כמה מקום נשאר לי בחשבון 

לחצני מידעפירוט השימוש


ללא הגבלה


לכל משתמשי GMAIL הותיקים מגיע היום לאחר כמה שנים של שימוש חינמי
  בשירות הדאר של גמייל והנה פתאום אין מקום  מסתבר שמתוך  15 הגיגה שהיה
לרשותכם השתמשתם כמעט בהכל !!!!!
שירות הגמייל שירות הגוגול לא יזרוק אותכם אך יעצור אתכם 
ויציע את שירותיו כעת בתשלום .....

למשתשמשי הדומיין החינוכי אין הגבלה כזו !!!!

לפניכם   דפים המראים איך לבדוק את מצב האחסון העומד לרשותכם 

yuvalg2016@gmail.com