No Cancer Foundation is een humanitaire organisatie die internationaal strijd "voor" mensenrechten, "tegen" industriële massavergiftiging, kanker en andere vergiftiging ziekten. NCF vertegenwoordigd alle wereldbewoners, en biedt een platform voor alle mensen die positieve verandering willen door een sterk signaal te geven aan verantwoordelijke functionarissen en verzoeken om kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen. 

Deze organisatie heeft als doel een brug te bouwen tussen overheden en burgers om alsnog gezamenlijk democratische oplossingen te bieden voor alle partijen. No Cancer Foundation laat zien hoe de heersende elite die voornamelijk bestaan uit bankiers en industriëlen (Nieuwe Wereld Orde) onder de dekmantel van Agenda 21, duurzaamheid, innovatie, Co2 reductie, globalisering, vrijheid en democratie van landen en volkeren geld, olie en voedsel stelen om de gehele wereld ten val te brengen. Waaronder dé-populatie d.m.v. sluipmoordende genocide, massavergiftiging tegen hoge winsten, hongersnood, oorlog, terreur en ziektes zoals kanker en andere vergiftigingsziekten om de wereldmacht naar zich toe te trekken. De elite schept chaos en manipuleert de media, omdat u niet mag weten hoe zij de Russische Revolutie organiseert, Hitler aan de macht brengt, de Japanse aanval op Pearl Harbor bedenkt en de Tweede Wereldoorlog financiert. Of hoe zij op 11 september 2001 twee Boeings in de Twin Towers parkeert en zo de Derde Wereldoorlog tegen het terrorisme start om soevereine landen te bezetten waarbij zelfs nucleaire wapens worden inzet.

Schendingen van wetten en regelingen dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige genocide tot het verleden behoord, en mensenrechten wederom gerespecteerd worden. "Iedere overheid, officier of ambtenaar die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings (art 29 Sv.) en dient de Grondwet te respecteren.

Mede daarom verzoeken wij (het Volk) de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "Politiek testament" zoals de Grondwet voorziet, en wel op grond van de volgende feiten:

Verzoekschrift van 31/01/13 met ontvangstbevestiging, aan de Belgische Federale Overheid met aanvullend verzoekschrift van 19/04/13 met ontvangstbevestiging.

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/memorandum-van-koning-leopold-iii
Elk Kamerlid en Senator moet een eed afleggen, in één van de drie landstalen.
Die eed luidt: 

Ik zweer de Grondwet na te leven 

Je jure d'observer la Constitution 

Ich schwöre, die Verfassung zu beachten. 

Waarvoor het volgende verzoekschrift van 22/04/13 aan de Verenigde Naties (VN) en betrokken Universiteiten om steun bij het stoppen van huidige Nazi collaboratie en dépopulatie “Agenda 21”. 
(aangetekend en per e-mail verstuurd