Fotogalerie‎ > ‎

Pronájem sportovišť školy

Naše škola nabízí pronájem tělocvičen a venkovních areálu.


Kontaktní osoby ohledně pronájmů: 
Správce tělocvičny : p. Kulhánková  722 959 503, kulhankova@zs-senov.cz

Správce tělocvičny : p. Guňka, spravce@zs-senov.cz


  1. Pronájem tělocvičen ZŠ Šenov

Velká tělocvična

Malá tělocvična

Tělocvična Podlesí

Gym. sál

Cizí organizace Velká tělocvična

Cizí organizace Malá

tělocvična, Gym. sál

Kč/hod

Kč/hod

Kč/hod

Kč/hod

Kč/hod

Kč/hod

310 Kč*

180 Kč*

180 Kč*

180 Kč*

480 Kč**

260 Kč**

 

Velká tělocvična

Malá tělocvična

Tělocvična Podlesí

Gym. sál

Cizí organizace

Velká

tělocvična

Cizí organizace

Malá

tělocvična, Gym. sál

Kč/nad   5 hod

Kč/nad   5 hod

Kč/nad   5 hod

Kč/nad   5 hod

Kč/nad   5 hod

Kč/nad   5 hod

1 800 Kč*

1 110 Kč*

1 110 Kč*

1 110 Kč*

2 990 Kč**

1 560 Kč**


  1. Ostatní 

Venkovní hřiště na ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 ( asfaltové a travnaté )

Venkovní hřiště na ZŠ Šenov, Těšínská 286 ( asfaltové a umělý povrch )

Venkovní hřiště na ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 ( asfaltové a travnaté )

Venkovní hřiště na ZŠ Šenov, Těšínská 286 ( asfaltové a umělý povrch )

Areály školy

Využití šaten, sprch a sociálních zařízení školy

Kč/hod

Kč/hod

Kč/den

Kč/den

Kč/hod

Kč/do 30 min

50 Kč***

50 Kč***

500 Kč

500 Kč

1 000 Kč**

100 Kč

           

*          organizace, spolky a občané sídlící v Šenově

**        organizace, spolky a občané sídlící mimo Šenov

           skupiny využívající prostory komerčně

***      pro žáky a mládež Města Šenov zdarma ( neorganizované volnočasové aktivity )

Pozn. : U ceny pronájmu do 5 hod. se započítá každá hodina. Cena pronájmu venkovních hřišť jsou bez  elektřiny a vody. Cena se určuje dle skutečných nákladů.

            Ceny platné od 1.9.2019


Comments