorst@gmail.com, mno@planet.nl, faysalzouay@gmail.com, r.zwart@pvda.nijmegen.nl, h1.elkarouni@pvda.nijmegen.nl, s1.verbruggen@pvda.nijmegen.nl, j.hendrix@pvda.nijmegen.nl, m.van.nijnatten@pvda.nijmegen.nl, f.heukelom@fm.ru.nl, rinusjanssen@kpnplanet.nl, a.arzbach@hotmail.com, hvhooftjr@sp.nl, bert.velthuis@tiscali.nl, rhelmer.sp@gmail.com, s.akdemir@zonnet.nl, cvnorel@sp.nl, h.veldman@vvd.nijmegen.nl, k.wools@vvd.nijmegen.nl, f.peters@vvd.nijmegen.nl, p.huliselan@vvd.nijmegen.nl, chantal.teunissen@nijmegen.cda.nl, albaer.hillen@nijmegen.cda.nl, leon.busschops@nijmegen.cda.nl, fractie@vsp.nijmegen.nl, info@glasambulance.nl, fractie@gewoonnijmegen.nijmegen.nl, r.kleinhemmink@gewoonnijmegen.nijmegen.nl, h.van.hees3@kpnplanet.nl, kamifalihi5@hotmail.com, toon.verploegen@topaas9.nl, msdvandergaag80@hotmail.com, h.krijger@wxs.nl, sjorstalsma@hotmail.com, joris@agn-media.nl, rvandentillaart@gmail.com, pmgdewit@me.com, nataliebrockotter@hotmail.com, m.elkarouni@gmail.com, michellefoolen@hotmail.com, m.lebbink@gmail.com, guus.bock@nxp.com, paul@interioo.nl, mark.buck@nijmegen.cda.nl, frans.laarakker@nijmegen.cda.nl, jvdeurzen@hetnet.nl, gewoon.chrisje@gmail.com, adejansen@yahoo.com, beoplan.projecten@12move.nl, grootaert2@gmail.com, wiet@benda.nl, aldopaula@nijmegen-nu.nl, miaorth25@gmail.com, robjetten@d66nijmegen.nl, tobiasvanelferen@d66nijmegen.nl, rachelbrouwer@d66nijmegen.nl, maartengroothuizen@d66.nijmegen.nl, annemargreetvanputten@d66nijmegen.nl, kristielamers@gmail.com, w.dijkstra@nijmegen.nl, j.van.der.meer@nijmegen.nl, h.kunst@nijmegen.nl, b.jeene@nijmegen.nl, b.frings@nijmegen.nl, t.tankir@nijmegen.nl, h.beerten@nijmegen.nl, kensdell@yahoo.co.uk, fransvandenboomen@bvtrooi.nl, vdcoelen@trined.nl, Freek@freekglorius.nl, jheisterkamp@hartvoorrooipvda.nl, jvdheuvel@hartvoorrooipvda.nl, hanshulsen@hotmail.com, m.vanseventer@chello.nl, w.sporken@chello.nl, tillyvandentillaar@bvtrooi.nl, j.verhagen26@chello.nl, m.verhagen37@chello.nl, peterverkuijlen@hetnet.nl, booh@xs4all.nl, tvwanrooij@hartvoorrooipvda.nl, j.f.m.wijn@kpnmail.nl, pvbakel@hartvoorrooipvda.nl, mjvgageldonk@hartvoorrooipvda.nl, jhendriks@hartvoorrooipvda.nl, jos.beerens@dgs-rooi.nl, arie.smetsers@dgs-rooi.nl, karel.vanlieshout@dgs-rooi.nl, jpaarts@brabant.nl, info@bvtrooi.nl, h.bekkers@bekkersadvies.nl, vvdsintoedenrode@gmail.com, theo.zanden@hetnet.nl, maryeklaasen@hotmail.com, ir.j.dekker@gmail.com, jaap.alfrink@philips.com, remco.lucassen@philips.com, hans.dijkman@philips.com, hans.schelbergen@philips.com, lidy.prikken@philips.com, bert.van.meurs@philips.com, dries.duynstee@philips.com, LargeAccounts@janssen-janssen.nl, info@janssen-janssen.nl, roermond@janssen-janssen.nl, maastricht@janssen-janssen.nl, westbrabant@janssen-janssen.nl, nijmegen@janssen-janssen.nl, zeeland@janssen-janssen.nl, boekhouding@janssen-janssen.nl, huur@janssen-janssen.nl, juridischezaken@janssen-janssen.nl, los@janssen-janssen.nl, rol@janssen-janssen.nl, info.sales@janssen-janssen.nl, specialeinvordering@janssen-janssen.nl, nocancerfoundation@gmail.com, sdn@planet.nl, nieuws@hetechtenieuws.org, henkn@hetechtenieuws.org, drsmkat@yahoo.com, otto@degroenen.nl, bianca.van.dijk.fitters@gmail.com, bart.staes@europarl.europa.eu, vera.dua@groen.be, info@gruene.de, pierre.schreuder.sr@gmail.com, ronald.van.uden@gmail.com, a.vanrooij1@chello.nl, J.Fitters1@kpnplanet.nl, "de.mens.is.natuur" <de.mens.is.natuur@gmail.com>, De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>