Sporen van oude tweetalige straatnaambordjes in Leuven 


Op enkele plekken in Leuven zijn nog sporen te zien van de oude tweetalige straatnaambordjes. Op deze pagina verzamel ik de mij bekende plekken, voorzien van foto's. Ik neem aan dat er nog wel meer zijn, die mij niet bekend zijn. Tips zijn welkom op straatnaambordjes.leuven@gmail.com.

Met de oude tweetalige bordjes bedoel ik de bordjes in het Frans en Nederlands. Tegenwoordig is er bij veel Nederlandse bordjes een bordje in het Leuvens dialect bijgeplaatst, zie hier. Daar gaat deze pagina niet over.

Dat er zoveel jaren na het vastleggen van de taalgrens nog steeds zoveel sporen van tweetalige bordjes te zien zijn zal ongetwijfeld komen door het feit dat de bordjes vaak in de huizen ingemetseld zijn. Om ze volledig te verwijderen moet je ze uithakken. Dit was blijkbaar teveel werk; men vond het overschilderen, of het verstoppen onder een ander bord wel voldoende. Zijn er eigenlijk nog andere Vlaamse gemeenten (uitgezonderd de faciliteitengemeenten) met sporen van de tweetalige bordjes?

Ik ben benieuwd uit welke periode de bordjes stammen. Volgens de taalwet uit 1932 zouden de bordjes alleen de Nederlandse straatnamen mogen bevatten, maar het duurde enige tijd voor deze wet werd nageleefd. In 1937 was het bij Leuvense studenten populair om in navolging van Flor Grammens bordjes te vernederlandsen. Ik vraag me af vanaf wanneer de stad zelf bordjes in het Nederlands begon te plaatsen, en wanneer de tweetalige bordjes werden verwijderd/overgeschilderd/verstopt. Ook informatie hierover is welkom op het bovenstaande emailadres. In dit verband is het ook interessant te melden dat er vòòr de eerste wereldoorlog al een ééntalige bordje in het Nederlands was, zoals je hier kunt zien.

Achter deze pagina zitten geen politieke motieven: mijn interesse in de straatnaambordjes komt puur voort uit een algemene interesse om sporen uit het verleden te kunnen vinden in het hedendaagse straatbeeld, gecombineerd met de lol van het spoorzoeken.