Stotterjijofstotterik
Instructies voor stotteraar en luisteraar
Th.J.L. Schoenaker en E.H. Versteegh-Vermeij
Tekst derde druk 1991
Digitale uitgave 2009
 © erven E.H. Versteegh‑Vermeij
 
Iemand die stottert heeft geen moeite met praten, maar met verbaal contact maken met anderen.
 
Spreken is het communicatiemiddel bij uitstek. Wanneer dit middel tot prestatiedoel verheven wordt, gaat iets mis.
 
Dit boekje wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van communicatie tussen degene die stottert en degene die door het stotteren in verwarring wordt gebracht.
 
Meer inzicht in een verschijnsel dat bijna twee procent van de bevolking in grote moeilijkheden brengt kan aan het verminderen van die moeilijkheden bijdragen.
 
De volwassene die stottert kan leren zichzelf te helpen door bedreigende situaties niet meer uit de weg te gaan. Van weglopen is nog nooit iemand dapper geworden! Maar als de moed tot confrontatie ontbreekt is deskundige hulp te vinden die het proces op gang kan brengen.
 
En de luisteraar/gesprekspartner…? Kan die ook deskundige hulp vinden?
Dat die zelden gezocht wordt is begrijpelijk, men ervaart stotteren immers als het probleem van de ander.
Stotteren is echter geen spreekprobleem maar een communicatieprobleem, en voor een goede communicatie zijn beide partijen verantwoordelijk.
 Waarom deze digitale uitgave van "Stotterjijofstotterik?

Historie

In 1969 verscheen bij uitgever Erven Bohn Haarlem het boekje "De stotteraar op school en in de behandeling". In 1971 werd "Stotterjijofstotterik" uitgegegen

Deze beide boekjes zijn oorspronkelijk geschreven door Theo Schoenaker, de grondlegger van de stottertherapie "Doetinchemse Methode". (Lees hier meer over deze "Doetinchemse Methode")

Uitgever Bohn, Scheltema & Holkema, benaderde in het midden van de zeventiger jaren mevrouw Els Versteegh- Vermeij met het verzoek om van deze oorspronkelijke werkjes van TheoSchoenaker een bewerking te maken en de boekjes samen te voegen.

In 1977 verscheen de eerste druk daarvan onder de naam "Stotterjijofstotterik" (ISBN 90 313 0693 1)

In 1985 kwam een tweede, herziene druk uit en in 1991 een derde druk.

Heruitgave/bewerking/latere inzichten van de auteurs

In november 2004 heb ik contact opgenomen met de uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum om te informeren naar een mogelijkheid om een bewerking of een herdruk van het boek "Stotterjijofstotterik" te realiseren. Ik vernam dat BSL geen herdruk meer zal uitbrengen en de uitgever heeft daarop op mijn verzoek de rechten weer teruggegeven aan de oorspronkelijke auteurs.
Met Els Versteegh heb ik toen over actualisering van de tekst gesproken met het doel om een (digitale) heruitgave te realiseren. Daar wilde ze wel aan meewerken mits haar latere inzichten aan de tekst zouden worden toegevoegd. Tot een bewerking is het niet gekomen. Els Versteegh is in 2007 overleden. In memoriam Els Versteegh - Vermeij 1917 - 2007

Digitale uitgave

Op deze website heb ik ervoor gekozen om de teksten van de papieren uitgave ongewijzigd over te nemen.

Via het paginamenu in de zijbalk kunt u de hoofdstukken van het boek lezen en via de menu's Latere inzichten/publicaties kunt u kennis nemen van het latere werk van de oorspronkelijke auteurs. Van bijzonder belang daarbij is de bewerking door Els Versteegh van het boek van de amerikaanse foniater William H. Perkins "Stotteren Voorkomen".  Dit boek  kunt u eveneens in een digitale versie online lezen.

Dank

Op deze plaats dank ik dhr.K.Versteegh en Theo Schoenaker hartelijk voor het verlenen van hun toestemming om de inhoud van dit boek via internet beschikbaar te stellen.

Westervoort 28 april 2009               Aanbevolen

http://www.boeveboeken.nl/individualpsychologische-thorie-en-prakijkt/op-weg-naar-innerlijke-vrijheid https://www.uitgeverij-anode.nl/winkel/moed-doet-goed/