Procedury COVID

Procedury postępowania w NZOZ Gabinety Stomatologii Rodzinnej

W związku z zagrożeniem epidemicznym zmianie ulegają niektóre zasady pracy gabinetu.

Prosimy o zapoznanie się z nimi, proszę jednak się nie przejmować jeśli czegoś Państwo nie zapamiętają, nad wszystkim czuwać będzie nasz personel.

 1. Prosimy o bezwzględną punktualność. Spóźnienie oznacza rezygnację z wizyty. Pacjent taki nie zostanie przyjęty.

 2. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie wszelkich awarii, umożliwi to zarezerwowanie niezbędnego czasu.

 3. Prosimy przed wyjściem z domu o dokładne umycie zębów.

 4. Osoby z długimi włosami proszone są o ich upięcie gumką.

 5. Po przyjściu proszę zadzwonić (dzwonek po prawej stronie drzwi gabinetu) i czekać na zewnątrz.

 6. Do poczekalni pacjent poproszony będzie dopiero po opuszczeniu budynku przez poprzedniego pacjenta, do czasu wizyty prosimy oczekiwać na zewnątrz. W czasie przerw pomiędzy pacjentami gabinet i poczekalnia będą dezynfekowane i w związku z tym wykluczona jest obecność kogokolwiek poza personelem.

 7. Prosimy nie zabierać na wizytę żadnych dodatkowych rzeczy (parasol, torebka, siatka, zakupy). Proszę zabrać ze sobą niezbędne minimum rzeczy konicznych na czas wizyty, które mogą być schowane do kieszeni (telefon, karta płatnicza). Proszę bez potrzeby nie wyciągać tych rzeczy!

 8. Do budynku wchodzić można wyłącznie pojedynczo, w przypadku pacjenta niepełnoletniego wpuszczony z nim będzie jeden rodzic (opiekun), wyłącznie do strefy poczekalni. Nie zostanie on wpuszczony do gabinetu wraz z dzieckiem.

 9. Prosimy o załatwienie potrzeb fizjologicznych w domu, do odwołania w gabinecie nie można korzystać z toalety.

 10. Ponieważ pracujemy w warunkach panującej epidemii prosimy niczego nie dotykać – klamek, blatów, urządzeń, nie opierać się o blaty, drzwi, ściany, elementy wyposażenia, itp.

 11. Dla bezpieczeństwa własnego i pracowników proszę postępować ściśle według poleceń personelu.

 12. Przed wizytą, w poczekalni prosimy o:

  • pozostawienie wszelkich zbędnych rzeczy w samochodzie, na wizytę zabierać wyłącznie niezbędne rzeczy

  • zdjęcie odzieży wierzchniej (jeśli jest taka możliwość – pozostawić ją w samochodzie). Nie wyjmować z kieszeni kluczy, telefonu itp. W czasie wizyty wejście główne będzie zamknięte.

  • dokładne odkażenie rąk przez 20 sekund

  • założenie ochraniaczy na głowę i buty

  • przypominamy o konieczności posiadania założonej maseczki przez pacjenta i opiekuna, pacjent może ją zdjąć wyłącznie na wyraźne polecenie lekarza!

  • wszystkie te czynności koordynowane będą przez pracowników gabinetu.

 13. Przed wejściem do gabinetu zostanie dokonany pomiar temperatury pacjenta i opiekuna i zostanie dopisany do wypełnionej elektronicznie ankiety (będzie ona wydrukowana, nie ma konieczności przynoszenia własnej kopii)

 14. Zdjęcie maseczki przez pacjenta może odbyć się jedynie na wyraźne polecenie lekarza.

 15. Przed i po zabiegu pacjent poproszony będzie o dezynfekcję jamy ustnej przez 30 sekund roztworem antyseptycznym.

 16. Po wizycie pacjent ponownie zakrywa maseczką usta i nos.

 17. W czasie wizyty prosimy ograniczyć rozmowę i ruchy do minimum, nie gestykulować, ręce należy trzymać na kolanach.

 18. Po wizycie wszelkie uwagi i zalecenia przekazywane będą z bezpiecznej odległości, szczegóły przekazane zostaną telefonicznie lub drogą mailową.

 19. Umówienie kolejnej wizyty odbędzie się telefonicznie.

 20. Prosimy o regulowanie płatności za pomocą karty płatniczej. W przypadku braku takiej możliwości – prosimy o kontakt telefoniczny.

 21. Przed opuszczeniem poczekalni prosimy opiekuna i pacjenta o zdezynfekowanie rąk.

 22. Wszystkie powyższe zalecenia mają na celu skrócenie czasu wizyty, a tym samym zmniejszenie ryzyka zakażenia.

Ankieta wstępnej kwalifikacji - prosimy o jej wypełnienie i odesłanie (przycisk "Prześlij" na końcu ankiety) dzień przed wizytą najpóźniej do godziny 18.00.

Brak ankiety, wypełnienie jej w innym terminie lub odesłanie po godzinie 18.00 skutkować będzie odwołaniem wizyty!

W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu telefonicznym, można wydrukować formularz (link na dole strony), wypełnić "ręcznie" i dostarczyć w dniu wizyty (proszę wykorzystywać tą możliwość w ostateczności!).