O leczeniu ortodontycznymWyciski diagnostyczneKefalometria boczna czaszkiZdjęcie przeglądowe - ortopantomogram

Co trzeba wiedzieć o leczeniu ortodontycznym?

Leczenie ortodontyczne podejmowane jest w przypadku nieprawidłowego ustawienia zębów lub całych łuków zębowych. Przyczyna może tkwić np w przedwczesnej utracie zębów mlecznych, nawykach lub wadach genetycznych.Ważne jest aby jak najwcześniej podjąć leczenie lub przeprowadzić obserwacje rozwoju zgryzu.
Leczenie ortodontyczne można przeprowadzić aparatami ruchomymi lub stałymi


Należy pamiętać, że sukces leczenia ortodontycznego zależy w znacznym stopniu od pacjenta, który musi ściśle współpracować z lekarzem prowadzącym leczenie i bezwzględnie wypełniać zalecenia. Ortodonta nie może odpowiadać za zaniedbania pacjenta.Leczenie aparatem ruchomym może odbywać się w obrębie jednego lub/i dwóch łuków zębowych.
Aparat ruchomy zbudowany jest z :
  • części akrylowej w wybranym przez dziecko/ pacjenta kolorze,
  • części drucianych służących do utrzymania aparatu na zębach lub jako część aktywna służąca do np przechylania zęba oraz śruby czyli elementu powodującego wyzwalanie ruchu zęba
Aparat taki nosi się minimum 16 godzin na dobę a aktywacje aparatu przeprowadza sam pacjent lub opiekun. (szczegóły w zakładkach po lewej). wizyty kontrolne odbywają się co ok. 3 miesiące.

Leczenie aparatem stałym
Aparat założony jest na stałe na zęby bez możliwości zdjęcia go przez pacjenta.
Leczenie  przeprowadza się za pomocą naklejonych na odpowiednie powierzchnie zębów elementów tzw zamków. między nimi założony jest specjalny drut, który należy co pewien czas wymieniać. W leczeniu stosuje się wiele elementów dodatkowych jak np łuk podniebienny, gumki, łańcuszki sprężynki, które w miarę potrzeb są zakładane na wizytach kontrolnych.
W wadach bardziej skomplikowanych stosuje się inny rodzaj aparatu stałego tzw Hyrax i maske Deleire'a (szczegóły w odpowiednich zakładkach po lewej).


Jest to leczenie długotrwałe i często skomplikowane, wymagające dużo
cierpliwości i współpracy pacjenta  z lekarzem. Aby uzyskać zakładane rezultaty pacjent BEZWZGLĘDNIE musi stosować się do zaleceń lekarza. W przypadku dzieci rodzice muszą zadbać o odpowiednią motywację. Jedynie takie podejście umożliwia powodzenie i UZYSKANIE ZAMIERZONEGO EFEKTU KOŃCOWEGO

Przed leczeniem
Na pierwszą wizytę zazwyczaj niezbędne będzie wykonanie zdjęcia RTG, przeglądowego - tzw. ortopantomogram (po wcześniejszym ustaleniu z lekarzem i otrzymaniu stosowanego skierowania). Na wizytę należy również zabrać ze sobą posiadaną dokumentację wcześniejszego leczenia ortodontycznego (jeśli taka jest).

Na pierwszej wizycie tzw. konsultacyjnej lekarz przeprowadza badanie, zbiera wywiad, zleca badania dodatkowe i wykonuje wyciski na tzw. modele diagnostyczne. Jeżeli pacjent ma jakieś nawyki, które w sposób nieprawidłowy mogą wpływać na rozwój zgryzu, a więc powodować wadę lekarz pokazuje sposób ich wyeliminowania. Rodzice / pacjent jest informowany o rodzaju wady i proponowany wstępny plan leczenia.

Aby można było rozpocząć leczenie ortodontyczne wszystkie zęby powinny być w nienagannym stanie, wolne od próchnicy, złogów nazębnych. Dlatego też przed rozpoczęciem leczenia wskazane jest udanie się do lekarza dentysty W CELU SPRAWDZENIA STANU UZĘBIENIA

Planowanie leczenia
Do zdiagnozowania rodzaju wady i zaplanowania leczenia niezbędne jest wykonanie dodatkowych badań :
  • wycisk szczęki i żuchwy na modele diagnostyczne
  • zdjęcie kefalometryczne czaszki
  • fotografie

Podczas leczenia
Jak wspomniano leczenie ortodontyczne jest procesem długotrwałym i często skomplikowanym składającym się z szeregu wizyt.Efekt końcowy zależy od dyscypliny i systematyczności pacjenta w przestrzeganiu wizyt kontrolnych i zaleceń lekarza prowadzącego.Niestosowanie się do zaleceń lekarza, niesystematyczne zgłaszanie sie na wizyty kontrolne prowadzi do wydłużenia czasu leczenia a także może prowadzić do utrudnień lub powodować szkody .
Po wizytach kontrolnych pacjent może odczuwać dyskomfort. Poza wypełnianiem zaleceń lekarza, zależnych od rodzaju leczenia, najistotniejszym elementem jest zachowanie odpowiedniej higieny jamy ustnej i aparatu. (szczegóły w odpowiednich zakładkach po lewej stronie).