23/02/11 Strafaangifte België federaal procureur: aanvullend aangifte 17/02/11 Sluipmoordende genocide misdrijven ((kat 1)Kankerverwekkend Arseenzuur & Chroom VI) op de gehele wereldbevolking

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com>
Datum: 23 februari 2011 11:41
Onderwerp: Rolnr.: 10/1278/A, VERBEEK ERIK / NVSM: Verzoek om bij besluit op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur de volgende informatie te verstrekken
Aan: tony.
coonen@devoorzorg.be
Cc: burgemeester@hasselt.be, No cancer Foundation
nocancerfoundation@gmail.com

 

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Per e-mail: tony.coonen@devoorzorg.be

                                                                                 

Nationaal Verbond van Socialistische  Mutaliteiten (NVSM)

Sint-Jansstraat 32-38

1000 Brussel

t.a.v. Federaal Secretaris Tony Coonen Capucienenstraat 10

3500 Hasselt

 

Hasselt, 17 februari 2011

 

Ons kenmerk: EV/170211/VM 

 

Betreft:

Rolnr.: 10/1278/A, VERBEEK ERIK / NVSM

Verzoek om bij besluit op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur de volgende informatie te verstrekken:

 

 

Geachte Federaal Secretaris Tony Coonen,

 

Mede namens Erik Verbeek, wonende Seovacki Put 43, KR-34550 PAKRAC (KROATIE) laten wij u in opgemelde zaak (Rolnr.: 10/1278/A) voor de Arbeidsrechtbank te Gent (lees: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-februari-2011-wob-verzoek-aan-coonen.pdf) ons verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur toekomen met daarin de deeplinks aan feitelijke onderbouwing. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Voor meer achtergrond informatie lees op No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org). Betreffend informatieverzoek d.d. 17 februari 2011 hebben wij eerder bij u afgegeven met bewijs van ontvangst.

 

Vanwege het feit dat door uw toedoen, zijnde Tony Coonen, de persoonlijke veiligheid van Erik Verbeek en Ad van Rooij met hun gezin op het spel is komen te staan hebben wij dit verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bij No Cancer Foundation openbaar gemaakt samen met de reeds gedane strafaangifte bij federaal procureur de Konings Johan Delmulle en per e-mail (burgemeester@hasselt.be) verstuurd aan uw vrouw burgemeester Hilde Claes van Hasselt omdat die als hoofd van de politie voor onze veiligheid moet zorgen. Voor het bewijs lees hieronder:

 

Strafaangifte federaal procureur: Sluipmoordende genocide misdrijven ((kat 1)Kankerverwekkend Arseenzuur & Chroom VI) op de gehele wereldbevolking, waaronder alle Belgen en alle Nederlanders.

Bewijs van ontvangst Federaal Procureur.pdf
Weergeven Downloaden

 

Ons kenmerk: EV/170211/SA   

 

Betreft:

Strafaangifte van de aan Federaal Secretaris Tony Coonen (NVSM) bij brief d.d. 17 februari 2011 (Wob verzoek) verstuurde feitelijk bewezen (Strafaangifte met deeplinks onderbouwd) sluipmoordende genocide misdrijven op de gehele wereldbevolking, waaronder alle Belgen en alle Nederlanders

 

Geachte federaal procureur Johan Delmulle

 

Mede namens Verbeek Erik, wonende Seovacki Put 43, KR-34550 PAKRAC (KROATIE), doen wij hierbij van strafaangifte van sluipmoordende genocide misdrijven op de gehele wereldbevolking, waaronder alle Belgen en alle Nederlanders. Voor de feitelijke inhoud van onze strafaangifte vindt u bijgevoegd en hieronder als ingelast ons verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 17 februari 2011 (kenmerk: EV/170211/VM) aan Federaal Secretaris Tony Coonen (NVSM). Deze strafaangifte laten wij u ook per e-mail: federaal.parket@just.fgov.be toekomen, waarbij u de feitelijke onderbouwing in de deeplinks kunt vinden en kunt betrekken in uw strafrechtelijk onderzoek.

 
Wie is verantwoordelijk voor talloze kankerdode binnen België?
 
Leden van No Cancer Foundation hebben de dossiers ChemtrailsFlaraxin & Wolmanzouten overgemaakt aan Arbeidsrechtbank van Gent (Bewijs A/B/C).  deze dossiers dienen dan ook wettelijk behandeld te worden. De griffier en de tegenpartij zijn op mysterieuze wijze veranderd van rechtspersoon namelijk van (RIZIV (Bewijs/Bewijs Arbeidsauditeur) naar (NVSM (Bewijs). Ook in het dossier zijn gegevens veranderd vb:(Bewijs: zie datums A/B). Het volgende (artikel) geeft inzicht en duidelijkheid hoe de Socialisten hiermee wegkomen. Eind jaren tachtig kwam ook Lid van de meest machtige geheime organisatie Bilderberger en voormalig secretaris generaal van de NATO Willy Claes in opspraak inzake schandalen en onregelmatigheden rond de Socialistische Mutualiteiten. Eva Bral van het Advocatenkantoor Luc Van den Bissche-Eva Bral blijkt de tegenpartij te verdedigen terwijl Luc van den Bossche, als Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken (1998-1999) belast met Volksgezondheid (1999) in (Vlaamse regering-Van den Brande IV), medeverantwoordelijk is voor deze genocide binnen België. Hij is secretaris van de raad van bestuur en doctor in de rechten op de Universiteit Gent dezelfde universiteit waarvan professor Mark Stevens (Laboratorium voor Houttechnologie) in dezelfde periode op de hoorzitting van het Vlaams parlement op 4 februari 1999 het voorstel van resolutie: verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen weerlegde. (BRT onthult etikettenfraude & valse Hickson rapport) Ook betreffende het EUROPEAN COMMISSIONRESEARCH DIRECTORATE-GENERAL is proffesor Mark Stevens mede verantwoordelijk. Partijgenoot Steve Stevaert verving in 1998 Luc Van den Bossche als Vlaams vice minister-president vanwege de dioxinecrisis (Vlaamse regering-Van den Brande IV). Stevaerts heeft in deze hoedanigheid het VOORSTEL VAN RESOLUTIE afgewezen waardoor dit hoog giftig hout in zijn afvalfase met subsidie wordt opgestookt in zijn groene ovens waardoor de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen ((Arseenzuur & Chroomtrioxide (Deskundigenrapport)) via de lucht worden verspreid  en waarvan vervolgens de uiterst giftige restfracties worden verwerkt in bouwmaterialen die ondermeer zeer hoge kankerverwekkende radonstraling afgeven met talloze zieke en kankerdoden als gevolg. Steve Stevaert werd ook genoemd in een LRM provinciale investeringsmaatschappij van Limburg schandaal. Volgens de krant Het Belang van Limburg werd onderzoeksrechter Gutschoven onder druk gezet. Helaas heeft gouverneur Reynders geen tijd voor deze kankerpatiënten en gaat de genocide gewoon door. Hij houdt zijn goede vriend en partijgenoot Steve Stevaert die tevens voor het 100% criminele Ernst & Young werkt (Bron: A/B/C/D) liever de hand boven het hoofd ten koste van alle burgers. Binnen België is nog steeds de Genocidewet van toepassing. Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze genocide op miljoenen mensen (Belgen en Nederlanders) dienen hiermee berecht te worden. Enkel zo kan de wereldwijde genocide stoppen! Lees verder 
 

Met deze “Bilderberg-Vergiftiging” waarover veel te vinden is bij Klokkenluideronline van Micha Kat (LEES HIER) hangt ook de moord op Pim Fortuyn en John F. Kennedy zeer nauw mee samen. Voor bewijs: LEES HIER en LEES HIER en LEES HIER. De mensen achter deze “Bilderberg-Vergiftiging” zijn zodanig ernstig fout dat mensen als Rob Brockhus, Micha Kat, Gerard Kucharek, Karel de Werd, Andre Fleeré,  Ad van Rooij en alle andere klokkenluiders door de eerst schietende en dan pas pratende advocaat Eric Kuypers als Al Qaida terroristen worden weggezet. Voor bewijs: LEES HIER en LEES HIER. Voor meer eerlijke informatie hierover lees vooral de Nieuwe Media (LEES HIER).     

 

 
Dat u niet alleen Erik Verbeek en Ad van Rooij in zeer grote levensbedreigende problemen, maar ook de gehele Belgische bevolking in grote levensbedreigende problemen hebt gebracht, maken de volgende twee artikelen in Het Echte Nieuws (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php en http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php) welke hieronder zijn bijgevoegd glashelder:

 

HOME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS

EDITIE 4 SEPTEMBER 2008

 

Minister Balkenende gaat niet reageren op genocide-bewijzenDoor Nel de Best en Henk Niggebrugge

Klokkenluider
Van Rooij had een soortgelijke map als het beklag, genocide gepleegd door de Nederlandse overheid, persoonlijk ingeleverd bij de minister-president (zie editie 2008-09-03). Daar is nu antwoord op gekomen. Dhr. Balkenende heeft zich voorgenomen, net als zijn voorgangers en vele anderen, niet te reageren op de brieven van Van Rooij inclusief de bewijzen.


GENOCIDE

De bewijzen, waarvan vele afkomstig van de overheid zelf, maken duidelijk dat mensen in aanraking komen met zwarte lijst stoffen als Arseen en Chroom VI. Toch staat de overheid willens en wetens toe, dat mensen in aanraking komen met stoffen als Arseen en Chroom VI. Dat komt volgens Van Rooij, helemaal nu ook minister Balkenende volledig op de hoogte is maar niet ingrijpt, neer op het plegen van genocide.

NIET REAGEREN
Van Rooij: "Inhoudelijk reageren zou betekenen dat er, net als met asbest, een verbod zou moeten komen op geïmpregneerd hout met alle bijkomende schadeclaims en gevolgen van dien." Om die reden hebben volgens Van Rooij ook onderstaande ministers zich het volgende voorgenomen:

Brief uit 1991: Minister Lubbers zal niet meer reageren
Brief uit 1992: Minister Alders zal niet meer reageren
Brief uit 2000: Minister Kok zal niet meer reageren


En nu sluit minister-president Balkenende zich hierbij aan: (aanklikbaar)


Naast Van Rooij hebben milieuorganisaties pogingen gedaan:
BEWIJS: Milieuorganisaties waarschuwden al in 1995
BEWIJS: Ook in 1996 waarschuwden milieuorganisaties

Maar het helpt niet, ook de Nationale ombudsman en politie doen niets:
Nationale ombudsman doet niets met info en bewijzen van Van Rooij
(Milieu)politie: "We weten het nu wel, dat is de reden"


Zie ook:
Beklag genocide door overheid nu in behandeling bij justitie
Reactie op aangifte tegen advocaten, rechters en officieren van Justitie
Advocaten, rechters, officieren van Justitie aangeklaagd na zaak sdnl.nl
Worden klokkenluiders op sdnl.nl weggezet als terroristen?
Advocaten willen 50.299,95 euro van klokkenluider-site sdnl.nl
De bewijzen tot nu toe

 


De brief van minister-president Balkenende (aanklikbaar), waarin hij aangeeft niet te zullen reageren.Een soortgelijk zeer omvangrijk dossier zoals op bovenstaande foto vol met bewijzen zoals deze, is ontvangen door minister-president Balkenende.
De beschuldiging van genocide, gepleegd door de Nederlandse overheid is nu, doordat minister Balkenende wel op de hoogte is maar niet ingrijpt, volgens Van Rooij volledig terecht.


 WAAROM LEEST U HIER NIETS OVER IN DE REGULIERE MEDIA?
Omdat deze media niet (meer) onafhankelijk zijn en structueel onderwerpen negeren die de integriteit en imago van multinationals, overheid en koningshuis zouden kunnen schaden en een positieve verandering in gang zouden kunnen zetten. Zie het verschil tussen de oude (reguliere) media en de nieuwe media via:
www.oudemedia-nieuwemedia.nl

 

 

 

HOME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS EDITIE 11 OKTOBER 2007

 

 

BEWIJS: Eindhovens dagblad schrijft tegenstrijdig over kankerverwekkend ArseenHet Eindhovens Dagblad schreef meerdere keren over het grote gevaar van vergiftiging door kankerverwekkend Arseen in Bangladesh.
Maar het Eindhovens Dagblad schreef ook over het Nederlandse houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V., dat dit bedrijf zijn hout impregneert zonder het milieu te belasten. Dit klopt niet want directeur Carl Tissen van betreffend houtimpregneerbedrijf heeft in 1994 zelf kenbaar gemaakt dat hij grote hoeveelheden Arseen en Chroomtrioxide in het milieu bracht.1.
In 1989 schrijft het Eindhovens Dagblad over houtimpregneerder Tissen die samen met de heer Mouwen een veilige impregneermethode heeft gevonden die het milieu niet zou belasten met o.a. Arseen en Chroom VI.
De werkelijkheid is zoals hieronder beschreven in punt 2. Het Eindhovens Dagblad heeft nooit rectificatie geplaatst.


 

2. (doc 1 & doc 2 ) In 1996 schrijft directeur Carl Tissen van houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. aan de Vaste Kamercommissie Milieubeheer van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zelf dat zijn bedrijf jaarlijks ca. 16.000 kg. arseenzuur en 19.000 kg. chroomtrioxide (chroom VI) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht brengt. De gehele Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft deze brief van Carl Tissen nooit inhoudelijk beantwoord.3. In 2000 schrijft het Eindhovens Dagblad dat 80 miljoen mensen in Bangladesh via het grondwater bedreigd worden met kanker als gevolg van Arseen in grondwater.4. Ook in het jaar 2000 meldt het Eindhovens Dagblad dat de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alarm heeft geslagen over een dreigende ramp in Bangladesh. De helft van de bevolking dreigt besmet te raken door het drinken van met arseen verontreinigd grondwater.

 


Het Eindhovens Dagblad schrijft wel over het gevaar van arseen vergiftiging in Bangladesh. Maar arseen vergiftiging in Nederland kan blijkbaar geen kwaad


INFO: Deze editie is geplaatst door redactie. D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen in en op geïmpregneerd hout wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. (Zie hier de bewijzen tot nu toe.) Elk bewijsstuk zal weer diverse andere vragen oproepen. Echter na verloop van tijd worden alle bewijzen achter elkaar gezet en zal het voor een ieder compleet en helder zijn. Meer info hier

 

WAAROM LEEST U HIER NIETS OVER IN DE REGULIERE MEDIA?
Omdat deze media niet (meer) onafhankelijk zijn en structueel onderwerpen negeren die de integriteit en imago van multinationals, overheid en koningshuis zouden kunnen schaden en een positieve verandering in gang zouden kunnen zetten. Zie het verschil tussen de oude (reguliere) media en de nieuwe media via:
www.oudemedia-nieuwemedia.nl

   

 

Gezien de ernst van bovengenoemde feiten, richten wij aan uw echtgenote burgemeester Hilde Claes van Hasselt als hoofd van de politie om voor de persoonlijke veiligheid van Erik Verbeek en Ad van Rooij te zorgen en dat per kerende e-mail schriftelijk te bevestigen. 

 

Gezien de ernst van bovengenoemde feiten verzoeken wij u, zijnde Tony Coonen, om met de hoogste spoed op bovengenoemd 2-tal verzoeken tot het nemen van een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur een voor beroep vatbaar besluit te nemen;          

                      

In afwachting van uw besluit verblijven wij;

 

Hoogachtend,     

 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Voor deze,

 

Ing. A.M.L van Rooij

Europees erkend Safety Manager,

 

Eric Verbeek.

Oprichter No Cancer Foundation,    

 

CC:

Erik Verbeek

Burgemeester Hilde Claes van Hasselt