Gaeilge sa Scoil

SSE Gaeilge
Léimís le Chéile

Well done to all our Ealaíntóirí na Míosa for Deireadh Fómhair!

1st Class Ms O’Shea

Emily Griffith

1st Class Ms Duffy

Suzi Maher

1st Class Ms Coffey

Tahlia Naideo

2nd Class Ms Cashman

Isabelle Curry

2nd Class Ms McCahill

Chloe Beatley

2nd Class Ms Henry

Hazel Flanagan

3rd Class Ms Grenham

Ainnir NíDhonnacha

3rd Class Ms Scally

Tess Sheridan

3rd Class Ms Mannix

Eibhlin McNamara

4th Class Ms Conlon

Julianna Victory

4th Class Ms Burns Dooley

Ava Bailey

4th Class Ms Cunneen

Sarah Cowman

5th Class Ms McNulty

Evie Marnell

5th Class Ms Haugh

Isabella Fagan

6th Class Ms DeFrein

Siun Brady

6th Class Ms Shannon

Alannah Flood

 Léimis le cheile!


Banna Ceoil Choláiste Eoin

Banna Ceol March 2017


Tháinig Banna Ceoil Choláiste Eoin chun seinnt dúinn.

  Bhí an-sceitimíní sa halla nuair a bhí gach duine ag canadh    

"luascadh luascadh”!

Bhí an-Ghaeilge beo agus bríomhar sa scoil an tseachtain seo 


chaite agus bhí an-áthas orainn uilig í a úsáid!

Suggestions for Gaeilge sa bhaile!

Many families use words in Irish throughout the day at home with their children.  Please try to use some Gaeilge incidentally as you go through the day.  Little phrases, casually used here and there, will really help your children.  Here are a few suggestions but feel free to add to them. 

Sín chugam an bainne led’ thoil! –

Pass me the milk please.

Cá bhfuil do chota? – Where is your coat?

Cén t-am é?  - What time is it?

Dún an doras! – Close the door!

Brostaigh ort! - Hurry up!

Tá an dinnéar réidh. – Dinner is ready!

Déan do obair bhaile! – Do your homework!

Isteach leat sa leaba! – Off you go into bed!

Codladh sámh! – Goodnight!

Maith thú! – Well done!

Tá tú go hiontach! – You’re brilliant!


Ċ
Hpgns Web,
4 Dec 2017, 10:17